Show simple item record

dc.contributor.authorSteinbakk, Johnny
dc.date.accessioned2010-10-26T08:44:48Z
dc.date.available2010-10-26T08:44:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141631
dc.descriptionMasteroppgave i praktisk kunnskap - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractPolitihøgskolen i Norge skal utdanne studenter til å bli reflektelie og handlekraftige polititjenestemenn/-kvinner, som er i stand til å utføre generalistoppgaver i politiet. Masteroppgaven tar utgangspunkt i høgskolens mål, for å se hvordan de kan nå dem. Fremgangsmåten er en dialog gjennom en kritisk refleksjon, der jeg bruker min egen erfaring og ser inn i praksis ved utdanningen. Dialogen beveger seg fra et historisk blikk på utdanningen, via målene og innhold i dagens utdanning, til hva som kan fremme eller hemme en utdanning og dannelse av den ønskede generalisten. Aristoteles danner en analytisk plattform for dialog og refleksjon i oppgaven. Spenningsfeltet mellom teori og praksis åpner for en dialog om hvilken kunnskap studentene må ha, hvordan dette kan læres og hvor det skal skje. Samfunnet og kriminalitetsbildet endrer seg. Oppgaver som tidligere ble regnet som spesialistkunnskap er nå integrert i generalistkompetansen. Ungdommen som skal bli morgendagens politi er også i endring. Høgskolen står i en stadig prosess for å tilpasse seg samfunnet de er en del av. Masteroppgaven reflekterer over hvilke kunnskaper studentene har og må ha, men viktigst av alt er hvordan de klarer å sette dem ut i praksis. Den reflekterte og helhetstenkende politigeneralisten har evne til å vurdere å overveie hva som er en god eller dårlig handling. Når studentene lærer seg dette, vil de også selv kunne vurdere om deres kunnskap holder mål, eller om de må lære mer. Avhandlingen har ikke til hensikt å komme frem til noen endelige svar eller konklusjoner, men den kan åpne for en ny dialog og en refleksjon som kanskje bidrar til å få en god politiutdanning enda bedre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectpraktisk kunnskapen_US
dc.subjectprofesjonskunnskapen_US
dc.titlePolitigeneralist i endringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200
dc.source.pagenumber85en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record