Show simple item record

dc.contributor.authorKristoffersen, Sanne Mari
dc.date.accessioned2013-09-11T16:07:43Z
dc.date.available2013-09-11T16:07:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140856
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsøkonomi - Universitetet i Nordland, 2013no_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er avslutningen på en hovedstudie i profileringen International Business and Marketing. Oppgaven omhandler bruk av informasjonskilder med et hovedfokus på internett, og hva som påvirker bruken av denne informasjonskilden. Temaet som ble valgt kom av en prosess hvor jeg var interessert i internett og dens voldsomme fremgang og økende betydning i dagens samfunn. Jeg har hatt en egeninteresse for reiseliv, og jeg fant det spennende å rette oppgaven mot denne næringen. Turisme og reiseliv har stor betydning for Norge, og har de seneste år fått et økende fokus i både næringslivet og norsk politikk. Temaet er høyst aktuelt og har derfor trigget min nysgjerrighet til å utforme oppgaven. Det å kunne bidra med forskning for hva som påvirker bruken av internett som informasjonskilde føler jeg er verdifullt i forhold til fagfeltet turisme og dens økende grad av oppmerksomhet. På bakgrunn av rollen og påvirkningen turistnæringen vil ha på fremtidig økonomi har jeg utformet følgende problemstilling: "Hvilke faktorer påvirker tyske turisters bruk av internett som informasjonskilde?" Reiselivsnæringen er i vekst. De har behov for å nå ut til turistene i startfasen av deres beslutningsprosess. Den økende bruken av internett har gjort det enklere for små om mellomstore bedrifter å rekke ut til en større kundekrets. Det som er viktig i en slik prosess er å forstå hvem som faktisk benytter internett som informasjonskilde. Det er gjort flere studier som ser på hvor mye internett blir benyttet i forhold til andre informasjonskilder. I denne oppgaven avgrenser jeg til internett og ser på hvilke demografiske og atferdsmessige variabler som påvirker dens bruk. Ved å forstå hva som påvirker bruken av internett som informasjonskilde kan reiselivsnæringen også se hvordan de kan segmentere informasjonen de sender ut til turistene. Oppgaven bidrar med å skape en forståelse for turistens valg av internett som igjen vil gi verdifull kunnskap på både et teoretisk og praktisk nivå. På bakgrunn av tidligere forskning og teorier har jeg fokusert oppgaven på relevante variabler og har dannet hypoteser som ga statistisk signifikante resultater. Resultatene bidrar til en generell utvikling av fagområdets teorigrunnlag og en praktisk nytteverdi gjennom å bidra til forbedret faglig beslutningsgrunnlag i forbindelse med blant annet reiselivsnæringens markedsføringsvalg. I forskningsarbeidet ble det utført en logistisk regresjonsanalyse for å se på sammenhengen mellom bruken av internett som informasjonskilde og variablene alder, kjønn, utdanningsnivå, prissensitiv, tidligere erfaringer og bruk av fly som transportmiddel. Analysens funn blir drøftet og resultatene har bidratt til både positive og negative sammenhenger. Oppgavens analyse benytter sekundærdata innhentet fra en større spørreundersøkelse fra Eurobarometeret som omfatter 2.000 tyske respondenter. Undersøkelsen ble gjennomført i regi av The Gallup Organization på oppdrag fra EUs Directorate General Enterprise and Industry. Respondentene speilet et representativt og tilfeldig utvalg ut fra den tyske befolkningen. I analysen ble det påvist en sammenheng mellom de valgte variablene og bruken av internett som informasjonskilde. Alder og utdanning viste å ha en klar effekt på bruken av internett. Resultatet påviser at eldre mennesker benytter seg mindre av internett som informasjonskilde fremfor yngre mennesker. Økende utdanning vil trolig ha en positiv påvirkning på bruken av internett ettersom det er blitt mer vanlig å benytte internett for å utføre oppgaven gjennom studieløpet. Personer med høy utdanning er bedre kjent med, og har større tillitt til informasjonen internett tilbyr. Kjønn og valg av fly som transportmiddel har også en effekt på bruken av internett. Når internett blir benyttet sier statistikken at brukeren vil være en ung, høyt utdannet mann som velger fly som transportmiddel. To av variablene blir forkastet, så det er ikke ut til at prisbevissthet og tidligere erfaringer har en effekt på bruken av internett.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomino_NO
dc.subjectinternational businessno_NO
dc.subjectinternasjonaliseringno_NO
dc.subjectmarketing
dc.titleHvilke faktorer påvirker tyske turisters bruk av internett som informasjonskilde?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record