Show simple item record

dc.contributor.authorKrogstad, Marte
dc.date.accessioned2013-10-01T11:03:12Z
dc.date.available2013-10-01T11:03:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/139446
dc.descriptionMasteroppgave i samfunnskommunikasjon- Universitetet i Agder 2013no_NO
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er å undersøke hvordan kommunikasjonsbyråer bruker egne nettsider for å profilere identitet og ønsket image. Problemstillingen tar for seg i hvilken grad det er samsvar mellom identitet, ønsket image og antatt image på den ene siden, og valgt utforming på byråenes nettsider på den andre. Oppgaven er en todelt kvalitativ studie der første delen tar for seg nærlesing av tekster på byråenes nettsteder. Dette gjelder byråenes frontside og «om oss»-underside. I andre del benyttes kvalitativt intervju for å kunne undersøke hvordan byråene tenker om egen identitet, ønsket image og antatt image. Den teoretiske bakgrunnen for studien er todelt. På den ene siden fokuseres det på organisasjonsidentitet og image. På den andre siden har oppgaven et sosialsemiotisk fokus med hovedvekt på Halliday’s tre meningsdimensjoner, og Kress & van Leeuwens visuelle grammatikk. Det er også foretatt dybdeintervjuer av tre informanter fra ulike byråer for å få avdekket byråenes egne perspektiver på de aktuelle områdene. Intervjuene er benyttet for å se på likheter og ulikheter knyttet til nettstedsanalysen. Både analysekapitlet og drøftekapitlet blir diskutert opp mot relevant teori. Undersøkelsen viser at det er en viss grad av samsvar mellom byråenes profilering og valgt utforming på nettsidene. Et interessant funn var at de to byråene som mente nettsiden var byråets utstillingsvindu nedprioriterte egen nettside. Mens byrået som mente at nettsiden kunne legges ned, var byrået med hyppigst oppdateringer. For alle nettsidene er det er rom for ytterligere forbedringer på samtlige sider – om noen ønsker fullt samsvar.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationKOM 500
dc.titleBakerens sønner sulter? : hvordan bruker kommunikasjonsbyråer egne nettsider for å profilere identitet og ønsket image?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310no_NO
dc.source.pagenumber98 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record