Show simple item record

dc.contributor.authorSkogseid, Elisabet T.
dc.contributor.authorSkogseid, Ernst Martin
dc.date.accessioned2012-11-16T08:50:30Z
dc.date.available2012-11-16T08:50:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/139182
dc.descriptionMasteroppgave i pedagogikk- Universitetet i Agder, 2012no_NO
dc.description.abstractFrafall i videregående opplæring har vært stort i mange år, særlig innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Samtidig medfører frafall betydelige, negative konsekvenser både for enkeltpersoner og samfunnet forøvrig. Avbrudd fra og frafall i videregående opplæring står derfor høyt på den politiske dagsorden. Denne studien ser nærmere på avbrudd fra fagopplæringen som finner sted etter fullført videregående trinn 2 (Vg2). Hensikten med studien er å belyse elementer av betydning for det videre frafallsforebyggende arbeidet. Datamaterialet består av kvalitative intervju med ungdommer som har gått programområdet Salg, service og sikkerhet og senere fått avbrudd opplæringen. Resultater viser at elevene har trivdes på skolen, men hatt fagvansker, svake karakterer og fravær. Ungdommene attribuerer avbruddene i overveiende grad til eksterne faktorer, og som kan se ut til å opprettholde selvbildet. Studien viser at avbruddsutsatt ungdom er en sammensatt gruppe som uansett behov vil profitere på oppfølging og tiltak i skolen, så vel som i overgang til læretid og i læretida. Praktiske implikasjoner og begrensninger av studien er også diskutert.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationPED 511
dc.titleJeg vil, jeg vil, men får jeg slippe til? : en studie av frafall i videregående opplæring med fokus på avbruddsprosessen til ungdom som opplevde avbrudd i fagopplæringen etter videregående trinn 2no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283no_NO
dc.source.pagenumber137 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record