Show simple item record

dc.contributor.authorHreinsdóttir, Guðlaug Inga
dc.date.accessioned2009-11-23T12:23:18Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/139124
dc.descriptionMasteroppgave i pedagogikk- Universitetet i Agder 2009en
dc.description.abstractI denne litteraturstudien ønsker jeg å fokusere på fenomenet sjenanse og hvordan sjenanse eventuelt kan påvirke skoleprestasjoner. Sjenanse er en velkjent plage, men når det blir for mye av den kan det gi store problemer for den det gjelder. Sjenanse er et atferdsproblem som vi har vært lite flinke til å se. I skolesammenheng er det utagerende atferdsproblemer som får den største oppmerksomheten. Grunnen for det er trolig at sjenerte elever tiltrekker seg liten oppmerksomhet. Den forskningen som foreligger om emnet konstaterer at sjenerte elever blir oversett og har det vanskelig på skolen. Men de har et utvilsomt ønske om å bli sett og regnet med i fellesskapet. Å ta initiativ til sosialtsamspill er noe de ikke får til alene. Derfor er sjenerte elever en gruppe som trenger hjelp for å kunne utvikle seg på en god måte. Oppgaven vil ha hovedfokus på sjenanse som atferdsproblem. For å kunne arbeide med og forebygge atferdsproblemer er det viktig med bred kunnskap på det aktuelle området. Av den grunn belyser oppgaven både sjenansens uttrykk og fremstiller teorier om sjenansens opprinnelse. Sjenansens uttrykk og opprinnelse kan også være med å forklare en mulig sammenheng mellom sjenanse og skoleprestasjoner.en
dc.format.extent471857 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Agder : University of Agderen
dc.subject.classificationPED511
dc.titleHva er sjenanse og hvordan kan sjenanse påvirke skoleprestasjoner?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en
dc.source.pagenumber85 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record