Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMøll, Øyvind
dc.date.accessioned2007-10-09T07:54:57Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138900
dc.descriptionMasteroppgave i idrettsvitenskap, Høgskolen i Agder Kristiansand
dc.description.abstractHensikt Hovedintensjonen med denne studien var å kartlegge den fysiske formen blant 13 til 15 åringer i Kristiansand kommune. I tillegg ble det sett nærmere på hvilken innvirkning pubertetsutviklingen har på den fysiske formen, hvilken innvirkning fysisk aktivitetsnivå har på fysisk form, samt hvor stor forekomsten av overvekt var for denne aldersgruppe. Metode Alle kommunale ungdomsskoler i Kristiansand kommune ble invitert og takket ja til å delta i prosjektet ”Ung i balanse”. Målgruppen var elever i 8. klasse høsten 2004. Disse elevene ble fulgt over en periode på to år, fra 8. til 10. klasse. Totalt var ca 1100 elever fordelt på 12 skoler, med på alle, eller noe av testingen i løpet av perioden på to år. Elevene gikk gjennom antropometriske målinger, selvvurdering av pubertal status (Tanner staging), fysiske kapasitetstester, og fylte ut et spørreskjema vedrørende blant annet fysisk aktivitet høsten 2004, høsten 2005 og høsten 2006. De fysiske testene fokuserte på muskulær styrke, balanse, koordinasjon, bevegelighet og aerob utholdenhet. Testene som ble benyttet var: Standard push-up test, Stille lengde, Flamingo balansetest, Sit & Reach bevegelighetstest, KTKhopptest og Multi Stage Fitness Test. Resultater Når vi legger VO2peak til grunn synes norske 13 – 15 åringer å være i god fysisk form sammenlignet med ungdom i tilsvarende alder fra andre land. Spesielt ser de norske jentene ut til å ha en høy fysisk form sammenlignet med jenter fra andre land. Guttene var sterkere og hadde en høyere aerob kapasitet enn jentene allerede fra 8. klasse, denne forskjellen økte med alder. Jentene presterte bedre enn guttene i forhold til bevegelighet. For balanse og koordinasjon så vi ingen forskjell mellom kjønnene. Pubertetsutviklingen ser ut til å påvirke guttene og jentene ulikt. Guttene får en svært positiv effekt på sin fysiske form som følge av puberteten. For jentene kan derimot pubertetutviklingen se ut til å ha en negativ effekt i forhold til fysisk prestasjonsevne. Vi ser også en klar relasjon mellom høyt fysisk aktivitestnivå og fysiske form. Elever med et høyt aktivitetsnivå ser også ut til å prestere bedre enn de elevene som er mindre aktive. Denne relasjonen var sterkere hos jentene enn hos guttene. Elever med aktiv skolevei ser ut til å ha en høyere aerob utholdenhet enn elever som blir kjørt/tar buss til skolen. Denne forskjellen økte med alder og var tydeligst blant guttene. Nøkkelord: fysisk form, fysisk aktivitet, pubertet, Tanner stage
dc.format.extent2003256 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University Collegeen
dc.subject.classificationIDR506
dc.titleHvordan er den fysiske formen blant norsk ungdom i alderen 13 til 15 år?
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::helsefag:800::Idrettsmedisinske fag:850::Treningslære:851
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag:330::Andre idrettsfag:339


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel