Show simple item record

dc.contributor.authorReinertsen, Marit Elisabeth
dc.date.accessioned2011-10-27T08:05:59Z
dc.date.available2011-10-27T08:05:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138830
dc.descriptionMasteroppgave i psykisk helsearbeid ME-504 2011 – Universitetet i Agder, Grimstaden_US
dc.description.abstractBakgrunn: Skoleprogrammet Zippys venner er et internasjonalt, forebyggende og mestringsbasert program for barn i første klasse på barneskolen. Et av målene i programmet er at barna skal lære å identifisere og snakke om følelser. Tidligere studier av programmet viser at barn, etter at de har deltatt i programmet, har flere mestringsstrategier og et rikere vokabular for å uttrykke følelser. I Norge er programmet tverrfaglig ved at helsesøster kan delta i timene. Hensikt og problemstilling: Hensikten med studien har vært å utforske helsesøstres opplevelser og erfaringer etter å ha deltatt i Zippys venner, og få kunnskap om hvordan programmet kan medvirke til at barn lærer å identifisere og snakke om følelser, bl.a. gjennom tegning. Metode: Hovedmetoden for datainnsamlingen har vært kvalitative forskningsintervju av fem helsesøstre. Deltakende observasjon i fire Zippytimer i en førsteklasse, og innsamlede barnetegninger fra timene har også vært benyttet. Resultater: Funnene viser at helsesøstre erfarer at barn kan lære å identifisere og snakke om følelser gjennom de forskjellige tilnærmingene i programmet, som utfyller og forsterker hverandre. Gjennomføringen av programmet skaper en arena for å snakke om følelser på skolen. Sosial samhandling og dialog kan føre til at klassen får et felles språk for følelser. Helsesøstrene opplever at de får en annen og bedre relasjon til elevene. Konklusjon: Resultatene bekrefter funn fra tidligere studier om programmets positive effekt på barns evne til å snakke om følelser. Studien viser også hva i programmet som gjør at barn kan lære å identifisere og snakke om følelser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder / University of Agderen_US
dc.titleEt språk for følelser? : en kvalitativ studie av skoleprogrammet Zippys venneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber94en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record