Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTerkelsen, Toril Borch
dc.contributor.authorLarsen, Inger Beate
dc.date.accessioned2012-08-23T13:35:40Z
dc.date.available2012-08-23T13:35:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationTerkelsen, T.B., & Larsen, I.B. (2012). Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand : erfaringer fra feltarbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 9(2), 123-132.no_NO
dc.identifier.issn1503-6707
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138752
dc.descriptionAccepted version of an article in the journal: Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Also available from Universitetsforlaget: http://www.idunn.no/ts/tph/2012/02/tvangsmedisinering_som_permanent_unntakstilstandno_NO
dc.description.abstractStudien analyserer hvordan tvangsmedisinering praktiseres og oppleves av pasienter og ansatte. Den bygger på feltarbeid i en lukket akuttpsykiatrisk døgnenhet. Funnene oppsummeres i tre hovedpunkter: a) Både pasienter og ansatte opplevde avmakt overfor tvangsmedisinering, men ansatte mente at medikamenter var nødvendig selv om de måtte gis med tvang. b) Det som ble beskrevet som frivillig medisinering, kunne erfares som tvangsmedisinering. c) Pasienter beskrev plagsomme bivirkninger, men ansatte mente at de gunstige virkningene oppveide bivirkningene. I diskusjonen trekkes det veksler på den italienske samtidsfilosofen Giorgio Agambens politiske teorier om menneskerettigheter. Diskusjonen illustrerer at tvangsmedisinering kan forstås som en permanent unntakstilstand hvor pasientene blir fratatt sin status som borgere.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetno_NO
dc.titleTvangsmedisinering som permanent unntakstilstand : Erfaringer fra feltarbeidno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757no_NO
dc.source.pagenumber123-132no_NO
dc.source.volume9no_NO
dc.source.journalTidsskrift for psykisk helsearbeidno_NO
dc.source.issue2no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel