Show simple item record

dc.contributor.authorTorheim, Karin Bjerkkjær
dc.date.accessioned2013-09-17T12:44:25Z
dc.date.available2013-09-17T12:44:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138619
dc.descriptionMasteroppgave i helse- og sosialinformatikk HSI500 2013 – Universitetet i Agder, Grimstadno_NO
dc.description.abstractIndividbasert Pleie og Omsorgsstatistikk (IPLOS) ble innført i 2006 i alle norske kommuner, og skal gi en oversikt over brukernes pleiebehov. Samhandlingsreformen ble innført i 2012. intensjonen er å tilbakeføre pasienter til kommunene raskere etter endt behandling i sykehus. Vedtak på brukere av kommunal pleie- og omsorgstjeneste skal utarbeides på bakgrunn av IPLOS skåringer. Elektronisk Pasient Journal inneholder en modul for IPLOS. Denne har også saksbehandlere tilgang på, men fremkommer ikke automatisk. Dette førte til spørsmål om informasjonen i IPLOS skåringer på den enkelte bruker lettere kan gjøres tilgjengelig for saksbehandlere, for mer effektiv saksbehandling og oppdaterte vedtak. Det ble først foretatt en undersøkelse av om hvorvidt vedtak ble oppdatert etter oppdatering i IPLOS. Dette var i svært liten grad tilfelle. Deretter ble det gjort en kvalitativ undersøkelse av tre saksbehandleres opplevelse ved bruk av IPLOS, Elektronisk Saksbehandling i utarbeidelse av vedtak. Denne undersøkelsen ble gjort på bakgrunn av Venkatesh et.al.(2003)’s teori om bruk av teknologi. Funnene i denne undersøkelsen var at det ligger en mulighet i IPLOS-modulen som gjør at kommentarer til IPLOS-skåringene limer seg automatisk inn i elektronisk saksbehandling, men at dette er en lite utnyttet mulighet. Konklusjonen av undersøkelsene er at det ligger en uutnyttet ressurs i IPLOS-modulen, som kan bidra til enklere saksbehandling, og at riktige ressurser blir satt inn på riktig sted. Ved god opplæring i IPLOS-skåring og automatisk varsling ved endring vil veien mellom utfører og bestiller forkortes, og utfører vil kunne bidra til oppdaterte vedtak, samtidig som saksbehandler raskt kan få tilgang til oppdatert informasjonno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder / University of Agderno_NO
dc.titleIPLOS, elektronisk saksbehandling og vedtak : hvilken nytte har saksbehandlere av Individbasert Pleie- og Omsorgsstatistikk (IPLOS) og elektronisk saksbehandling. Hvilke muligheter ligger i IPLOS og elektronisk saksbehandling til å imøtekomme Samhandlingsreformen?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumberVIII, 69, [12]no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record