Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKaland, Anita
dc.date.accessioned2007-09-11T08:51:48Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138430
dc.descriptionMasteroppgave i utøvende musikk 2007 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractMasteroppgaven "Hvilke faktorer ligger til grunn for at klarinetten først og fremst er et viktig orkesterinstrument og ikke et viktig soloinstrument?" prøver å finne svar på nettopp dette spørsmålet. Oppgaven er 65 (110 med Appendix) sider lang og er skrevet av Anita Kaland i forbindelse med mastergradstudiet i utøvende musikk ved Høgskolen i Agder, fakultet for kunstfag. Oppgaven tar sikte på å undersøke klarinettens utvikling mekanisk, musikalsk og i forhold til andre instrumenter. Den inneholder også udnersøkelser jeg har gjort om hvilke instrumenter som oftest brukes som solister, hvordan to av verdens mest anerkjente klarinettsolister fordeler sin virksomhet og hvilke klarinettkonserter som er de mest populære. Oppgaven består av tyve kapitler. I kapittel 1 presenterer jeg grunnen for at jeg skriver oppgaven og hvilke metoder jeg vil benytte. Kapittel 2-11 er basert på litteraturstudier/kildegranskning, der jeg skriver om klarinettens egenskaper og instrumentets utvikling. I kapittel 12-16 presenterer jeg resultatene av datainnsamlingen jeg har gjort i forbindelse med denne oppgaven. I kapittel 17-18 drøfter jeg problemstillingen, og kommer med en konklusjon. Kapittel 19-20 er kildehenvisninger og appendix.en
dc.format.extent15152437 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subjectKlarinetten
dc.subjectMusikalsk utviklingen
dc.subjectDatainnsamlingen
dc.subjectAnalyseen
dc.subjectSolisteren
dc.subjectKlarinettkonserteren
dc.subject.classificationMUK500
dc.subject.classificationMUR500
dc.titleHvilke faktorer ligger til grunn for at klarinetten først og fremst er et viktig orkesterinstrument og ikke et viktig soloinstrument?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 0::Musikkvitenskap: 110::Musikkteori: 112
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 0::Musikkvitenskap: 110::Annen musikkvitenskap: 119


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel