Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugen, Anne Gyro
dc.contributor.authorFollestad, Therese
dc.date.accessioned2010-12-08T08:03:46Z
dc.date.available2010-12-08T08:03:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138360
dc.descriptionMasteroppgave i industriell økonomi og informasjonsledelse 2010 – Universitetet i Agder, Grimstaden_US
dc.description.abstractHovedmålet med denne oppgaven er å belyse bruken av konkurransepreget dialog, som genererer en ny prosedyre som trådte i kraft 1.januar 2007. For å få svar på forskerspørsmålet har vi valgt å intervjue seks kontaktpersoner på oppdragsgiversiden, som har vært involvert i denne konkurranseformen innenfor bygg- og anleggsnæringen (BA- næringen). Vi har også intervjuet to kontaktpersoner på entreprenørsiden, som har blitt tildelt det aktuelle prosjektet. Intervjuene gav oss muligheten til å høre både de positive og negative synspunktene til de ulike intervjueobjektene, ved gjennomføringen av konkurransepreget dialog. Oppgaven tar for seg relevant teori når det gjelder anskaffelsesprosedyren, hvor en får et innblikk i transaksjonskostnadene knyttet til strategiutvikling, kontraktsetablering og kontraktsoppfølging. Oppgaven tar også for seg ulike gjennomføringsmodeller som blir definert ut i fra de kontraktene og det forarbeid som må kartlegges før prosjektet kan påbegynnes, som avspeiler aktørens risiko, ansvar og rettigheter. Resultatet av oppgaven er nyttig for å kunne kartlegge de erfaringene gjort ved konkurransepreget dialog og hvilke tiltak som bør utføres, for å forbedre denne konkurranseformen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.titleBruk av konkurransepreget dialog i offentlige bygge- og anleggsprosjekteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber84en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel