Show simple item record

dc.contributor.authorRossevatn, Odd Erik
dc.date.accessioned2007-10-02T10:43:00Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138076
dc.descriptionMasteroppgave i matematikkdidaktikk 2006 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractTemaet for masteroppgaven er en studie i hvordan bruk av IKT påvirker og forandrer læringsmiljøet i matematikk. Jeg har undersøkt anvendelsen av CAS-programmene TI Interactive (og Derive) i fire klasser på to videregående skoler, og prøvd å dokumentere hvordan slike dataprogram nyttes for å fremme matematisk forståelse. Bruken av CAS-verktøyet er studert ut fra både lærer- og elevperspektiv. Problemstilling: • Hvilke pedagogiske overveielser gjør læreren når han bruker IKT-programmet TI Interactive (og ev. andre programmer) som verktøy i læringsprosessen? • Hvordan lærer elevene matematikk ved hjelp av IKT-programmet TI Interactive (og ev. andre programmer)? Metode Datainnsamlingen ble fortatt gjennom intervjuer med både lærere og elever. I tillegg brukte jeg klasseromsobservasjon. Innsamlingen foregikk over en periode på åtte uker. Noe av materialet ble delvis transkribert ut i fulltekst og noe ble det kun utført datareduksjon på. Deretter ble det kodet ved hjelp av Atlas.ti. Analysen er i hovedsak utført etter en ad-hoc metode. Analyse og resultater Lærere og elever opplevde IKT som motiverende i undervisningen. Lærerne hevdet at de kunne undervise på en annerledes måte og få illustrert matematiske temaer bedre. IKT bruken så ut til å fremme forståelsen i arbeidet med grafer. Både lærere og elever trakk fram dette temaet. Planlegging av undervisningen og utvikling av gode undervisningsmodeller var avgjørende for en vellykket implementering. Ved å legge vekt på nøyaktige instruksjoner i bruken av CAS-verktøyet opplevde ikke elevene læringsterskelen som særlig høy. Den matematiske språkbruken til elevene bedret seg også ved å anvende PCen. Samarbeidet mellom lærerne ble tettere. De brukte hverandre mer aktivt som partnere i arbeidet med å lære seg dataprogrammene. Oppgaveutformingen var kanskje den største utfordringen. På begge skolene slet de med å finne gode problemformuleringer som virkelig stimulerte til læring ved bruk av IKT. Oppgavene elevene jobbet med var ofte hentet fra læreverk som ikke var utviklet for CAS-verktøy. Den ene skolen er alt i gang med å lage undervisningsmateriell på egen hånd for å kunne gi en bedre undervisning. Frykten for å utvikle instrumentell forståelse med bruk av CAS-program er mindre enn det jeg hadde fryktet. Ved begge skolene har de laget undervisningsmodeller som skal motvirke utvikling av denne typen kunnskap. Ut fra intervjuer kan jeg dokumentere at flere elever hadde et ønske om å forstå matematiske sammenhenger. De godtok ikke bare svar fra CAS-verktøyet.en
dc.format.extent1066178 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.subject.classificationMA500
dc.subject.classificationMA502
dc.subject.otherAgder University College
dc.titleIKT som læringsverktøy i matematikk : en studie av lærer- og elevrollen ved bruk av TI Interactive (og andre programmer) i 4 matematikklasser i videregående skoleen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Matematikk: 410


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record