• Affektive sider knyttet til matematikklæring 

      Bekkeseth, Vivi-Ann Pedersen (Master thesis, 2009)
      Denne masteroppgaven handler om yrkesskoleelevers affektive sider knyttet til matematikkfaget. Jeg har fulgt en Vg1-klasse på yrkesfaglig studieretning, rørleggerutdanningen, over noen uker. Jeg har prøvd å se på hva som ...