Show simple item record

dc.contributor.authorGrønhovd, Per Rune
dc.date.accessioned2007-07-26T08:21:31Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/137338
dc.descriptionMasteroppgave i informasjons- og kommunikasjonsteknologi 2000 - Høgskolen i Agder, Grimstaden
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg mulighetene for å overføre EKG-prosessdata via Bluetooth-teknologi. EKG-prosessdata er signaler generert ut i fra elektrisk aktivitet på hjertet. Bluetooth skal i denne sammenhengen fungere som et overføringsmedium, en bærer, for slik EKG-prosessdata mellom en pasient og en monitor. Videre tar oppgaven for seg interoperabiliteten med WAP, der WAP skal fungere som en alarm. Systemintegrasjonen mellom Bluetooth og WAP gjøres med bruk av en pasient-database. Et EKG signal har en båndbredde fra 0-150 Hz. Det er mulig å kode dette signalet i forskjellige formater. Disse formatene har varierende kvalitet og i tillegg er båndbreddene forskjellige. Formatene som har blitt evaluert i denne oppgaven er WAV, MP3 og sampler. Bluetooth er en teknologi, utviklet i fellesskap av en gruppe ledende IT- og telecomselskaper, for å tilkoble mobile enheter raskt og enkelt uten behov for kabler. Teknologien går ut på å gi støtte for trådløs kommunikasjon for tale og data ved bruk av kortbølge-radio. Oppgaven har vektlagt en lyd-overføring av slik EKG. Her finnes både overføring av filformater og sampler, som begge gir karakteristikk av EKG gjennom lyd. Overføringsmetodikken av filformater og sampler er ikke lik. Filformater tar bruk av en protokoll kalt OBEX. Denne protokollen gir også støtte for push-teknologi. Sampler derimot, kan overføres som tale via talekanal. Alternativt er å sekvensiere sampler, for så å produsere filer. Et slikt valg bringer oss tilbake til overføring av filformater. Begrensningene i Bluetooth i dag er mobilitetsproblematikken, da teknologien isolert sett ikke gir noen støtte for mobilitet. Derfor egner ikke Bluetooth seg alene i et miljø basert på mobilitet, og er derfor ikke aktuelt i en slik sammenheng. Benytter man derimot Bluetooth i sammenheng med LAN-aksesspunkter vil mobilitetsspørsmålet løses. Per dags dato finnes ingen interoptabilitet med WAP, der WAP er bærer for Bluetooth. Derfor er en systemintegrasjon av disse preget av moderate tilpasninger, for å få frem prosessdata. Den neste spesifikasjons-utgivelse av Bluetooth vil garantert ha bedre interoperabilitet med andre systemer, men en slik utgivelse er ikke ventet før 2001, kanskje så sent som i 2002. Da vil også GPRS være med på å gi ytterligere ”forbedringer” for WAP.en
dc.format.extent1079307 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationIKT590
dc.titleBluetooth : overføring av EKG-prosessdata via Bluetooth-teknologien
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Systemutvikling og -arbeid: 426
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse: 429


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record