Show simple item record

dc.contributor.authorCetkovic, Senaida
dc.date.accessioned2012-03-08T09:24:07Z
dc.date.available2012-03-08T09:24:07Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136522
dc.descriptionMasteroppgave i offentlig politikk og ledelse- Universitetet i Agder 2011no_NO
dc.description.abstractNAV- reformen ble iverksatt 1. juni 2006. Reformen er en fusjonering av Arbeidsmarkedsetaten og Trygdeetaten, samt et lovhjemlet og likeverdig partnerskap mellom stat og kommune, som også inkluderer de sosiale tjenester. Statlige og kommunalt ansatte samlokaliseres i NAV lokalkontor i hver kommune. Dette betyr at ansatte fra de tre tjenesteområder skal arbeide sammen på lokale arbeids- og velferdskontor. Formålet med masteroppgaven er å undersøke hvordan de ansatte opplever den prosessen de befinner seg i. Oppgaven er basert på kvalitative intervjuer med 11 ansatte ved et lokalt NAVkontor, hvor jeg har foretatt intervjuer med samtlige informanter før fusjoneringen mellom statlige og kommunalt ansatte og seks måneder etter. Jeg ser på prosessen kun fra statlig side. Temaet for min oppgave er ”Medfører NAV- reformen et bedre tjenestetilbud?”. Oppgaven går nærmere inn på hvordan arbeidet på det lokale NAV- kontoret er organisert, og hvordan den organisatoriske modellen påvirker ansattes hverdag. I oppgaven velger jeg å bruke teori om fusjoner, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, ledelse og bakkebyråkrater for å få et helhetlig bilde av den prosessen de befinner seg i, og om sammenslåingen fører til et bedre tjenestetilbud. Jeg ser nærmere på om den organisatoriske modellen som er valgt er riktig, om de kulturelle forskjellene byr på utfordringer, og hvilken rolle ledelsen har spilt i forhold til resultater. Oppgaven kommer også inn på noe av den forskningen som er gjort tidligere i forbindelse med NAV- reformen. Undersøkelsen viser at ansatte har vært og befinner seg i en omstillingsprosess som har vært svært krevende for dem. Forskjellen mellom statlige og kommunalt ansatte finnes, men det skaper ikke utfordringer i det daglige. I tillegg finner jeg at ledelsen har håndtert denne prosessen dårlig, og at strukturen ved kontoret er det største hinderet for å tilby brukerne den hjelpen de har krav på. Til tross for at de opplever prosessen som vanskelig har de såfremt en del endringer kommet på plass, er det liten håp om at det er mulig å nå målene med NAV - reformen, selv om det vil ta lang tid.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationME 502
dc.titleMedfører NAV-reformen et bedre tjenestetilbud? : en kvalitativ undersøkelse utført blant ansatte ved et NAV lokalkontorno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.source.pagenumber88 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record