Show simple item record

dc.contributor.authorTovsen, Lars
dc.date.accessioned2013-10-08T12:36:54Z
dc.date.available2013-10-08T12:36:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136203
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer - Universitetet i Agder 2013no_NO
dc.description.abstractDette er en studie som ser på ERP-implementeringsprosjekter fra konsulenters perspektiv. Tidligere forskning og litteratur fokuserer på bedrifter som skal implementere ERP- systemer for å finne ut hva disse oppnår ved et slikt system. Ettersom et slikt implementeringsprosjekt er stort og komplekst oppstår det vanligvis en rekke problemer i implementeringsfasen. Flere studier peker på at konsulentene som skal utføre jobben ikke har den erfaringen og kunnskapen de trenger for å gjøre dette. Denne oppgaven vil derfor se på hvilken oppfatning konsulentene har av disse prosjektene. Den overordnede problemstillingen er å forstå den eksterne konsulents rolle ved ERP- implementering og finne ut hvordan disse opplever implementeringsprosjekter. Problem- stillingen er videre brutt ned i følgende forskningsspørsmål: Hva oppfattes av konsulentene som de største utfordringene ved ERP-implementering? Hva mener konsulentene er de viktigste kritiske suksessfaktorene (CSF) for en vellykket implementering? Hva kan gjøres for å forbedre ERP-prosjekter i fremtiden? Studien ble gjennomført ved å følge en kvalitativ forskningsmetode hvor intervjuer har vært den primære datakilden. Dokumentanalyser er gjort for å supplementere intervju- ene. Det ble totalt gjennomført åtte intervjuer i til sammen seks konsulentselskaper fra Sørlandet og Østlandet. Resultatene som blir presentert i oppgaven slår hardt ned på mangelen av kunnskap og forberedelser hos organisasjonene som skal implementere ERP-systemene. Det vises til for dårlig planlegging og utforming av kravspesifikasjoner, noe som har bakgrunn i at man ikke kjenner sin egen bedrift godt nok, eller nøyaktig hva man ønsker å oppnå med et slikt system og hvordan man vil forbedre dagens prosesser. Konsulentene prøver å tilby forprosjekter for at kundene skal bli flinkere på dette, men blir ofte avslått fordi kunden føler dette koster for mye. I tillegg har kunden den oppfatning at ERP-prosjekter er rene IT-prosjekter, og gir ofte ansvaret til IT-avdelingen. Dette er ikke tilfelle da ERP- prosjekter er organisasjonsprosjekter som omhandler alle avdelinger i bedriften. Det er viktig at man tar hensyn til alle avdelingene og finner ut hva som må gjøres for hver enkelt avdeling. Respondentene har også tatt på seg noe av skylden. Flere svarer at de må sjonglere mellom prosjekter og ikke får tid til å sette seg nok inn i hvert enkelt prosjekt. Ellers er de enige i at leverandører overselger prosjekter kun for å gjennomføre salgene, og derfor lover mye mer enn konsulentene klarer å levere. Ettersom det ikke er intervjuet noen selgere i denne studien har ikke disse fått mulighet til å forsvare påstanden. Studien konkluderer med at kundene må bli flinkere til å få oversikt over sin egen organisasjon, utarbeide bedre kravspesifikasjoner - helst gjennom et forprosjekt, og bli inkere til å håndtere ressursene som skal benyttes i prosjektene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationIS 501
dc.titleERP-implementering sett fra konsulenters perspektivno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Information and communication systems: 321no_NO
dc.source.pagenumber58 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record