Show simple item record

dc.contributor.authorWåsjø, Pia
dc.date.accessioned2012-10-18T08:03:26Z
dc.date.available2012-10-18T08:03:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135778
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2012no_NO
dc.description.abstractOppgavens problemstilling dreier seg om hvilke ulike faktorer som får konsumenter til å handle i Sørlandsparken. Oppgaven fokuserer i stor grad på avstands- og lokaliseringseffekter, og den ser også på konsumentenes preferanser og oppfatninger om Sørlandsparken. Det ble utført en personlig undersøkelse hvor jeg gikk fra hus til hus i områdene Hamresanden, Lillesand og Grimstad. Det ble totalt banket på 433 dører, og jeg fikk 206 svar på undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på ca 48 %. Svarene ble brukt til å analysere hvilke faktorer som er av betydning for valg av handlested. Resultatene fra analysen viser at avstand til Sørlandsparken har stor betydning for hvem som handler der. Lengre avstand hjemmefra til Sørlandsparken reduserer sannsynligheten for å handle der. Samtidig fant vi en svak effekt på at avstanden hjemmefra til nærmeste kjøpesenter også er av betydning. Undersøkelsen viser at dersom man bruker lang tid på å gå til nærmeste lokale kjøpesenter, øker sannsynligheten for å handle i Sørlandsparken i noen grad. Videre viser analysen at alder er av betydning, da vi fant at yngre mennesker har større sannsynlighet for å handle i Sørlandsparken. Det viser seg også at disponering av bil er av betydning ettersom de som disponerer bil har større sannsynlighet for å handle i Sørlandsparken enn de som ikke disponerer bil. Andre funn er at ugifte personer har større sannsynlighet for å handle i Sørlandsparken enn gifte, og at gode muligheter for parkering er en faktor som er viktig når kundene skal velge handlested.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleSørlandsparken- markedsutstrekning og konsumentenes valg av handlestedno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.source.pagenumber119 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record