Show simple item record

dc.contributor.authorSchie, Ingvild
dc.date.accessioned2012-11-28T11:14:21Z
dc.date.available2012-11-28T11:14:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135750
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2012no_NO
dc.description.abstractDenne studien har hatt som formål å studere anvendelsen av styringsverktøyet og effektiviseringsfilosofien Lean i norske kommuner. Studien er delt i to deler hvor den ene delen ser på endringen i spredningen av styringsverktøyet Lean til og i norske kommuner fra år 2011 til 2012. Den andre delen av studien fokuserer på å identifisere hvilke endringer som en implementering av Lean medfører i kommunen, og hvordan de ansatte i kommunene oppfatter disse endringene. Studien av spredningen av Lean til og i norske kommuner er en videreføring av en undersøkelse foretatt av Magne Mollekleiv Dolva i år 2011 (Dolva, 2011). De empiriske funnene viser at det har vært en utvikling i antall norske kommuner som har implementert Lean fra år 2011 til år 2012. Lean er et styringsverktøy som først og fremst innebærer en endring i organisasjonskulturen. Hovedelementet i en Lean organisasjon er at det skal innarbeides en forbedringskultur hos de ansatte, som gjør at organisasjonen er i stadig utvikling. Kunden skal være i fokus i alle prosesser, og organisasjonen skal optimalisere ressursene slik at verdien for kunden øker. Endringene som identifiseres i denne studien knytter seg til kundefokus, kultur og ledelse, og organisering og struktur.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleLean i norske kommuner : en studie om spredning av lean som styringsverktøy, og endringer i organisasjonen som en følge av implementeringenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.source.pagenumber112 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record