Show simple item record

dc.contributor.authorJordheim, Knut Håkon
dc.date.accessioned2011-11-24T09:00:35Z
dc.date.available2011-11-24T09:00:35Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135600
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2011no_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke forskjeller i små og store prosjekter. Gjennom litteratursøk har teori tilknyttet små prosjekter vist seg å være begrenset. Det teoretiske rammeverket benyttet i denne oppgaven er derfor generell teori tilknyttet prosjektledelse og prosjektgjennomføring. Oppgaven har som utgangspunkt at forskjellig typer av prosjekt vil fordre ulik tilnærming til prosjektgjennomføring. Oppgaven tar utgangspunkt i tre dimensjoner; organisering, struktur og styring. Med utgangspunkt i intervjuer gjennomført med respondenter fra bygg og anleggsprosjekter og organisasjonsprosjekter er det undersøkt hvilke forskjeller som er fremtredende for små og store prosjekter. Det fremkommer av studien at type prosjekt som gjennomføres vil ha påvirkning på hvilken organisering, struktur og styring som benyttes i prosjektet. Videre fremkommer det at størrelsen på prosjektet vil moderere de metoder og teknikker som benyttes i prosjektet..no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleOrganisasjon og styringsmessige forskjeller i små og store prosjekter : med fokus på organisasjons og tilvirkningsprosjekterno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.source.pagenumber85 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record