Show simple item record

dc.contributor.authorMunkhaugen, Anette
dc.date.accessioned2010-09-30T07:16:57Z
dc.date.available2010-09-30T07:16:57Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135496
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2010en_US
dc.description.abstractInnledning: I denne masteroppgaven har jeg undersøkt seks prosjekter utført av totalentreprenørene Brødrene Reme og Kruse Smith i Kristiansand som oppfører ulike typer næringsbygg og privatboliger. De ulike prosjektene varierer betydelig i fysisk størrelse, tidsperspektiv og økonomi. Bedriftenes hovedmål er å gjennomføre sine prosjekter etter den kvalitet kunden ønsker innenfor den tidsramme og budsjett de har fastsatt. Dette er en utfordrende oppgave som er essensiell for alle bedrifter som ønsker å overleve i et stadig mer konkurranseutsatt marked. God kunnskap om de faktorer som bidrar til suksess er avgjørende for ethvert firma som opererer i et kundeorientert marked med fokus på høy kvalitet. Hensikten med denne masteroppgaven er å identifisere hvilke faktorer ved seks utvalgte prosjekter hos Brødrene Reme og Kruse Smith som er kritiske for suksess, og i hvor stor grad de oppnår sine prosjektmål. Metode: Oppgaven inneholder en modell jeg har utviklet for å kunne analysere prosjektene. Modellen omfatter kritiske faktorer jeg mener kan være viktige for Brødrene Reme og Kruse Smith når de gjennomfører prosjekter. I denne oppgaven har jeg sett på prosjektetorganisering, prosjektlederen, prosjektteamet og byggherren som alle er faktorer som potensielt kan bidra til at prosjektet blir en suksess. Kunnskap om de ulike prosjektene baseres på en spørreundersøkelse av 10 utvalgte prosjektdeltakere og et intervju av seks prosjektledere. Svarene deres danner grunnlaget for analysen av prosjektene som er utført med utgangspunkt i den teoretiske modellen jeg har utviklet. Det finnes selvfølgelig en rekke andre eksterne faktorer som påvirker et prosjekt blant annet markedssituasjonen, lover og forskrifter. For å avgrense oppgaven har jeg imidlertid valgt å utelate disse forholdene her. Resultater: Målet for prosjektene har vært å levere et bygg til den prisen, tidspunkt og med den kvaliteten som byggherren ønsker. I alle faser av prosjektene har det til tider vært enkelte utfordringer på byggeplassen, men totalt sett ble hovedmålene nådd for alle prosjektene. Målene har ikke vært aktivt brukt som inspirasjon underveis, men har ligget i bakhodet når de har jobbet med prosjektene. Analysen viser at prosjektene er gjennomført med en relativt mekanisk organisering av arbeidet som innebærer styring preget av orden, formelle posisjoner og klare oppgaver. Organiseringen var i følge prosjektorganisasjonene svært viktig for resultatet og 80 % svarte at organiseringen har bidratt til at prosjektmålet til slutt ble oppfylt. Det er brukt mye tid på planlegging og oppfølging av arbeidet i alle prosjektene jeg har 8 analysert. En god plan er viktig for et bra resultat, noe prosjektlederne er fult klar over. 77 % av deltakerne har svart at det var hyppig møte virksomhet hvor fremdriften ble diskutert og evaluert. Planene har blitt justert dersom det har vært nødvendig og de som hadde behov for informasjonen ble informert. Prosjektteamene som har utført prosjektene har vært flinke faglig i tillegg til at de mellommenneskelige egenskapene har vært gode. 82 % av prosjektdeltakerne mente at de var godt kvalifiserte og hadde relevant erfaringer fra byggebransjen. Det kom frem at samarbeidesklimaet og informasjonsflyten har vært bra noe som også har bidratt til gode resultater i prosjektene. Dette til tross for at prosjektorganisasjonene var nye og de fleste ikke hadde jobbet sammen tidligere. Analysen viser at prosjektlederen er en viktig person som har delegert oppgaver og ansvar til deltakerne. Han har fulgt opp arbeidet og kommunisert godt med alle interessentene. Prosjektlederne er beskrevet som dyktige av 86 % av de øvrige i prosjektorganisasjonen og får gode tilbakemeldinger for sin innsats. Deres lederegenskaper har trolig bidratt til at prosjektene har blitt en suksess. Byggherrene på prosjektene har vist mye tillitt til prosjektlederen og har selv vært minimalt til stede under byggeprosessen. Dette har trolig gjort arbeidet enklere for prosjektlederne og medført en lettet gjennomføring av arbeidet. Med en byggherre som har vært forholdsvis passiv har prosjektlederen organisert arbeidet og styrt prosjektet etter den metoden han anser som mest hensiktsmessig. Byggherrens ønsker har vært første prioritert og veiledende for arbeidet, men gjennomføringen har blitt effektivt utført etter prosjektlederens metodikk. 80 % har svart at kommunikasjonen mellom byggherren og prosjektlederen har vært bra. Byggherrens innstans har vært tilstrekkelig, men har ikke blitt vurdert som kritisk for at resultatet ble oppnådd. Konklusjon: Av de fem prosjektfaktorene jeg har studert hos entreprenørbedriftene Brødrene Reme og Kruse Smith konkluderer jeg med at organiseringen av prosjektet, prosjektlederen, og prosjektteamet er de faktorene som har bidratt mest til suksess. Selve prosjektmålet og byggherren har hatt mindre betydning for det endelige resultatet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen_US
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleEntreprenørbedriftene Brødrene Reme og Kruse Smith : hvordan blir deres prosjekter en suksess?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en_US
dc.source.pagenumber132 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record