Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEspeland, Grethe
dc.date.accessioned2010-03-26T13:54:32Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135476
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2009en
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å kartlegge hvordan etterspørselen etter leie av næringseiendom er i Kristiansand. Jeg har samlet inn store mengder data om temaet, og datamaterialet brukes for å teste om det er mulig å fastslå noen sammenheng mellom tidligere utarbeidede teorier og mine data. Teoriene jeg har benyttet i oppgaven er DiPasquale & Wheatons (1996) modell for analyse av utleiemarkedet for næringseiendom og Rosens (1974) hedonistiske leiepristeori. I oppgaven har jeg utformet to hypoteser. Den første hypotesen sier at en bedrifts ønskede areal avhenger av antall ansatte. Forhåndsantakelsen til denne påstanden er at jo flere ansatte, jo mer areal vil bedriften etterspørre. Hypotese nummer to hevder at leieprisene varierer i ulike områder i Kristiansand. Jeg har delt Kristiansand inn i åtte ulike lokaliseringsområder, og ved hjelp av det innsamlede datamaterialet sjekker jeg om variasjoner er tilstede eller ikke. Jeg har benyttet regresjonsanalyser for å teste hypotesene. Resultatet fra den første hypotesetestingen viser at det er sammenheng mellom antall ansatte og bedriftens ønskede areal. For hver ekstra ansatt vil bedriftenes ønskede areal øke med ca. 10 kvadratmeter. Fra hypotese nummer to har jeg fastslått at det er en signifikant forskjell på leieprisen i de ulike lokaliseringsområdene. Månedlig leiepris per kvadratmeter i for eksempel Randesund er på kr 70 mot kr 151 i Kvadraturen. Datainnsamlingen som oppgaven bygger på ble foretatt i perioden mars til juni 2009. Innsamlingen resulterte i svar fra 588 bedrifter. 259 av bedriftene leier næringseiendom i Kristiansand og er benyttet som grunnlag i analysene.en
dc.format.extent3628991 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleEtterspørselen etter leie av næringslokaler i Kristiansand : status i dag, videre utvikling og ulikheter i forskjellige områder av byenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en
dc.source.pagenumber66 s.en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel