Recent Submissions

 • Arbeid med verdier i skolen: På jakt etter verdier i minnematerialet etter 22. juli 2011 

  Lied, Sidsel; Kveset, Torleif (Journal article, 2016)
  Barn var opptatt av verdier i tiden etter terrorangrepene 22. juli 2011.1 Det går fram av tekster og tegninger som barn og unge la på spontane minnesteder bl.a. i Osloområdet. Denne artikkelen viser at mange av disse ...
 • Is Green Exercise for All? A Descriptive Study of Green Exercise Habits and Promoting Factors in Adult Norwegians 

  Calogiuri, Giovanna; Patil, Grete Grindal; Aamodt, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Background: Physical activity (PA) in natural environments, known as green exercise (GE), can provide health benefits above and beyond PA in other environments, but little is known about the extent to which GE is an ...
 • Ytelsespensjon og regnskap. Utfordringer for foretak del 1 og 2 

  Lundesgaard, Jon (Journal article, 2014)
  Med ytelsespensjon garanteres den pensjonerte bestemte ytelser, og det medfører at det etableres forpliktelser. Både internasjonalt og nasjonalt har den dominerende oppfatningen gått ut på at disse forpliktelsene skal ...
 • Regnskapsmessig periodisering: en kommentar - del 2 

  Monsen, Norvald Nytræ (Kommunerevisoren, Journal article, 2014)
  Videreutvikling av kommuneregnskapet med utgangspunkt i kameralistiske regnskapsideer er nettopp løsningen på kommunenes regnskapsutfordringer
 • Regnskapsmessig periodisering. en kommentar - del 1 

  Monsen, Norvald Nytræ (Kommunerevisoren, Journal article, 2014)
 • Samarbeid mellom kommuner og interkommunalt samarbeid 

  Jensen, Bjarne (Journal article, 2014)
  Norske kommuner samarbeider i dag på mange områder for å skape bedre og mer effektive tjenester. For mange kommuner er stordriftsfordelene allerede tatt ut, og de vil derfor ikke ha så mye å hente på en kommunesammenslåing
 • Et tilbakeblikk på Bergensprosjektet 

  Norvald Nytræ, Monsen (Chapter, 2014)
  Bergensprosjektet var et flerårig forskningsprosjekt som ble gjennomført i Bergen kommune på slutten av 1980-tallet. Ettersom prosjektet fortsatt er svært relevant for hvordan vi kan videreutvikle kommuneregnskapet, vil ...
 • Anordningsprinsippet: et viktig pengeperiodiseringsprinsipp i kommunene 

  Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2014)
  Anordningsprinsippet er et viktig pengeperiodiseringsprinsipp i offentlig forvaltning, inkludert i kommunene. Derfor skal denne artikkelen forklare dette periodiserings prinsippet og illustrere det ved hjelp av et ...
 • Perfekte markeder – finnes de? 

  Østre, Stein (Chapter, 2014)
  Denne artikkel brukes betegnelsen perfekt marked som likeverdig med fullkomment marked. Begrepet perfekt marked bør ikke blandes sammen med begrepet frikonkurranse, da sistnevnte egentlig bare betyr at offentlige myndigheter ...
 • New Public Paranoia 

  Tranøy, Bent Sofus (Chapter, 2014)
 • Peripheries – the agenda 

  Danson, Mike; de Souza, Peter (Journal article, 2013)
  Fra første side: According to analysis for the European Commission, three of the four leaders in innovation in the European Union are the Nordic countries of Denmark, Finland and Sweden – Germany being the other (Innovation ...
 • Revisjon - historien om fristelser og mottiltak 

  Lundesgaard, Jon (Journal article, 2013)
  I et bidrag der utfordringer knyttet til revisjon tas opp påpeker Gulden (2010a) at det har "vært stilt spørsmål om høyskoler med økonomisk-administrative studier har sviktet når det gjelder undervisning i etikk og moral. ...
 • Pengestrøm og statsregnskap: en kommentar til Revisorforeningen 

  Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2012)
  Fra artikkel: I Kommunal økonomi (9/2012) uttaler Revisorforeningen seg om statsregnskapet i Norge. Det er positivt at foreningen engasjerer seg i videreutviklingen av statsregnskapet, men dessverre bruker foreningen feil ...
 • Regnskap i staten - bare et irritasjonsmoment? 

  Lundesgaard, Jon (Journal article, 2012)
  Innledning En arbeidsgiver må holde orden på og følge opp ansattes innsats. Tilstedeværelse på en fast arbeidsplass er vesentlig, og det aktualiser spørsmålene omkring former for tidsregistrering. Ferieregnskapet er ...
 • Ideelkameralistikk og statuskameralistikk for kommunekassen: et eksempel av Norvald Monsen 

  Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2013)
  Fra artikkelen: I en tidligere artikkel i Kommunal økonomi har jeg gitt en innføring i forvaltningskameralistikk (FKAM) ved bruk av et talleksempel (se Monsen, 2011). Der argumenterte jeg for at kommuneregnskapet ...
 • NS 4102 og regnskapet i næringslivet 

  Lundesgaard, Jon (Journal article, 2013)
  Fra artikkelen: Det legges opp til at statlige virksomheter nå skal utarbeide regnskapene sine i henhold til en kontoplan hentet fra det private næringsliv. Dette er en del av strevet med regnskap i staten der en henter ...
 • Regnskap i staten - en refleksjon 

  Lundesgaard, Jon (Journal article, 2013)
  Fra artikkelen: Utarbeidelsen og avleggelsen av regnskap reiser spørsmål omkring hvordan oppgavene skal løses.
 • Bruken av finansregnskap i det offentlige 

  Lundesgaard, Jon (Journal article, 2012)
  En uttalt oppfatning er at det i næringslivet er mye bedre orden i sakene enn i det offentlige. Hva er da mer nærliggende enn å gå inn for at oppgavene løses på samme måte begge steder? Flere av de siste årenes reformer ...
 • FIBE 30 år - noen betraktninger om bedriftsøkonomi 

  Lundesgaard, Jon (Journal article, 2013)
  Bedriftsøkonomi er i alle henseende et stort fagfelt. I januar hvert år er fagfolkene på området invitert til faglig samling ved Norges Handelshøyskole (NHH), til «Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner», eller kort FIBE. ...

View more