In 2 minutes: Det vil bli en stopp på ca 25 minutter ca. kl. 07:06-07:31 pga. vedlikeholdsarbeid. Vennligst avslutt registreringer/endringer innen da.