Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFoss, Svein
dc.date.accessioned2008-09-23T09:24:33Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7671-397-1
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133728
dc.description.abstractNorsk: Denne utgivelsen inneholder en masteroppgave levert ved Aalborg Universitet. Forfatteren er ansatt ved Høgskolen i Hedmark, innholdet er nært knyttet til arbeid ved høgskolen, og har skjedd med støtte herfra. Dette prosjektet gikk først ut på å utvikle og gjennomføre et nettbasert kurs for lærere i vår egen høgskole innen arbeid med nettbasert undervisning. Kurset ble kalt Nettlærerkurset. På grunnlag av dette er det skrevet en kursbeskrivelse med en evaluering av kurset og satt mer tydelige ord på den profilen som kjennetegnet kurset. Ut fra dette igjen er det skrevet en teoretisk/analytisk rapport. Rapporten analyserer den pedagogiske profilen ved kurset, og svarer på hvilket innhold og hvilket kunnskaps- og læringssyn denne profilen representerer, hvordan profilen kan begrunnes og hvordan den har bidratt til å gjøre at kurset har nådd målet. Masteroppgaven blir på denne måten en drøfting av idégrunnlaget for et opplæringstiltak for lærere i høyere utdanning innen nettbasert undervisning. Rapporten inneholder den teoretisk/analytiske masteroppgaven, kursbeskrivelse og vedlegg.en
dc.description.abstractEnglish: This report contains a master’s thesis written at the Aalborg University. The content is closely connected to Hedmark University College, and the work is also supported by the college. In the first part of this project a new net based training program was developed and run for teachers at the college. The basis for this theoretical report is the description and evaluation of the program. Special focus is on the pedagogical profile of the program, which was developed after it was finished. The report analyses this pedagogical profile of the program, and answers following questions: what is the meaning and the knowledge- and learning perspective of the profile, what are the arguments for the profile and how did it help the program to reach its goals. This means that the report deals with the basic ideas of a training program for teachers in higher education on net based education. The document contains the theoretical report, the program description and attachmens.
dc.format.extent1152606 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries12/2004en
dc.subjectNettbasert undervisningen
dc.subjectEtterutdanningen
dc.subjectIKTen
dc.subjectHøgskoleundervisninngen
dc.titleNettlæring for nettundervisning : En analyse av Nettlærerkurset ved Høgskolen i Hedmarken
dc.title.alternativeNet based learning for net based teachingen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550::Telecommunication: 552en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel