Show simple item record

dc.contributor.authorHolden, Hildegunn
dc.contributor.authorSolstad, Marianne Tabita
dc.date.accessioned2012-07-05T11:17:25Z
dc.date.available2012-07-05T11:17:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133301
dc.descriptionBachelor i tannpleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hva kan Den offentlige tannhelsetjenesten gjøre for å ivareta SiC-gruppen, og hvilken funksjon bør tannpleieren inneha i dette arbeidet? Avgrensing av problemstilling: Våre valg er tatt ut fra hva vi anser som relevant for vår problemstilling. Vi ser at det på bakgrunn av høgskolens rammebetingelser også blir nødvendig å foreta avgrensninger i oppgaven. Slik vi ser det blir vi derfor ikke i stand til å belyse hele problemstillingens omfang. I vår teoridel har vi valgt å se på direkte årsaker for utvikling av karies, samt sosiale indirekte årsaksfaktorer, og hva som kan gjøres for å påvirke tannhelsen til SiC-gruppen i en positiv retning. Vi har derfor valgt å ekskludere biologiske faktorer. I tilegg har vi valgt ikke å redegjøre for etikken. Likevel har vi valgt å ta med enkelte begreper som er relevante i forhold til drøftningsmoment. Vi har holdt et noe paternalistisk perspektiv, ettersom vi vinkler oppgaven ut fra vårt ståsted. På denne måten utelukker vi pasientens perspektiv som egenvurderte behov (pasientautonomi), vaner, holdninger og kunnskap. Et eksempel på dette er pasientens bruk av tannhelsetjenester, som kan knyttes opp mot ikke-møtt problematikken. Altså er momenter knyttet til dette ikke drøftet. På bakgrunn av oppgavens omfang har vi i tillegg valgt å ekskludere ulike momenter i drøftningen som har relevans til problemstillingen. Et eksempel på dette er tverrfaglig samarbeid. Et annet er geografiske forskjeller i form av tilgjengelighet og rekruttering, noe som medfører ulik kompetansefordeling, som igjen bringer med seg ulikhet i tannhelse. Sett fra et globalt perspektiv er karies et utbredt problem, hvor det eksisterer både internasjonale og regionale forskjeller. Likevel har vi kun benyttet nordisk forskning og litteratur som grunnlag i oppgaven, dette med tanke på sammenlignbare forhold som gjør de representative for hverandre. I tillegg er SiC-indeksen basert på 12-åringer. Vi ønsker å presisere at SiC-gruppen, slik vi presenterer den, omfatter alle barn og unge med høy kariesforekomst. Litteraturen vi benyttet omfatter derfor yngre aldersgrupper. Dette fordi det er foreldrenes ansvar, i samarbeid med DOT, å ivareta barnas tannhelse.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectSiC-gruppenno_NO
dc.subjecttannpleieno_NO
dc.subjecttannpleierno_NO
dc.subjectkariesno_NO
dc.subjectårsakerno_NO
dc.subjecttannhelseno_NO
dc.subjectpaternalismeno_NO
dc.subjectbarnno_NO
dc.titleFra politikk til dental biofilmno_NO
dc.title.alternativeFrom politics to dental biofilmno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical dentistry disciplines: 830no_NO
dc.source.pagenumber48 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record