Recent Submissions

 • Snusbruk under svangerskap 

  Støen, Stephanie (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Jeg valgte dette temaet fordi forskningen de siste årene har kommet fram til at snusbruk under svangerskapet er mer helseskadelig enn røyk, og det er viktig for sykepleiere å ha både kunnskap om tema for å kunne ...
 • Veiledning til livsstilsendring 

  Ramskjær, Inger Marit Eknes; Strand, Marte Bryhn (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere veilede pasienter som står i fare for iskemisk hjertesykdom til livsstilsendring? Bakgrunn: Iskemiske hjertesykdommer rammer i dag flere yngre mennesker, grunnen til dette kan være ...
 • Barn og diabetes type 1 

  Ramstad, Marte Elise; Sagbakken, Sina Bekkelund (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Vi har valgt denne problemstillingen fordi diabetes type 1 er svært utbredt hos barn i Norge. Videre har vi lite erfaringer med barn og ønsket å lære mer om denne pasientgruppen. Vi ønsket videre å se på hvordan ...
 • Trygge hender i kampen mot antibiotikaresistens 

  Nordhagen, Silje Marie; Røyrås, Linda Sætre (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få økt innsikt og kunnskap i hvordan sykepleier kan forebygge antibiotikaresistens, med spesielt fokus på MRSA, i somatisk sykehus. Dette er et viktig fokusområde fordi antibiotikaresistens ...
 • Krise og mestring: sykepleie til pasienter med nyoppdaget cancer cervicis uteri 

  Nilsen, Lill Mari; Rudberg, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Cancer cervicis uteri oppstår i alle aldre, og vi har gjennom praksis møtt kvinner som nylig har fått denne diagnosen og sett viktigheten av krisearbeid gjennom praksis. I forhold til statistikken er det ca 300 ...
 • Pasienter med Parkinsons sykdom og fysisk aktivitet 

  Muteba, Grace Kanjinga; Nakure, Josephine (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Vi vil belyse hvordan sykepleiere i hjemmesykepleie kan bidra til fysisk aktivitet hos hjemmeboende pasienter med Parkinsons sykdom. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere i hjemmebasert omsorg bidra til ...
 • Smertelindring til kreftpasienter 

  Molstad, Marthe Hagen; Nordsveen, Irene (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til smertelindring hos pasienter med kreft? Bakgrunn og hensikt: Kreft er et økende problem i Norge, og er den vanligste kreftsykdommen hos menn er prostata-, lunge- og ...
 • Min skjulte fiende 

  Mæhlum, Beathe; Sætre, Malin (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Hensikten er å rette fokuset på hvordan sykepleier kan fremme mestring hos pasienten med ulcerøs kolitt, slik at en kan mestre sin sykdom og leve med den. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier fremme mestring ...
 • Hvordan kan sykepleieren yte omsorg til pasienten i en situasjon der det brukes mekanisk tvang? 

  Moen, Tore Martin (Bachelor thesis, 2017)
  Bruk av tvang i psykisk helsevern er et tema som har stort fokus i den offentlige debatten. Lovverket som regulerer psykisk helsevern hjemler bruk av tvang i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser, samtidig som ...
 • Stellet – en arena for muligheter eller krenkelser?: tvang i demensomsorgen 

  Johansen, Kristin; Teien, Trine Holden (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke om vi som sykepleiere kan unngå bruken av tvang hos pasienter med Alzheimers sykdom. Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere forhindre bruken av tvang under ...
 • Veiledning for å bedre søvnhygienen hos pasienter med schizofreni 

  Magnusson, Elin; Sorknes, Therese Hatlevik (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Lidelsen schizofreni har, gjennom psykiatripraksisen, fanget vår interesse. Vi har fått inntrykk av at det er lite fokus på behovet for søvn. Vi vet at veiledning er en viktig sykepleiefunksjon. Liv Strand tar ...
 • Veiledning: ADHD og ernæring 

  Lund, Marit Henriette; Tilley, Lene Marita Silkoset (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgavens formål: Å belyse hvilke faktorer som kan påvirke sykepleiers veiledning av ernæringsmessige tiltak hos en voksen pasient med ADHD i hjemmesykepleien. Vi ønsker å øke bevisstheten når det gjelder ernæringsmessige ...
 • Lide unødvendig i stillhet 

  Mohamed, Sharazad Omar; Tesfay, Daniel Tadesse (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bachelor fordypningsoppgaven handler om vurdering og kartlegging av smerter hos pasienter med alvorlig demens, som ikke klarer å selvrapportere sine smerter verbalt. Bakgrunnen for valg av tema er basert på vår ...
 • Mellom kunnskap og overlevelse, står sykepleieren 

  Göransdotter, Sabina; Teigberget, Kine Helen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk sammendrag Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere på sykehus oppnå mestring ved å oppdage sepsis i et tidlig stadie for å forebygge videre utvikling til septisk sjokk? Hensikt: Med denne oppgaven vil vi øke ...
 • Postoperativ smertelindring 

  Gimse, Marthe; Korsvold, Kari (Bachelor thesis, 2017)
  PROBLEMSTILLING: «Hvordan kan sykepleiere ved ortopedisk avdeling bidra til god postoperativ smertelindring for elektive pasienter?» FORMÅL: Formålet med oppgaven er å øke bevisstheten rundt hvor viktig den postoperative ...
 • Effekten av berøring 

  Gløersen, Heidi Catherine; Helstad, Kaja (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan bruk av berøring til sykehjemspasienter med alvorlig demens bidra til å dempe symptomer på sykdommen og gi pasientene en bedre hverdag? Den gamle har levd et langt liv og bidratt til samfunnet ...
 • Noe i meg holder meg fanget 

  Hansen, Ida Marie (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Spiseforstyrrelser er et relevant tema i dagens samfunn, og har derfor vekket interesse. Anorexia er en alvorlig lidelse og kan i verstefall forårsake dødsfall. Sykepleier kan møte pasienter med spiseforstyrrelser ...
 • Å fremme håp til unge menn som ønsker å avslutte livet 

  Johannesen, Marthe Ovesdatter; Nilsen, Tine (Bachelor thesis, 2017)
  Sammendrag Bacheloroppgavens hensikt er å sette fokus på selvmordstruende unge menn og hvordan sykepleier skal kunne nå fram for å fremme håp. Statistikker viser høyere tall blant menn enn kvinner og vi vil derfor gjennom ...
 • Sykepleiers samtale med kreftsyke barn på sykehus 

  Gytre, Mia; Lie, Caroline Dahle (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Sykepleie til barn krever en egen tilnærmingsmåte som vi ønsker å lære mer om. Oppgaven er rettet mot barn innlagt på sykehus med en kreftdiagnose. Hvert år blir ca. 150 barn under 15 år rammet av kreft. Vi vil ...
 • Demens og tvang - til pasientens beste? 

  Freitag, Charlotte; Mobæk, Jesper Søndergaard (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bruke miljøbehandling for å redusere bruk av tvang hos pasienter med demens med utfordrende atferd i sykehjem? Bakgrunn: Grunnet befolkningsvekst og økt levealder vil tallene på ...

View more