Recent Submissions

 • Trygge foreldre - trygge barn? 

  Hagen, Ida (Bachelor thesis, 2016-09-19)
  Tittelen på dette litteraturstudiet er «Trygge foreldre - trygge barn?». Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hva forskning og litteratur sier om sammenhenger mellom følelsesmessig mestring hos foreldrene og barnas ...
 • ”Eldre har ikke slike behov” Eldre og seksualitet 

  Paulsen, Kine; Løkken, Stine (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel ”Eldre har ikke slike behov” : Eldre og seksualitet. ”The elderly do not have those needs” : Sexuality in later life. Formål Vi ønsker med denne bacheloroppgaven å belyse dette høyst aktuelle, men tabubelagte temaet. ...
 • Smertelindring i palliativ fase 

  Holm, Veronica; Haakonsen, Tina Seterlien (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikt: Å få økt kunnskap i hvordan pasienter med lungekreft på sykehus kan få optimal smertelindring, og hva som er sykepleierens lindrende funksjon ved smerter i palliativ fase. Vi ønsker også å se på hvordan sykepleieren ...
 • Motiverende intervju med overvektig ungdom 

  Gundersen, Stine; Bjerke, Mette (Bachelor thesis, 2016)
  Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere hjelpe overvektig ungdom til å endre atferd ved hjelp av motiverende intervju? Bakgrunn og hensikt: Overvekt blant yngre, deriblant ungdom er et økende problem i Norge. ...
 • ”Snakk med meg!” 

  Larsen, Line; Løkken, Eline Folstad (Bachelor thesis, 2016)
  I dette litteraturstudiet belyses utfordringer ved kommunikasjon vi som sykepleiere kan støte på i sykehjem, i arbeid og i møte med pasienter med en demenslidelse. Tittelen på oppgaven er "Snakk med meg!", og problemstillingen ...
 • “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team 

  Kamperud, Thea Marie; Kamperud, Pia Emilie (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel: “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team. Hensikt: Andelen eldre personer i samfunnet øker, dette fører til at forekomsten av kroniske, aldersbetingede sykdommer som demens øker. Flere av disse ...
 • «Når mor ikke vil leve» 

  Sønju, Annicka Bunes; Nilsen, Caroline Kristine (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel: «Når mor ikke vil leve» Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere skape trygghet og mestring i møte med barn som har en suicidal forelder? Hensikt: Vi ønsker å belyse sykepleierens ansvar og funksjon i ...
 • Stomi og livskvalitet 

  Johansen, Marte Merete; Hågensen, Matilde Storsveen (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: Vår erfaring er at sykepleierens hovedfokus ligger på stell av stomien og tilhørende utstyr, fremfor pasientens livskvalitet og mestring av situasjonen. Derfor ønsket vi å rette oppmerksomheten mot dette og se ...
 • «Det er tungt å puste, det er ikke lett å leve med KOLS» 

  Johnsen, Marita; Evensen, Helena Nyvoll (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk tittel: «Det er tungt å puste, det er ikke lett å leve med KOLS» Engelsk tittel: «It’s hard to breathe, it’s not easy living with COPD» Bakgrunn: Mellom 250 000 og 300 000 mennesker har KOLS (Helsedirektoratet, ...
 • “Meg, meg selv og jeg” - egostyrkende sykepleie i møte med mennesker med schizofreni 

  Engen, Vilgun Hjørdis Dalvor; Nagell, Monica (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: Schizofreni blir betegnet som en alvorlig psykisk lidelse. Dette er en sykdom som ofte inntrer tidlig i livet, hvor det fortsatt er usikkerhet om hva som er årsaken, men fagfolk mener at det kan være en forbindelse ...
 • «Jeg vil ikke spise, og du kan ikke tvinge meg!» 

  Fossbråten, Hege Cathrine; Knøsberg, Malin Amundrud (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel:” Jeg vil ikke spise, og du kan ikke tvinge meg ”I don`t want to eat, and you can not make me!” Bakgrunn: Vi ønsker å se på hvilke elementer som skal til for å gi god sykepleie til jenter med anorexia nervosa ...
 • Det er deg det handler om! 

  Busk, Malene; Bakken, Åse (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel: Det er meg det handler om! Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse de etiske utfordringene vi kan stå i da vi skal arbeide med pasienter i den terminale fasen. Som sykepleiere vil vi måtte stå etiske dilemmaer ...
 • ANTIBIOTIKARESISTENS – Sykepleierens Kamp 

  Feragen, Elias Glein; Helgesen, Magnus (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem globalt, men også nasjonalt. Som sykepleiere vil vi kunne møte på pasienter som har infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier. Hva er vårt ansvar i møte ...
 • «Mammaen min kan være syk i tankene sine..» 

  Fleischer, Karen Konstanse; Andersen, Malin Backholm (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel: «Mammaen min kan være syk i tankene sine…» «My mother can be sick in her thoughts…» Bakgrunn: Valget av temaet kommer av vår interesse for barn som pårørende til psykisk syke foreldre, samt våre erfaringer som har ...
 • Ser du meg? 

  Fleischer, Marte; Enger, Maren Embretsen (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn og hensikt: I praksis har vi møtt pårørende til pasienter som mottar palliativ pleie i hjemmet. Hjemmesykepleien mottar pasienter som har behov for større og mer krevende behandlinger, som følge av samhandlingsreformen. ...
 • Anoreksi, men du er jo gutt?! 

  Espelien, Annhild Småladen; Silkoset, Tine (Bachelor thesis, 2016)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier skape trygghet hos gutter med anoreksi? Bakgrunn: Tema spiseforstyrrelse vekket vår interesse ved et pasientmøte. Det er et spennende og interessant emne ved at det både omhandler ...
 • «Det var en slik person mamma trengte!» -Å fremme mestring hos kvinner med nyoppdaget brystkreft 

  Brun, Hannah; Andreassen, Thea (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel: «Det var en slik person mamma trengte!» -Å fremme mestring hos kvinner med nyoppdaget brystkreft Hensikt: Hensikten med å velge dette temaet er å få ny og bredere kunnskap om brystpasienter og deres evne til ...
 • Diabetes, en del av meg 

  Glad-Ørbak, Kristina; Svensson, Anette (Bachelor thesis, 2016)
  Tema: Sykepleie til pasienter med nyoppdaget diabetes mellitus type 1. Hensikt: Hensikten med å fordype oss i denne oppgaven er å få en bredere kunnskap og kompetanse for hvordan vi som sykepleiere skal veilede og undervise ...
 • Brystkreftbehandling. En trussel mot selvbildet? 

  Mælingen, Marte Guttormsen; Otnes, Torill (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel: Brystkreftbehandling. En trussel mot selvbildet? Bakgrunn: Daglig rammes omlag 10 norske kvinner av brystkreft. Kirurgi er den mest effektive behandlingen, og cirka halvparten av disse kvinnene vil få operert vekk ...
 • «Hva tenker du om at du snart skal dø?» 

  Hagen, Silje; Opaas, Linda Marie (Bachelor thesis, 2016)
  Sykepleiere skal arbeidet ut fra et helhetlig menneskesyn, og ivareta fysiske, psykiske, sosiale, eksistensielle og åndelige behov. Mange pasienter uttrykker ønske om å snakke om døden, men vi har erfart at eksistensielle ...

View more