Recent Submissions

 • Nosokomiale infeksjoner i somatiske sykehus 

  Bekkevold, Hanna; Jakobsen, Janne Istad (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgaven omhandler nosokomiale infeksjoner i somatiske sykehus. Formålet er å belyse hvordan sykepleiere bør arbeide for å forhindre spredning av smittsomme bakterier. Dette arbeidet er svært sentralt i forhold til ...
 • Brukermedvirkning: et likeverdig samarbeid 

  Arnesen, Elise; Tangen, Ida Mari Skare (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgavens formål: Å belyse hvilke faktorer som kan spille inn for sykepleiers tilrettelegging for brukermedvirkning hos pasienter som er isolerte, og å øke bevissthet rundt hvordan dette kan gjennomføres på en faglig ...
 • «Jeg vil bestemme selv» - om autonomi og tvang ved demens 

  Dalen, Marianne Terum; Nerby, Sunniva (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til å ivareta autonomien til pasienter med demenssykdom når de ønsker å gå ut av avdelingen? Bakgrunn: Temaet fanget vår interesse under psykiatripraksis i femte semester. ...
 • Smerter uten ord 

  Berg, Jan Inge; Karlsen, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2017)
  Mennesker med psykisk utviklingshemming uten evne til verbal kommunikasjon oppfattes som en utfordrende pasientgruppe for sykepleiere som arbeider i sykehus. Dette er fordi sykepleieren ofte ikke er vant til å arbeide med ...
 • Her har jeg levd, her vil jeg dø 

  Eide, Stine Rebecka Sagevik; Moldestad, Helene Olsen (Bachelor thesis, 2017)
  Uansett individ har alle mennesker rett på en verdig død, selv om du er statsminister eller uteligger. Døden for mange er en skremmende opplevelse og mange vegrer seg mot dette temaet, uansett om du jobber i helsevesenet ...
 • Hvordan kan jeg hjelpe deg å ta farvel? 

  Fossbakk, Kari Øystese; Lissjos, Caroline Linnea (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: «Ved palliativ behandling på sykehus, hvordan kan god relasjon mellom sykepleier og pårørende gi en bedre sorgprosess og redusere komplisert sorg senere i livet?». Hensikt: Denne oppgaven har som hensikt ...
 • Utagering – når ord og handling smerter 

  Gjerdevik, Camilla Isabel; Sivertsgård, Monica (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd hos personer med frontotemporallappdemens på skjermet enhet? Hensikt: Oppgaven har som hensikt å gi økt kunnskap om ulike årsaker til utagering, ...
 • Ivaretakelse av barn som pårørende i hjemmesykepleie 

  Gulliksen, Helene; Sæter, Anders Moe (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Barn som pårørende har tilbake i tid fått liten eller ingen oppfølging når en forelder er alvorlig syk. I 2010 kom det en lovendring som gav helsepersonell en plikt til å ivareta barn som pårørende. Barn står i ...
 • Kongen befaler 

  Moe, Ida; Nyborg, Gina (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Vi ønsker å få økt kunnskap om hvordan man kan bruke de egostyrkende sykepleieprinsippene som et verktøy i møte med pasienter som er i psykose, og hvordan vi kan ivareta deres behov for trygghet. Problemstilling: ...
 • Trygge foreldre - trygge barn? 

  Hagen, Ida (Bachelor thesis, 2016-09-19)
  Tittelen på dette litteraturstudiet er «Trygge foreldre - trygge barn?». Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hva forskning og litteratur sier om sammenhenger mellom følelsesmessig mestring hos foreldrene og barnas ...
 • ”Eldre har ikke slike behov” Eldre og seksualitet 

  Paulsen, Kine; Løkken, Stine (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel ”Eldre har ikke slike behov” : Eldre og seksualitet. ”The elderly do not have those needs” : Sexuality in later life. Formål Vi ønsker med denne bacheloroppgaven å belyse dette høyst aktuelle, men tabubelagte temaet. ...
 • Smertelindring i palliativ fase 

  Holm, Veronica; Haakonsen, Tina Seterlien (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikt: Å få økt kunnskap i hvordan pasienter med lungekreft på sykehus kan få optimal smertelindring, og hva som er sykepleierens lindrende funksjon ved smerter i palliativ fase. Vi ønsker også å se på hvordan sykepleieren ...
 • Motiverende intervju med overvektig ungdom 

  Gundersen, Stine; Bjerke, Mette (Bachelor thesis, 2016)
  Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere hjelpe overvektig ungdom til å endre atferd ved hjelp av motiverende intervju? Bakgrunn og hensikt: Overvekt blant yngre, deriblant ungdom er et økende problem i Norge. ...
 • ”Snakk med meg!” 

  Larsen, Line; Løkken, Eline Folstad (Bachelor thesis, 2016)
  I dette litteraturstudiet belyses utfordringer ved kommunikasjon vi som sykepleiere kan støte på i sykehjem, i arbeid og i møte med pasienter med en demenslidelse. Tittelen på oppgaven er "Snakk med meg!", og problemstillingen ...
 • “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team 

  Kamperud, Thea Marie; Kamperud, Pia Emilie (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel: “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team. Hensikt: Andelen eldre personer i samfunnet øker, dette fører til at forekomsten av kroniske, aldersbetingede sykdommer som demens øker. Flere av disse ...
 • «Når mor ikke vil leve» 

  Sønju, Annicka Bunes; Nilsen, Caroline Kristine (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel: «Når mor ikke vil leve» Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere skape trygghet og mestring i møte med barn som har en suicidal forelder? Hensikt: Vi ønsker å belyse sykepleierens ansvar og funksjon i ...
 • Stomi og livskvalitet 

  Johansen, Marte Merete; Hågensen, Matilde Storsveen (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: Vår erfaring er at sykepleierens hovedfokus ligger på stell av stomien og tilhørende utstyr, fremfor pasientens livskvalitet og mestring av situasjonen. Derfor ønsket vi å rette oppmerksomheten mot dette og se ...
 • «Det er tungt å puste, det er ikke lett å leve med KOLS» 

  Johnsen, Marita; Evensen, Helena Nyvoll (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk tittel: «Det er tungt å puste, det er ikke lett å leve med KOLS» Engelsk tittel: «It’s hard to breathe, it’s not easy living with COPD» Bakgrunn: Mellom 250 000 og 300 000 mennesker har KOLS (Helsedirektoratet, ...
 • “Meg, meg selv og jeg” - egostyrkende sykepleie i møte med mennesker med schizofreni 

  Engen, Vilgun Hjørdis Dalvor; Nagell, Monica (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: Schizofreni blir betegnet som en alvorlig psykisk lidelse. Dette er en sykdom som ofte inntrer tidlig i livet, hvor det fortsatt er usikkerhet om hva som er årsaken, men fagfolk mener at det kan være en forbindelse ...
 • «Jeg vil ikke spise, og du kan ikke tvinge meg!» 

  Fossbråten, Hege Cathrine; Knøsberg, Malin Amundrud (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel:” Jeg vil ikke spise, og du kan ikke tvinge meg ”I don`t want to eat, and you can not make me!” Bakgrunn: Vi ønsker å se på hvilke elementer som skal til for å gi god sykepleie til jenter med anorexia nervosa ...

View more