Recent Submissions

 • Måling av educational experience i musikkstrømmetjenester 

  Sandsengen Darell, Kine; Brennodden, Stine (Bachelor thesis, 2016)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er betalingsvilje for strømmetjenester i musikkbransjen. Internett har blitt en dominerende kanal for levering av musikk og strømmetjenester har tatt over musikkmarkedet. Vi ser at inntektene ...
 • Musikk og gratistjenester: Å forstå deres brukere 

  Mikalsen, Andrea; Karlsen, Jannike (Bachelor thesis, 2016)
  I denne oppgaven ser vi på karakteristikker ved brukere som benytter seg av gratistjenestene YouTube og SoundCloud. Vi presenterer hvorfor dette er interessant og bygger opp våre antagelser med et teoretisk rammeverk basert ...
 • K-pop: En ny bærekraftig musikkbransje 

  Tjugen, Audhild; Drec, Marina (Bachelor thesis, 2015)
  denne oppgaven ser vi på hvordan en annerledes bransjemodell fører til et mer engasjert fansamfunn. Sør-Korea har det siste tiåret gått fra å være anonym i musikkbransjen til å ha en egen sjanger innen pop. Det lille ...
 • Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming 

  Furseth, Marie Rosted (Bachelor thesis, 2011)
  Sammendrag Jeg har med denne oppgaven prøvd å kartlegge platebransjens nåværende tilstand, mellom sluttfasen av fysisk format og startfasen av streamingmarkedet. Dette i form av økonomisk tilstand, innstilling og tanker ...