Recent Submissions

 • Tale før Kamp 

  Fredriksberg, Kristian Stokkli (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Kristian Stokkli Fredriksberg Tittel: Tale før Kamp / Pre-Game Speech Hensikt: Hensikten med prosjektet er å sammenfatte allerede eksisterende empiri for å kunne bidra til å styrke fagområdet, og dermed ...
 • Forekomst av spiseforstyrrelser blant kvinnelige idrettsutøvere i turn. 

  Einmo, Ann Fossumstuen; Hodneland, Espen (Bachelor thesis, 2015)
  Forfattere: Ann F. Einmo og Espen Hodneland Tittel: Forekomst av spiseforstyrrelser blant kvinnelige idrettsutøvere i idretten turn. Hensikt: Oppgavens hensikt var å undersøke forekomsten av spiseforstyrrelser blant ...
 • Agility, vei til økt akselerasjonshurtighet i fotball? 

  Skogum, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2015)
  Forfatter: Ole Kristian Skogum Tittel: Agility, vei til økt akselerasjonshurtighet i fotball? Hensikten: Hensikten med oppgaven var å se om agilitytrening har effekt på akslerasjonshurtigheten til fotballspillere. ...
 • Belastninger på korsryggen relatert til øvelsen sit-ups 

  Willassen, Viljar (Bachelor thesis, 2014)
  Forfatter: Viljar Willassen, 3. års student innen bachelor i idrett med spesialisering i trenerrollen. Høgskolen i Hedmark, Campus Elverum, 2014 Tittel: Norsk tittel: Belastninger på korsryggen relatert til øvelsen ...
 • Hvorfor oppstår choking i lagidrett? 

  Omdahl, Nikolai (Bachelor thesis, 2014)
  Forfatter: Nikolai Omdahl Tittel: Hvorfor oppstår choking i lagidrett? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse emnet choking og hvorfor dette fenomenet oppstår i lagidrett. Gjennom å analysere og diskutere ulike ...
 • Hvorfor er det gunstig med mestringsklima i ungdomsfotballen? 

  Toften, Henrik Padilla (Bachelor thesis, 2014)
  Forfatter: Henrik Toften Tittel: Hvorfor er det gunstig med mestringsklima i ungdomsfotballen? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse mestringsklima, og da spesielt hvilke fordeler klimaet gir innad i ungdomsfotballen. ...
 • Knebøys innvirkning på vertikal spenst og løpshurtighet 

  Setervang, Viktor (Bachelor thesis, 2014)
  Hensikt: Oppgavens hensikt var å finne knebøys nytte effekt på vertikal spenst og løpshurtighet. Om knebøy kan erstatte tradisjonell spenst- og løpstrening eller om nøkkelen til best fremgang ligger i en kombinasjon av ...
 • Hvordan påvirker treners atferd utøveres indre motivasjon? 

  Hansen, Arvid Moen (Bachelor thesis, 2014)
  Forfatter: Arvid Moen Hansen Tittel: Hvordan påvirker treners atferd utøveres indre motivasjon? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å presentere forskning rundt treners atferd og hvordan den påvirker utøveres indre ...
 • Lederatferd 

  Opheim, Maria Vikan (Bachelor thesis, 2014)
  Forfatter Maria Vikan Opheim Tittel Lederatferd Problemstilling Hvilken lederatferd er foretrukket blant idrettsutøvere? Hensikt Hensikten med denne oppgaven var å prøve å finne svar på hvilken lederatferd utøvere ...
 • Hvordan påvirkes prestasjonen i utholdenhetsidretter av alkohol? 

  Rostad, Trym Iversen (Bachelor thesis, 2014)
 • Hvorfor er det så få kvinnelige topptrenere? 

  Gunnuldsen, Mari (Bachelor thesis, 2014)
  Hensikt: Hensikten med denne oppgave er å sette lys på kvinnelige topptrenere. Det er ønskelig å belyse spørsmålet: «når kvinnelige trenere er så ettertraktet, hvorfor er det ikke flere som blir det da?» Metode: Det er ...
 • Påvirker fysisk aktivitet den helserelaterte livskvaliteten til eldre? 

  Øveraasen, Ingeborg Vesterås (Bachelor thesis, 2014)
  Forskningsområde Forskning viser at det stadig blir flere eldre, og at vi i 2050 kan regne med at 25 % av Norges befolkning vil være eldre over 65 år. Dette vil sannsyneligvis medføre økt behov for helsehjelp blant denne ...
 • Integrering av afrikanske spillere i norsk toppfotball 

  Solberg, Per Asbjørn (Bachelor thesis, 2013)
  Forfatter Per Asbjørn Solberg Tittel Integrering av afrikanske spillere i norsk toppfotball Nøkkelord Integrering, fotball, migrasjon, toppfotball, prestasjon, tilrettelegging, globalisering, sportsmigrasjon, ...
 • Metoder for implisitt læring av teknikk i fotball 

  Sørensen, Martin (Bachelor thesis, 2013)
  Martin Sørensen Tittel: Metoder for implisitt læring av teknikk i fotball Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse implisitt læring, og da spesielt se på denne læringsformen opp mot praktiske metoder som treneren ...
 • Forebygging av frafall i barne- og ungdomsidrett 

  Pedersen, Linn Enersen (Bachelor thesis, 2013)
  Forfatter: Linn Enersen Pedersen Tittel: Forebygging av frafall i barne- og ungdomsidrett Problemområde: Frafall i barne- og ungdomsidretten Problemstilling: “Hvordan kan vi som trenere forebygge frafall i barne- ...
 • Hvordan ulike trenere gir sine utøvere feedback 

  Andersen, Synnøve Endal (Bachelor thesis, 2013)
  Forfatter: Synnøve Endal Andersen Tittel på oppgaven: Hvordan ulike trenere gir sine utøvere feedback Problemstilling: Hvordan gir ulike trenere sine utøvere feedback? Påvirker utdanning / erfaring hvilke type feedback ...
 • Motivasjon ved trening 

  Nordby, Mari Merethe (Bachelor thesis, 2013)
  Denne oppgaven omhandler hvilke motivasjonsfaktorer som påvirker et individ til å opprettholde treningen ved et treningssenter over tid. Det har blitt intervjuet tre personer i forhold til motivasjon ved trening på et ...
 • Øk utøvernes prestasjon ved hjelp av visualisering! 

  Harjang, Bjørnar Cornelius (Bachelor thesis, 2012)
  Problemstillingen: Hvordan bruker tre utvalgte trenere visualisering som redskap for å få det beste ut av idrettsutøverne sine? Teorien: I dette kapittelet blir ulike syn på mental trening og visualisering belyst. Kapittelet ...
 • Formtopping i svømming 

  Nordgård, Magnus Klæboe (Bachelor thesis, 2012)
  Oppgaven diskuterer forskjellene mellom tre svømmetreneres benyttelse av formtopping og teori/forskningens anbefalinger med tanke på formtopping. Resultatene i oppgaven er basert på tre dybdeintervju med trenere fra Norge. ...
 • Hva er motivasjonen til å drive med fotballdømming blant et utvalg fotballdommere? 

  Velle, Karl-Fredrik (Bachelor thesis, 2012)
  Formålet med denne oppgaven har vært å belyse hva som er motivasjonen til å drive med fotballdommeryrket for et utvalg fotballdommere. Oppgavens problemstilling: Hva er motivasjonen til å drive med fotballdømming blant ...

View more