Recent Submissions

 • Yoga mot stress - en litteraturstudie med et utvalg av voksne, med eller uten symptomer på angst og depresjon 

  Aurland, Lene Camilla (Bachelor thesis, 2016)
  Innledning: Stress og stressrelaterte lidelser fører til sykdom, stort sykefravær samt store kostnader for samfunnet. Dette er en stor folkehelseutfordring. Problemstilling: Vil yoga ha helseeffekter på stress og ...
 • Aspartam, en erstattning for tilsatt sukker? 

  Jacobsen, Camilla (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter Camilla Jacobsen Oppgavens tittel Aspartam, en erstattning for tilsatt sukker? Problemstilling Kan aspartam være helseskadelig for voksne mennesker, i så tilfelle, i hvilken mengde? -På hvilken måte kan ...
 • Fysisk aktivitet og livskvalitet blant personer med epilepsi - En litteraturstudie 

  Thoreplass, Tone Berit (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Tone Berit Thoreplass, Bachelor i Folkehelse, 2013- 2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel: Fysisk aktivitet og livskvalitet blant personer med epilepsi- En ...
 • Potensielle årsaker og kjønnsforskjeller - En litteraturstudie om sykefraværet i Norge 

  Søfting, Malin (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Malin Søfting. Tittel: Potensielle årsaker og kjønnsforskjeller- En litteraturstudie om sykefraværet i Norge. Problemstilling: Potensielle årsaker til sykefravær i den generelle yrkesaktive befolkningen i ...
 • Psykiske lidelser som underliggende årsaker til overvekt og fedme 

  Verpe, Malene (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Malene Verpe Oppgavens tittel: Psykiske lidelser som underliggende årsaker til overvekt og fedme. Problemstilling: “Hvilken rolle spiller depresjon og angst i utvikling av overvekt og fedme i dagens ...
 • Fysisk aktivitet og sosial angst 

  Sanner, Kjetil (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Kjetil Sanner. Hensikt: Se nærmere på potensialet til fysisk aktivitet som en behandlingsform for sosial angst. Metode: Litteraturstudie. Resultater: Fysisk aktivitet synes å ha en positiv, men begrenset ...
 • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

  Sivesindtajet, Hanne (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven tar for seg temaet fysisk aktivitet og psykisk helse, nærmere bestemt depresjon. Metoden er blitt anvendt i form av et litteraturstudie, hvor det er blitt inkludert seks vitenskapelige artikler. Sammen med ...
 • Terapiridning - Positive og negative helseeffekter på barn med Cerebral Parese. 

  Flåum, Jeanette (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Jeanette Flåum Oppgavetittel: Terapiridning – Positive og negative helseeffekter på barn med Cerebral Parese. Problemstilling: Hvilke positive og negative helseeffekter har terapiridning på barn med cerebral ...
 • Tilbud om gratis skolemat for å forebygge utvikling av overvekt og fedme 

  Buaune, Charlotte (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Charlotte Buaune Tittel: Tilbud om gratis skolemat for å forebygge utvikling av overvekt og fedme Problemstilling: I hvilken grad kan gratis skolemat forebygge overvekt og fedme hos barn i barne- ...
 • Fysisk inaktivitet blant ungdom; en betraktning av konsekvenser og tiltak betraktning av konsekvenser og tiltak 

  Langholen, Tara Helene Menes (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Tara Helene Menes Langholen Formål: Inaktive personer har større risiko for utvikling av nedsatt helse og sykdom. Formålet med denne oppgaven er å se på noen konsekvenser ved inaktivitet og hvilke tiltak som ...
 • Sosioøkonomisk posisjon og angst og depresjon hos ungdom 

  Haugen, Malin Hvam (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter Malin Hvam Haugen Oppgavens tittel Sosioøkonomisk posisjon og angst og depresjon hos ungdom. Problemstilling Hvilken betydning kan foreldres sosioøkonomiske posisjon ha for utvikling av angst og depresjon ...
 • Motivasjon for endring av livsstilsvaner blant overvektige mennesker 

  Rahmani, Tahmineh (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Tahmineh Rahmani Tittel: Motivasjon for endring av livsstilsvaner blant overvektige mennesker Problemstilling: Hvordan kan man stimulere overvektiges motivasjon til endring av livsstilsvaner? Metode: I denne ...
 • Prevalens av metabolsk syndrom i ulike sosioøkonomiske grupper 

  Lien, Ann Helen (Bachelor thesis, 2015)
  Helse varierer i stor grad mellom ulike sosioøkonomiske grupper og anses som en stor folkehelseutfordring. Livsstilsrelaterte sykdommer er et stadig økende problem, hvor metabolsk syndrom de senere årene har fått mye ...
 • Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos brystkreftpasienter – En litteraturstudie. 

  Roer, Grethe Emilie (Bachelor thesis, 2015)
  Forfatter: Grethe Emilie Roer, Bachelor i Folkehelse, 2012-2015. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Tittel: Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos brystkreftpasienter – en litteratur ...
 • Sosial ulikhet i ungdoms kosthold 

  Holtan, Pernille Lundervold (Bachelor thesis, 2015)
  Forfatter: Pernille Lundervold Holtan Oppgavens tittel: Sosial ulikhet i ungdoms kostholdsvaner Problemstilling: Hvordan påvirker sosioøkonomisk posisjon kostholdet til ungdom? Hvilken indikator på sosioøkonomisk ...
 • Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre 

  Høye, Knut Embret Gaukerud (Bachelor thesis, 2015)
  Forfatter: Knut Embret Gaukerud Høye Oppgavens tittel: Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre Problemstilling: Hvilken sammenheng har fysisk aktivitet på depresjon hos eldre mennesker (>60 år)? Innhold: Oppgaven ...
 • Sosioøkonomisk status og elektronisk helseinformasjon. 

  Nielsen, Sabrina Gjerstad (Bachelor thesis, 2015)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke eksisterende digitale skiller mellom grupper med ulik sosioøkonomisk status. Problemstillingen handler om forskjeller i tilgang til og bruk av elektronisk helseinformasjon, i ...
 • Fysisk aktivitet ved behandling av angst: Styrketrening vs kondisjonstrening 

  Aasen, Fredrik (Bachelor thesis, 2015)
  Forfatter: Fredrik Aasen Hensikt: Å finne ut om fysisk aktivitet kan bidra til å behandle angst, eventuelt hvordan. Finne ut om styrke- og kondisjonstrening gir ulik effekt på personer med angstlidelser og angst ...
 • Sosial støtte, mestringstro og fysisk aktivitet blant ungdom 

  Johansen, Patrick Foss (Bachelor thesis, 2015)
  Forfatter: Patrick Foss Johansen, Bachelor i Folkehelse, 2012-2015. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel: Sosial støtte, mestringstro og fysisk aktivitet blant ungdom. Problemstilling: ...
 • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

  Kongssund, Mia (Bachelor thesis, 2015)
  Forfatter: Mia Kongssund Tittel: Fysisk aktivitet og psykisk helse Problemstilling: ”Hvordan kan fysisk aktivitet hjelpe til å redusere angst og depresjon hos voksne mennesker?” Metode: Litteraturstudie. Resultat: ...

View more