Recent Submissions

 • Motivasjon i kroppsøving og bruk av selvbestemmelsesteori 

  Nersveen, Peder (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Peder Nersveen Problemstilling: Kan mer bruk av selvbestemmelsesteori være med på å øke elevers motivasjon i kroppsøving? Teori: Teoridelen tar for seg sentrale begreper som læreplanen, motivasjon, motivas ...
 • Legitimering av kroppsøvingsfaget 

  Teslo, Ståle Bye (Bachelor thesis, 2016-06-17)
  Forfatter: Ståle Bye Teslo, faglærer i idrett og kroppsøving, 2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum, Folkehelse. Tittel: Legitimering av kroppsøvingsfaget. Formål: Formålet med oppgaven er å drøfte to forskjellige ...
 • Hvordan lære barn kartlesing: Differensiering, kartoppfattelse og undervisning 

  Weng, Kristoffer (Bachelor thesis, 2016-06-17)
  Forfatter Kristoffer Weng Oppgavetittel Hvordan lære barn kartlesing? Problemstillinger Hvordan barn leser kart? Hvordan lære barn kartlesing? Hvordan differensiere nivået i orienteringsopplæring? Teori Kort om ...
 • Kroppsøvingsfagets inkluderingsmuligheter med spesielt fokus på muslimske jenter 

  Saastad, Maren Vaaten (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Maren Vaaten Saastad Problemstilling: Hvordan kan muslimske jenter inkluderes i kroppsøvingsfaget? Teori: Teoridelen tar for seg etnisitet, islam og kroppsøving, innvandrere i skolen, inkludering og integrering, ...
 • Kroppsøving og kjønn 

  Svanemyr, Martin (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Martin Svanemyr Tittel: Kroppsøving og kjønn Problemstilling: Hvorfor bruke kjønnsdelt undervisning som organiseringsform i kroppsøvingsfaget? Oppgaven belyser kjønn i kroppsøvingsfaget. Her vil jeg gå i ...
 • Vurdering for læring i kroppsøving 

  Rynning, Martin (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter Martin Rynning Oppgavetittel Vurdering for læring i kroppsøving Problemstilling Følger lærere de ulike prinsippene i vurdering for læring i kroppsøvingsfaget? Teori Relevant teori om vurdering blir trukket ...
 • Læringsmetodikk i friluftsliv: Hvordan bør man lære bort friluftsliv? 

  Skjerven, Sondre (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Sondre Skjerven, faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag 2013 - Høgskolen i Hedmark avd. Elverum Tittel: Læringsmetodikk i friluftsliv Problemstilling: Hvordan kan økt fokus på metodikk i ...
 • Dart i kroppsøving. Hvorfor ikke? 

  Lillestu, Mikal (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel: Dart i kroppsøvingen. Hvorfor ikke? Forfatter: Mikal Lillestu. År: 2016. Formål: Formålet med studiet var å finne ut av hvordan en lærer som legger opp til et mer variert innhold på grunnlag av elevenes interesser ...
 • Vurdering av innsats i kroppsøving 

  Martinsen, Svend Jørgen (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter Svend Jørgen Martinsen Oppgavetittel Vurdering av innsats i kroppsøving Problemstilling Hvordan kan lærerens planlegging påvirke elevenes muligheter til å gi en god innsats og hvordan skal innsatsen vektlegges ...
 • Trivsel blant gutter og jenter i kroppsøving 

  Jenssen, Øystein Timberlid (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter Øystein Timberlid Jenssen Innhold Dette litteraturstudiet tar for seg problemstillingen; hvordan trives gutter og jenter i kroppsøving? Oppgaven bygger på fire forskningsartikler som tar for seg forholdet til ...
 • Tilpasset opplæring for funksjonshemmede elever 

  Enkerud, Tonje (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Tonje Enkerud, Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum, folkehelsefag. Tittel: Tilpasset opplæring for funksjonshemmede elever. Problemstilling: Hvordan kan ...
 • «Vi ser helt forferdelig ut» - Kropp i kroppsøving 

  Engerbakk, Mats Ola (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Mats Ola Engerbakk, faglærer utdanning i kroppsøving og idrett, 2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum, folkehelsefag. Tittel: «Vi ser helt forferdelig ut» - Kropp i kroppsøving Problemstilling/problemområde: ...
 • Lærerens Innflytelse på Elevenes Motivasjon til Kroppsøvingsfaget 

  Jensen, Kenneth (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Kenneth Jensen, Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, 2016 Høgskolen i Hedmark, avd. Elverum. Folkehelsefag Tittel: Lærerens innflytelse på elevenes motivasjon til kroppsøvingsfaget Problemstilling: Hvordan ...
 • Formativ vurdering – en nødvendighet for læring? 

  Eng, Mathias (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Mathias Eng Problemstilling: I hvilken grad kan formativ vurdering brukes for å fremme elevenes læring, i samsvar med kroppsøvingsfagets formål? Teori: I teorikapitlet mitt tar jeg for meg uttrykk som formativ ...
 • Motoriske ferdigheter og mobbing hos elever i kroppsøvingsfaget 

  Finberg, Thomas Schultz (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter Thomas Schultz Finberg, Bachelor Faglærer kroppsøving og idrettsfag, 2013-2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel Motoriske ferdigheter og mobbing hos elever i ...
 • Hvordan kan vi som kroppsøvingslærere fremme deltakelsen i faget? 

  Alnes, Victoria Fjelde; Andersen, Nina (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Nina Andersen, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum, folkehelsefag. Victoria Fjelde Alnes, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2016. Høgskolen i ...
 • Fysisk aktivitet og kosthold i forhold til overvekt 

  Delet, Camilla; Ek, Åse Kari (Bachelor thesis, 2016)
  Forfattere Camilla Delet & Åse Kari Ek Oppgavens tittel Fysisk aktivitet og kosthold i forhold til overvekt Problemstilling I hvilken grad kan fysisk aktivitet og kosthold være med på å redusere overvekt hos barn ...
 • Motivasjon I kroppsøving 

  Tenden, Theodor Alexander (Bachelor thesis, 2015)
  Forfatter: Theodor A. Tenden, Faglærerutdanning – 2015 Høgskolen i Hedmark avdeling Elverum Oppgavetittel: Motivasjon i kroppsøving Problemstilling: Hvordan kan kroppsøvingslærere motivere elever til å delta i ...
 • Spiseforstyrrelser blant ungdom i skole. 1: Hvordan kan vi som lærere forebygge spiseforstyrrelser i skolen? 2: Hvordan kan vi som lærere oppdage spiseforstyrrelser i skolen? 

  Bakken, Anita; Strandvik, Emma Pedersen (Bachelor thesis, 2015)
  Tittel: Spiseforstyrrelser i skolen (Eating disorders among young students) Problemstilling: 1. Hvordan kan vi som lærere forebygge spiseforstyrrelser i skolen? 2. Hvordan kan vi som lærere oppdage spiseforstyrrelser i ...
 • Hvordan kan jeg motivere deg? 

  Steinbakken, Ola (Bachelor thesis, 2015)
  Ola Steinbakken, Bachelor i faglærer i kroppsøving og idrettsfag 2015, Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum. Denne fordypningsoppgaven tar for seg begrepet om motivasjon, sett i sammenheng med kroppsøving og elever med ...

View more