Show simple item record

dc.contributor.authorBorge, Martine
dc.contributor.authorSand, Camilla
dc.date.accessioned2015-09-30T12:32:08Z
dc.date.available2015-09-30T12:32:08Z
dc.date.issued2015-09-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/1206623
dc.description.abstractMålet med studiet bak oppgaven var å kartlegge hvordan den nyetablerte tjenesten Easy Management på en mest hensiktsmessig måte kan posisjonere seg mot bedriftsmarkedet. På bakgrunn av dette valgte vi å se nærmere på ulike posisjoneringsteorier samt andre relevante teorier som kunne knytte valgt problemstilling mot løsning. Aktuell informasjons om tjenesten samt andre opplysninger som målgruppe og marked, fikk vi orientert av oppdragsgiver og eier av Easy Management, konsulentselskapet HRM Group AS. Basert på teori ble det utført relevant forskning, herunder både kvalitative og kvantitative metoder. Dette ble gjort for å få en grundig analyse av de problemstillingene knyttet opp mot posisjonering. Det ble gjort en spørreskjemaundersøkelse med 32 respondenter, 3 semistrukturert dybdeintervju samt ble konkurranseforhold avdekket i en konkurrentanalyse. Resultatet av forskning viser at tilgjengelighet, brukervennlighet og visuell identitet er primærområder målgruppen finner svært relevant. På bakgrunn av forskning ble teoriene på nytt hentet frem for å analyseres opp mot de resultater undersøkelsene ga oss. Tilslutt i den teoretiske delen blir analysen diskutert og konklusjoner foretatt. Videre ble det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi. Den ble primært utarbeidet ved å se på dagens situasjon, som ble satt i en SWOT-analyse. Deretter ble det belyst hvilke mål som ble satt for tjenesten, for å oppnå størst effekt av posisjoneringsstrategien. Til slutt ble det konkretisert hvilke tiltak vi ser på som nødvendig for at markedskommunikasjonsstrategien skal yte problemstillingen på en best mulig måte. Avslutningsvis har vi utarbeidet ulike kreative løsningsforslag som støtter opp under de konklusjoner som er sluttet. Her presenteres løsninger vi mener er optimale for Easy Managementas fremtidig posisjoneringsarbeid. Det er et hovedfokus på digitale løsninger, da dette er det vi mener vil yte tjenesten best i markedet. Det ble valgt å lage en promoteringsfilm som skal lanseres og være en del av markedsføringen på sosiale medier. Det ble også laget løsning til en App, som skal være en forenklet versjon av primærtjenesten. I tillegg ble det utarbeidet et løsningsforslag til utforming av Easy Managements brukerside. Alle løsninger som er laget er utarbeidet med bakgrunn i den forskning, undersøkelse og analyse som er foretatt i oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.subjectkvantitativ metodenb_NO
dc.titlePOSISJONERING AV EASY MANAGEMENT PÅ BEDRIFTSMARKEDETnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record