Nye registreringer

 • Et digitalt læringsverktøy som øker barns bevissthet rundt marin forsøpling. 

  Tollefsen, Marlin Vanebo (Bachelor thesis, 2018-09-29)
  Marin forsøpling er et av nåtidens største miljøproblemer. Plast er å se overalt. Også i havet. Jeg ønsket med bacheloroppgaven å utnytte min yrkespraksis, grafisk design, til å gjøre noe med denne samfunnsutfordringen ...
 • Kroa ”Stedsutvikling i Sylling” 

  Krawiec, Angelika (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Denne oppgaven er utarbeidet våren 2018 som en avsluttende prosjekt i bachelorstudiet interiørarkitektur og bærekraftig design, ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Prosessen og utføringen av prosjektet har vært utfordrende, ...
 • Brand Identity Book: A Visual Toolbox for Employees 

  Røkenes, Marit (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Oppgaven tar for seg utviklingen av et verktøy for internbruk, der medieproduksjon og historiefortelling er målet man skal oppnå med verktøyet. Bakgrunnen for valget av konseptet kommer fra et behov om strengere ...
 • Bacheloroppgave 

  Olsen, Katrine (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Denne bacheloroppgaven går ut på å løse problemstillingen «Hvordan kan man designe en nettbasert læringsplattform for å hjelpe unge grafisk design studenter (18-30 år) som synes koding er vanskelig, å lære HTML5 og CSS3 ...
 • Working in Style 

  Denke, Dora (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Behovet for hoteller økes stadig vekk, men personalets behov er ofte nedprioritert i designprosesser. Prosjektet ble gjennomført på grunnlag av egne erfaringer fra hotellbransjen. Ettersom bygningenes utforming i stor ...
 • Helsespråk til besvær 

  Siljan, Marie Aaltvedt (Bachelor thesis, 2018-09-25)
 • Fargehagen barnehage -­‐ Læring gjennom sansemotorisk aktivitet 

  Rognstad, Marianne (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  I denne oppgaven skal jeg ta for meg hvordan interiørarkitektur kan være med på å stimulere lærelysten hos barn og skape et trygt og fleksibelt miljø. I de siste tiårene har samfunnet hatt et behov for utvikling innen ...
 • Visuell identitet for en second-hand kjede 

  Dalby, Gina (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Samtidig som kjøpekraften har økt, har også prisen på klær gått ned, og i dag forbruker vi klær som aldri før. Videre går mote- og tekstilbransjen frem som en av verdens mest forurensende industrier. Second-hand viser ...
 • Bacheloroppgave 

  Bakken, Thea Omsland (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å ta for meg temaet barneskole. Oppgaven tar utgangspunkt i nye Sydskogen skole. Det gamle skolebygget ble revet for et år siden og arbeidet med den nye skolen er i full gang. Jeg ...
 • Hva er normkritisk og -kreativ grafisk design, og hvordan kan en bruke strategier herfra for å gjøre temaet kjent for grafisk design-bransjen? 

  Kristiansen, Bendik (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Denne oppgaven utforsker problemstillingen «Hva er normkritisk og -kreativ grafisk design, og hvordan kan en bruke strategier herfra for å gjøre temaet kjent for grafisk design-bransjen?» Gjennom ulike kapitler som metodebruk, ...
 • Folkehøyskolen Helse 

  Byklum, Hege Lill (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  I dette prosjektet er det fokusert på et internatbygg som skal bygges i henhold til en ny folkehøyskole som skal etableres på Evje i Aust- Agder. Formålet med skolen skal være livsstil og livsmestring og per dags dato ...
 • Kommunikasjonsstrategi for SydVest 

  Solem, Emilie Karoline; Mittet, Simen; Eimhjellen, Kristine Haugsbø (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å se nærmere på hvilken strategi og virkemidler man kan ta i bruk for å markedskommunisere et konsept som er nytt på markedet. Etter ønske fra gruppen ble det laget et fiktivt konsept ...
 • Nordic Roots: Et boligkonsept for selvstendige eldre voksne 

  Skogheim, Julie (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Formålet med dette prosjektet har vært å skape en aktiv og trygg bosituasjon for eldre voksne i alderen 50 og oppover, der muligheten for å bo lengst mulig i sine egne hjem har stått i fokus. Oppgaven har basert seg på ...
 • Demenslandsby - Livet i sentrum 

  Moestue, Emilie Marie (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg en påbegynt demenslandsby for personer med demens, og hvordan jeg som interiørarkitekt kan bidra til å påvirke personer med demens boform. Se for deg at kroppen gradvis endres. Du mister ...
 • Oppstartsfadesen - Et casestudie av forutsetninger for prosjektsuksess hos digitalbyrået Apt 

  Hagen, Oda; Kotte-Eriksen, Marianne; Vevle, Andreas Roel (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Denne bacheloroppgaven er et kvalitativt casestudie, med hensikt å undersøke hvilke forutsetninger som ser ut til å skape prosjektsuksess i digitalbyrået Apt. I vårt arbeid har vi forsøkt å kartlegge suksesskriterier for ...
 • På hvilken måte bør Akvariet i Bergen kommunisere for å fremme sin samfunnsnytte? 

  Wollertsen, Line Louise; Melland, Kristoffer (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  På bakgrunn av en oppfattet endring når det kommer til hold av dyr i fangenskap, og en mulig endret samfunnsoppfatting relatert til dette tema ønsket vi å se nærmere på hvordan dette kan påvirke akvarienæringen. Vi valgte ...
 • Hvilken kombinasjon av tekst og bilde er best i Heat Experience sine Facebook-annonser? 

  Hansen, Frida Eide; Karlberg, Anne-Maren (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  I det vi startet på bacheloroppgaven, hadde en av oss akkurat avsluttet praksisperiode hos oppstartsbedriften, Heat Experience. I denne praksisperioden var det en problemstilling som stadig dukket opp, og det var hvordan ...
 • Hvordan gjøre bærekraft bærekraftig? 

  Hole, Rikke Malmstrøm; Nyman, Ane; Rekstad, Ine (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  Temaet for denne oppgaven er basert på vår interesse for bærekraftige bedrifter, og hvordan slike bedrifter kan legge til rette for en bærekraftig utvikling i både et norsk og globalt perspektiv. Formålet for dette ...
 • TO INFINITY AND BEYOND: focusing on historical an future architecture 

  Andreassen, Benedicte (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  This project will be focusing on the old Laboratory Building for Apothekernes Laboratorium, a central production company of pharmaceuticals from the 1920 to 2006. The building is found at Skøyen in Oslo. Through this ...
 • På hvilken måte kan klesbutikken REGN, som en liten og nystartet bedrift markedsføre seg for å styrke sin posisjon i Bergen? 

  Haaland, Sonja; Haukedal, Thea; Magnussen, Marie Skjeseth (Bachelor thesis, 2017-10-31)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er markedsføring i små, nystartede bedrifter. Vi ønsket å finne ut hvordan små bedrifter kan bruke markedsføring til å styrke sin posisjon i markedet. Bacheloroppgaven er et resultat av ...

Vis flere