Samlinger

Nye registreringer

 • På hvilken måte kan klesbutikken REGN, som en liten og nystartet bedrift markedsføre seg for å styrke sin posisjon i Bergen? 

  Haaland, Sonja; Haukedal, Thea; Magnussen, Marie Skjeseth (Bachelor thesis, 2017-10-31)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er markedsføring i små, nystartede bedrifter. Vi ønsket å finne ut hvordan små bedrifter kan bruke markedsføring til å styrke sin posisjon i markedet. Bacheloroppgaven er et resultat av ...
 • Fremtidens ledelse - Hvordan bør en mellomleder i servicebransjen kommunisere med sine ansatte gjennom interne sosiale medier? 

  Skaar, Lars-Fredrik; Sørli, Astrid (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Formålet vårt med denne oppgaven er å belyse temaene ledelse og kommunikasjon i interne sosiale medier. Vi ønsker å se på hvordan ledere bør kommunisere gjennom interne sosiale medier med sine ansatte, og hvordan kommunikasjonen ...
 • Seks fot foran – Hvordan bør morgendagens gravferdstjenester utformes og kommuniseres? 

  Fossmo, Sindre; Nordmarken, Mari Elvine Svebak; Christophersen, Anine Kolstad (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Denne studien har som hensikt å granske gravferdsbransjen fra et kommunikasjonsperspektiv. I vårt arbeid har vi forsøkt å avdekke etterspørsel og behov i henhold til gravferd, for deretter å analysere dette, og utvikle ...
 • Siste sesong av skam: Hva nå? 

  Hveding, Emilie; Fadum, Lasse th.; Solberg, Ragnhild (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Hensikten bak denne oppgaven er å undersøke på hvilken måte NRK formidler historier og hvilken effekt dette har på seernes oppfatning av en TV-serie. Dette gjøres ved å gjennomføre et kvalitativt casestudie, der ...
 • Hverdagsapper 

  Fagereng, Aina Elise; Øren, Sondre (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet hverdagsapper som er blitt mer vanlig på den raskt voksende kommunikasjonsplattformen apper for digitale enheter. Med hverdagsapper mener vi apper som gir fordeler til forbrukere ...
 • Navneendringens konsekvenser for Høyskolen Kristiania. 

  Brevik, Stine; Kalland, Natalie (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Vi har i denne oppgaven jobbet med en induktiv tilnærming til det som var en noe uklar problemstilling. Etter hvert som vi har tilegnet oss kunnskap har problemstillingen utviklet seg og blitt mer relevant for hva vi ...
 • Ikke alle har krefter 

  Garseg, Iselin; Hermansen, Joachim (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Denne bacheloroppgaven er et resultat av et samarbeid med Kreftforeningen. Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge og har rundt 27 000 frivillige. De jobber blant annet for å ...
 • Merkevaren NRK - Skams påvirkning 

  Karlsen, Ida; Andersen, Tori; Derrick, Sara Bohlin (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  I denne bacheloroppgaven har vi sett på NRK som merkevare for unge, med Skam som case. NRK er Norges største mediebedrift, og som allmennkringkaster jobber de hver dag for å gi et kanaltilbud til hele Norges befolkning. ...
 • Influensermarkedsføring – Hvordan velge ut en influenser til TINE MatCup? 

  Røysi, Thomas Kruke; Rønnes, Henrik Christensen; Frøyhaug, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  På vegne av TINE SA (Fra nå av TINE) har man gjennomført en samfunnsvitenskapelig studiet med et fenomenologisk design. Studiet avdekker informasjon om fenomenene «influenser», «influensermarkedsføring» og hvorfor det ...
 • Hvordan lage markedskommunikasjon og skape kjennskap rundt livets nest største investering for kvinner? 

  Olsen, Tora Lukkassen; Austli, Elisabeth (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  I denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss temaet merkevarebygging. Vi har valgt å skrive om dette for å få mer kunnskap og en bredere forståelse på feltet. Vi ønsket å få et innblikk i hva kvinner mente om merkevaren ...
 • Hvordan kan LEGO kommunisere med den voksne målgruppen? 

  Johnsson, Frida; Bekkelund, Silje (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Bakgrunnen for bacheloroppgaven er den manglende markedsføringen og oppmerksomheten rettet mot voksne LEGO-byggere. Denne gruppen står for 5% av salget til LEGO, men likevel ser man sjeldent, eller aldri, noen form for ...
 • Hva er beste praksis for Vestre Slidre Sparebank på Facebook? 

  Brobakken, Amalie; Jevne, Kim Anthony (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Vi startet denne bacheloroppgaven med en stor interesse for sosiale medier og med et ønske om å finne ut hvordan norske bedrifter burde benytte seg av de. Vi snevret det inn til beste praksis på Facebook, ettersom vi ...
 • Hvilke faktorer påvirker kjøpsatferden til bergensstudenter ved valg av ølmerke? 

  Glenne, Hans Marius; Eriksen, Olafur Alexander (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  I denne oppgaven har vi undersøkt hva som påvirker studenter i Bergen når de skal velge ølmerke, ved kjøp i butikk. Markedsføring av øl og alkohol er forbudt i Norge, noe som gir ølmerkene svært liten påvirkningskraft ...
 • Implementering av kunstig intelligens på arbeidsplassen 

  Thomassen, Julian Kaare Lopez; Foss, Andreas Sortland (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Kunstig intelligens begynner å ta plass i det norske markedet, og som ny teknologi er det stor usikkerhet angående hvordan den kommer til å bemerke seg. Det er en svært allsidig teknologi som kan gjøre arbeidsoppgaver ...
 • Sponsing av idrettsutøvere som et virkemiddel for å styrke organisasjonskulturen 

  Wettergreen, Vanessa Marthinsen (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Oppgaven er en studie av hvordan sponsing av en kjent idrettsutøver kan bidra internt i organisasjonen som sponser. Petter Northug jr. har vært en mye omtalt idrettspersonlighet i mediene de siste årene. Dette skyldes ...
 • Hvordan oppfatter blogglesere skjult reklame av kosmetiske inngrep på blogg? 

  Trana, Cathrine; Måløy, Anne (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  En toppblogg er ofte et enkeltmannsforetak eller et aksjeselskap, med opp mot hundre tusen lesere daglig. Dette resulterer i et stort inntjeningspotensial, og dermed er blogg en svært populær markedsføringskanal for å ...
 • Hoddevik stad surfing 

  Pedersen, Kamille Louise Bjordal (Bachelor thesis, 2017-10-02)
  I denne bacheloroppgaven finner en et rehabiliteringsprosjekt av et hostell med en tilknyttende låve som har fått ett nytt bruksområde. Lokasjonen til byggene er på Hoddevik, Stad, på Vestlanet. Hostellets bygg er et hus ...
 • Historiens vingesus 

  Nagell, June (Bachelor thesis, 2017-09-26)
 • Forglemmegei: bokollektiv for demente 

  Rydland, Emilie Ingemoen (Bachelor thesis, 2017-09-26)
  Denne besvarelsen tar for seg problemstillingen; ”Hvordan kan romlige og visuelle virkemidler bidra til å gi økt livskvalitet hos demente i et mindre bomiljø?” Demensomsorgen er et bredt og komplekst tema som krever at ...

Vis flere