Recent Submissions

 • Eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i april og mai 2016 

  van der Meeren, Terje; Fosså, Helge (Rapport fra Havforskningen;9-2017, Working paper, 2017)
  I 2016 ble fire tokt med eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn gjennomført i periodene 17.-18. april, 24.-25. april, 3.-4. mai og 9.- 10. juni. Hensikten med undersøkelsene er å etablere en tidsserie for gytingen ...
 • DNA damage and health effects in juvenile haddock exposed to sediment or produced water associated PAHs 

  Meier, Sonnich; Karlsen, Ørjan; Le Goff, Jeremie; Sørensen, Lisbet; Edvardsen, Rolf B.; Jentoft, Sissel; Skogland, Karianne; Fjelldal, Per Gunnar; Pampanin, Daniela; Dunaevskaya, Evgenia; Romano, Marta; Myers, Mark; Grøsvik, Bjørn Einar (Rapport fra Havforskningen;3-2017, Working paper, 2017)
  Tilstandsundersøkelsene i Nordsjøen har det siste tiår vist gentoksiske effekter (DNA-addukter) i fisk samlet inn i områder med offshore olje- og gassvirksomhet. Kilden og identiteten til de gentoksiske forbindelsene har ...
 • Varmebehandling av laks i forbindelse med avlusing 

  Mangor-Jensen, Anders; Stien, Lars Helge; Fosseidengen, Jan Erik; Mangor-Jensen, Ragnfrid (Rapport fra Havforskningen;7-2017, Working paper, 2017)
 • Forsøksfiske for selektiv fangst av berggylt 

  Halvorsen, Kim Tallaksen; Bjelland, Reidun; Jørgensen, Terje; Skiftesvik, Anne Berit (Rapport fra Havforskningen;8-2017, Working paper, 2017)
  Wild-caught wrasse is used as cleaner fish to reduce sea lice infestations in salmonid aquaculture in Norway. Wrasses are protected during the spawning period (May-July), but salmon farmers and fishermen have requested to ...
 • Meldinger om blåskjell som er forsvunnet – oppsummering for 2016 

  Andersen, Sissel; Grefsrud, Ellen S.; Mortensen, Stein; Naustvoll, Lars J.; Strand, Øivind; Strohmeier, Tore; Sælemyr, Lisbeth (Rapport fra Havforskningen;4-2017, Working paper, 2017)
  I løpet av de siste årene har Havforskningsinstituttet mottatt et økende antall meldinger fra publikum om at blåskjell er blitt borte fra steder hvor de vanligvis sanker skjell. I denne rapporten har vi sammenstilt innmeldte ...
 • Beste praksis for slipping fra not. Utvikling av standard slippemetode for makrell og sild i fiske med not 

  Vold, Aud; Anders, Neil; Breen, Mike; Saltskår, Jostein; Totland, Bjørn; Øvredal, Jan Tore (Rapport fra Havforskningen;6-2017, Working paper, 2017)
  Ved en Workshop som ble avholdt på Gardermoen desember 2014 ble fiskere, forskere og forvaltning enige om et forslag til «Beste praksis for slipping fra not», dvs. et sett av retningslinjer som skulle beskrive en god ...
 • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016. Med vekt på modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse 

  Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar B. (Rapport fra Havforskningen;1-2017, Working paper, 2017)
  Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2016 gjennomført med større vekt på prediksjoner fra den hydrodynamiske spredningsmodellen for lakselus. Mange av de undersøkte stasjonene langs kysten ble ...
 • Seleksjon i leppefiskredskap 

  Jørgensen, Terje; Bjelland, Reidun; Halvorsen, Kim; Durif, Caroline; Shema, Steven; Skiftesvik, Anne Berit (Rapport fra Havforskningen;Nr. 2-2017, Working paper, 2017)
 • Undersøkelser av gyte- og oppvekstområder for torsk i Smøla og Aure kommuner våren og høsten 2016 

  van der Meeren, Terje (Rapport fra Havforskningen;5-2017, Working paper, 2017)
  I forbindelse med etablering av en ny lokalitet for oppdrett av laks nordøst for Edøya i Smøla kommune (Nørholmen) gjennomførte Havforskningsinstituttet innledende undersøkelser av gyteog oppvekstområder for torsk (van der ...
 • Evaluering og opprydding av offisielle gytekart 

  Sivle, Lise Doksæter; Johnsen, Espen (Rapport fra Havforskningen;12-2016, Research report, 2016-02)
  English: Institute of Marine Research (IMR) presents maps of fish distributions and spawning areas for a large number of fish stocks. The maps are used by different organizations and research programs, and are important ...
 • Næringsutslipp fra havbruk – nasjonale og regionale perspektiv 

  Torrissen, Ole; Hansen, Pia Kupka; Aure, Jan; Husa, Vivian; Andersen, Sissel; Strohmeier, Tore; Olsen, Rolf Erik (Rapport fra Havforskningen;21-2016, Working paper, 2016-06)
  English: This report gives an estimate of biological production based on dissolved nutrients and particulate organic matter from Norwegian aquaculture. It provides an estimate of the quantitative importance this has in ...
 • Health surveillance of the flat oyster populations in Aust-Agder County, southern Norway in the period 2009 – 2015 

  Mortensen, Stein; Sælemyr, Lisbeth; Skår, Cecilie K.; Bodvin, Torjan; Jelmert, Anders (Rapport fra Havforskningen;11-2016, Working paper, 2016-02)
  Norwegian populations of European flat oysters, Ostrea edulis, have been considered free from notifiable diseases. In 2006, microcells resembling the oyster parasite Bonamia sp. were observed during histopathological ...
 • Kunnskapsstatus som grunnlag for kapasitetsjustering innen produksjons-områder basert på lakselus som indikator 

  Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Ugedal, Ola; Svåsand, Terje (Rapport fra Havforskningen;14-2016, Working paper, 2016-04)
 • Mackerel behaviour and seismic signals - a pilot net pen study 

  Sivle, Lise Doksæter; Hansen, Rune Roland; Karlsen, Hans Erik; Handegard, Nils Olav (Rapport fra Havforskningen;19-2016, Working paper, 2016-04-28)
  English: A pilot study to investigate behavioural changes induced by sound exposure for mackerel was conducted in October 2015 at Austevoll research station. The main objective was to test the experimental set up, and ...
 • Felthåndbok for overvåking av rømt oppdrettslaks 

  Aronsen, T.; Bakke, G.; Barlaup, Bjørn; Fiske, P.; Florø-Larsen, B.; Glover, Kevin A.; Hindar, K.; Næsje, T.F.; Otterå, Håkon; Skaala, Øystein; Skilbrei, Ove; Skoglund, H.; Sægrov, H.; Urdal, K.; Wennevik, Vidar (Rapport fra Havforskningen;16-2016, Working paper, 2016-04)
 • Råstoffkilder for anvendelse som attraktanter i fabrikkert agn 

  Løkkeborg, Svein; Bogevik, André Sture; Humborstad, Odd-Børre; Palm, Anne Christine Utne (Rapport fra Havforskningen;18-2016, Working paper, 2016-04)
 • Program rensefisk: atferd og artssamspill i laksemerder. Delrapport FHF-Prosjekt 900978 

  Skiftesvik, Anne Berit; Bjelland, Reidun; Durif, Caroline; Hjellum, Ruth Berit (Rapport fra Havforskningen;24-2016, Working paper, 2016-06)
  English: Cleanerfish used in salmon farming are considered the most important non-pharmaceutical tool to reduce salmon lice infestation. Several species of cleanerfish are often used in combination, but there is little ...
 • Størrelsesseleksjon i torsk- og hysefiske med snurrevad ‑ Nedskalering av kvadratmaskesekk. Delrapport FHF-prosjekt 900865 

  Ingolfsson, Olafur; Saltskår, Jostein; Thomassen, Magne; Madsen, Veronica (Rapport fra Havforskningen;25-2016, Working paper, 2016-06-01)
  Dimensjoner på kvadratmaskesekker, som definert i regelverket, har vist seg å være en håndteringsmessig utfordring for de minste snurrevadbåtene. Før det gis aksept for endringer av seleksjonsinnretninger som er beskrevet ...
 • Selektiv flyndresnurrevad. Rapport fra forsøk med lavåpnings snurrevad for å skille torsk fra flatfisk 

  Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd-Børre; Hansen, Kurt; Hemnes, Terje; Saltskår, Jostein; Rosen, Shale; Løkkeborg, Svein (Rapport fra Havforskningen;27-2016, Working paper, 2016-04-15)
 • Fremdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i mai og juni 2016 

  Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra Havforskningen;28-2016, Working paper, 2016-06-30)
  Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ansvaret for å koordinere overvåkning, forskning og rådgivning vedrørende lakselusinfestasjon på vill laksefisk ...

View more