• Kystmodellen NorKyst-800 – en strømmodell for hele norskekysten 

   Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun; Albretsen, Jon (Havforskningsnytt;Nr. 8 - 2011, Working paper, 2011)
   Kystmodellen NorKyst-800 er en beregningsmodell som simulerer bl.a. strøm, saltholdighet og temperatur med 800 meters romlig oppløsning og med høy oppløsning i tid for hele norskekysten. NorKyst-800 er utviklet på ...
  • Strøm i fjorder - strømkatalog og smittespredning 

   Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun; Albretsen, Jon (Havforskningsnytt;Nr. 9 - 2011, Working paper, 2011)
   Strøm, saltholdighet og temperatur er grunnleggende parametre som har en direkte innvirkning på økosystemene i fjordene. Ved hjelp av et nytt modellsystem som er under utvikling, vil vi både kunne beskrive hvordan strømmen ...