Recent Submissions

 • Frisklivsarbeid rettet mot barn og unge 

  Morskogen, Marina; Pajnic, Helen Westgård (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn Studiens hensikt har vært å belyse hvilke arbeidsmetoder de ansatte på frisklivssentraler bruker for å redusere overvekt blant barn og unge. Vi ønsket å se på hvorfor de har valgt å etablere et tilbud og hvordan ...
 • En undersøkelse av hvilke faktorer som påvirker livskvaliteten til elever på 6. trinn i Norge 

  Thrane, Marie; Olsen, Helene (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn: Norge ble våren 2017 kåret til verdens lykkeligste land i World Happiness Report. Norge har steget fra 4. til 1. plass det siste året, vi blir med andre ord lykkeligere og lykkeligere. Samtidig har det aldri vært ...
 • Venter vi for lenge med å få barn? 

  Leirvåg, Benedikte Bakos (Bachelor thesis, 2017-09-20)
  Bakgrunn: Høy alder ved første barns fødsel er en økende trend i industrialiserte land på verdensbasis. Utdanning, økonomiske og sosiale faktorer, samt fremskritt innenfor utviklingen av assistert befruktning har bidratt ...
 • Er det sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå og selvrapportert livskvalitet blant barn i HOPP-prosjektet? 

  Andersen, Sandra Marie Bergmann; Hjorth-Moritzsen, Tina (Bachelor thesis, 2017-09-20)
  Bakgrunnen for oppgaven Helse blir vektlagt som en viktig ressurs, både for enkeltindividet og samfunnet for øvrig. Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for helse. I tillegg er det dokumentert ...
 • Fysisk aktivitet og selvbilde blant ungdom: en kvantitativ studie 

  Butz, Tanita Marie; Bekk, Ida Mari (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn for oppgaven Ungdommer kan oppleve hverdagen som utfordrende da det skjer store endringer både fysisk, følelsesmessig, sosialt og kognitivt. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet øker selvtilliten hos ...
 • Mat og måltider i barnehagen 

  Ekse, Katrine; Pettersen, Kristina (Bachelor thesis, 2017-09-20)
  Bakgrunn Barn i Norge tilbringer store deler av dagen sin i barnehagen. Maten som inntas i barnehagen utgjør derfor en stor del av barnas totale kosthold. Fordi barnas grunnlag for god helse legges i tidlige barneår har ...
 • Overvekt før svangerskap og risiko for overvekts- relaterte metabolske forstyrrelser hos barn 

  Bekkevold, Trude (Bachelor thesis, 2017-09-20)
  Bakgrunn: Forekomsten av overvekt og fedme øker kraftig over hele verden. Den økende forekomsten er til stede i alle aldersgrupper, også blant gravide og kvinner i fertil alder. Nyere forskning tyder på at maternal overvekt ...
 • Fysisk aktivitet i behandling av depresjon 

  Thomassen, Marta Ekran (Bachelor thesis, 2017-09-19)
  Bakgrunn for oppgaven: Depresjonslidelser er en av de tre vanligste psykiske lidelsene i befolkningen sammen med angstlidelser og rusrelaterte lidelser. Psykiske lidelser som depresjon og angst er av de mest kostbare ...
 • Å nyte å yte som seniorborger 

  Finne, Ellen Birgitte; Selmer, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2017-09-15)
 • Empowerment for vektreduksjon hos overvektige individer 

  Johnsen, Anniken Slette (Bachelor thesis, 2016-10-13)
  Bakgrunn De senere årene har fokuset på helse begynt å fått en dreining; fra å behandle smittsomme sykdommer, til å skulle forebygge livsstilsykdommer. Salutogenese fokuserer på hva som fremmer god helse og gir mennesker ...
 • Virkningene av yoga for livskvaliteten til personer med korsryggsmerter 

  Smith, Lisa Helene (Bachelor thesis, 2016-10-13)
  Bakgrunn: Det er en stor forekomst av korsryggsmerter i Norge. Med korsryggsmerter følger ofte tilleggslidelser, og dette kan med tid føre til lav livskvalitet. Fysisk aktivitet, og heriblant yoga, har lenge vært i ...
 • Hvordan opplever og mestrer barn å vokse opp med psykisk syke foreldre 

  Arborg, Astrid Helene (Bachelor thesis, 2016-10-13)
  Sammendrag En rapport fra Folkehelseinstituttet anslår at det i løpet av 2015 var 410 000 barn som hadde én eller to foreldre med en psykisk lidelse. Med andre ord, kan det sies at det er relativt vanlig å ha foreldre ...
 • KOMMUNALE TILTAK I HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE PSYKISK HELSEARBEID 

  Austarheim, Andrea; Unnerud, Karoline (Bachelor thesis, 2016-10-11)
  Sammendrag Forfattere Studentnummer: 101696 & 101728 Bachelor i Friskliv og lokalt folkehelsearbeid, 2013-2016 Institutt for helsefag, Høyskolen Kristiania Tittel Kommunale tiltak i helsefremmende og forebyggende ...
 • Fysisk aktivitet i forebygging av osteoporose 

  Sending, Martine; Brotke, Rikke Valaker (Bachelor thesis, 2016-10-11)
  1 Sammendrag Bakgrunn: Osteoporose er et stort folkehelseproblem som forventes å øke i forekomst. Forekomsten er spesielt høy hos nordmenn, og sykdommen rammer flere kvinner enn menn. Det er ikke enighet om hvorfor Norge ...
 • Hvordan kan en mentor bidra til å opprettholde motivasjon i en livsstilsendring over tid 

  Ramm, Ingeborg (Bachelor thesis, 2016-10-10)
  Sammendrag Bakgrunn: I begynnelsen av januar og nytt år er avisene fulle av treningstips og slankeråd. Mange har gode forsetter for det nye året og ønsker å komme godt i gang med sin nye livsstil. De opplever tidlig positive ...
 • Motiverende samtale og vektreduksjon 

  Hoås, Maren; Melhus, Ingebjørg (Bachelor thesis, 2016-10-10)
  Sammendrag Overvekt og fedme øker sterkt i den norske befolkningen, og i resten av verden. I Norge har omtrent to av tre voksne overvekt, og èn av fem har fedme. Dette øker risikoen for sykdom betraktelig. I arbeidet med ...
 • Hypertensjon og saltinntak – er det en sammenheng? 

  Kilde, Madeleine Skjellegård (Bachelor thesis, 2015-09-30)
 • Kan fysisk aktivitet påvirke KOLS? - en litteraturstudie 

  Ellingsen, Simen; Øiseth, Karianne (Bachelor thesis, 2015-09-30)