Show simple item record

dc.contributor.authorTorstensen, Else
dc.contributor.authorRøttingen, Ingolf
dc.contributor.authorJørstad, Knut Eirik
dc.date.accessioned2007-10-23T12:30:37Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113347
dc.description.abstractSince 1968 selected fjords from Ryfylke to Finnmark have been surveyed acoustically to obtain an indices of abundance of 0-group sprat and Norwegian Spring Spawning Hemng. From 1993 the survey also covers the fjords on the Skagerrak Coast. The sprat index forms the basis of prognoses for next year's coastal and fjord fisheries. Data for individual length and weight for each year-class have been collected. The results fiom 1997 show a reduction in the 0-group indices for sprat in most of the fjords south of Statt compared to 1996. In the Oslofjord, the Sognefjord and the Nordfjord, the abundance of 0-group sprat was negligible. On the Coast of Helgeland, the abundance was higher than last year north to the Melfjord. Older sprat, mainly of the 1996-year class, dominated the sprat populations in the Oslofjord, the Hardangerfjord, the Sognefjord, the Nordfjord, the Trondheimsfjord and the Velfjord. In the Nordfjord the 1995- og 1994-year classes were the strongest. Single specimens of sprat were observed north to Porsanger and Laksefjord. 0-group Norwegian Spring Spawning Herring occured in the southem fjords of Ryfylke, in the Hardangerfjord and in the Nordfjord. In Sognefjord and Trondheimsfjord, only local hemng populations were observed. The abundance in nurnber was higher in the southern areas than in the last years but the total nurnber declined from 1996. Genetic analyses of herring from various trawl samples were made for stock identification. In the assessment of genehcal population structure, the results of the LDH-2* analyses are ernphasised. The results of the analyses confirm the pattern of previous years. 0-group Norwegian Spring Spawning Hemng and local fjord hemng were found in several areas. The samples from the Trondheirnsfjord showed only local hemng. Hening and sprat were examined for fungus infection (Ichthyophonus hoferi) and only single specimens were found infected. Environrnental (monitoring) of fjords from RyQlke and northwards was performed according to standard procedures fiom 1975. At each station salinity and temperature were measured with CTD sonde and sampled for nutrients. The results from these surveys will be published separately. NORSK SAMMENDRAG:Utvalgte fjorder fra Ryfylke til Finnmark er undersøkt med akustisk mengdemålingsteknikk siden 1968. Formålet er å fremskaffe mengdeindekser av 0-gruppe brisling og for langtidsutvikling av norsk vårgytende sild, samt foreta undersøkelser av trondheirnsfjordsilda. Fra og med 1993 har undersøkelsen også dekket Skagenakkysten. Mengdeindeksene er grunnlag for prognoser for neste års kyst-og fjordfiske. Det er innsamlet biologiske data som lengde, vekt og alder. Resultatene høsten 1997 viser nedgang i forekomstene av 0-gruppe brisling i de fleste fjordene sm for Statt, sammenliknet med 1996. I Oslofjorden, Sognefjorden og Nordfjord var det ubetydelige forekomster av 0-gruppe brisling. Nordover på Helgelandsesten var det gode forekomster av brisling nord til Melfjorden. Tallmessig var det dominans av eldre brisling i Oslofjorden, Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord, Trondheimsfjorden og Velfjorden. Eldre brisling var i de fleste fjorder dominert av 1996- årsklassen, mens det i Nordfjord var 1995- og 1994-årsklassene som var de tallrikeste. Brisling ble i år observert helt nord til Porsanger og Laksefjord, men i små mengder i disse nordlige områdene. På strekningen Rogaland-Sogn ble det funnet 0-gruppe norsk vårgytende sild i de sørlige fjordene i Ryfylke, i Hardangerfjorden og Nordfjord . Det ble gjennomfort genetiske analyser av sild fra ulike trålprøver for bestandsidentifisering. De genetiske analysene omfattet stivelsesgel-elektroforese av muskelenzymer og i alt 5 ulike systemer ble undersøkt (laktat dehydrogenase, isocitrat dehydrogenase, maleat dehydrogenase, phoshoglucosemutase og glucosephosphat isomerase). I vurderingene av bestandstilhrmighet er det lagt hovedvekt på resultatene av analysene av LDH-2* systemet. Resultatene fra analysene bekrefter i hovedsak wnsteret fra tidligere år. Det ble påvist 0-gruppe av norsk vårgytende sild og lokal fjordsild i en rekke områder. Prøvene fra Trondheimsfjorden viste at silda var av den lokale Trondheimsfjordsilda. I begge artene ble det kun påvist enkelte Ichthyophonus-infiserte individer; i Oslofjorden, Ryfylke og Ranafjorden. Miljøovervåking av fjorder fra Ryfylke og nordover er utfient etter et standardopplegg som er fulgt siden 1975. På hver stasjon ble saltholdighet og temperatur målt med CTD-sonde, og deten
dc.format.extent1184176 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseriesNr.8 - 1998en
dc.subjectbrislingen
dc.subjectspraten
dc.subjectsilden
dc.subjectherringen
dc.subjectbestandsberegningen
dc.subjectstock assessment
dc.titleSilde- og brislingundersøkelser i fjordene, 1.november - 13. desember 1997en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber26 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record