Show simple item record

dc.contributor.authorHjelset, Ann Merete
dc.contributor.authorSundet, Jan H.
dc.contributor.authorFermann, Brynjulf
dc.date.accessioned2007-07-25T11:10:42Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113195
dc.description.abstractLocal fishermen recorded bycatches of red king crab in the gillnet fishery for cod and lumpsucker, and long-line in 2003, in Finnmark County, Northern Norway. There is an increase in bycatch rates in gillnet fishery for cod and lumpsucker in Varangerfjorden in 2003. In the other areas the situation is at the same as previous years. The bycatch rates in the longline fishery show a decrease this year. A total of 174 200 red king crabs was estimated caught as bycatch in 2003. NORSK SAMMENDRAG: I alt 18 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe i garn og linefisket på strekningen fra Grense Jakobselv til Breivikbotn gjennom hele 2003. Antallet registreringer er litt lavere enn foregående år. Området vest for Nordkapp har også i år god dekning. Bifangstratene i torskegarn og rognkjeks har gått opp i Varangerfjorden, men er ellers uforandret i de andre områdene sammenlignet med foregående år. l fisket med line ser bifangstproblematikken ut til å være ubetydelig. Det ble totalt estimert at 174 200 kongekrabber ble tatt som bifangst i 2003. meste av det ble tatt pa rognkjeksgarn i Varangerfjorden.en
dc.format.extent947158 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseries2004-04en
dc.subjectkongekrabbeen
dc.subjectking craben
dc.subjectbifangsten
dc.subjectbycatchen
dc.subjectgarnen
dc.subjectgill neten
dc.titleBifangst av kongekrabbe i garn- og linefisket i 2003en
dc.title.alternativeBycatch of red king crab in net- and longline fisheries 2003en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber21 s.en
dc.source.issue2004-04en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record