Show simple item record

dc.contributor.authorNedreaas, Kjell Harald
dc.date.accessioned2007-10-23T12:13:36Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113147
dc.description.abstractEit akustisk tokt med sikte på å kartleggje geografisk utbreiing og framskaffe mål for tal og vekstdata hos sei og anna botnfisk har vore gjennomført på kystbankane i oktobernovember sidan 1985. Seien er vanlegvis ikkje rekruttert til toktet før han er 3-4 år. 4 år gama1 sei (middellengd 47 cm) dominerte i alle område, og det har heller aldri før under dette toktet blitt målt meir 5 år og eldre sei. Noko av årsaka til oppgangen på toktet er at seien i oktober 1997 var betre tilgjengeleg enn tidlegare. Det vart registrert lite 2- og 3- åringar. Den stadig avtakande veksten som har vore registrert dei siste åra er no snudd til ein forbetra vekst for alle aldersgrupper. Ulike aldersgrupper av hyse har alltid vore talrike i dette toktet. Av unghyse ser 1996-årsklassen ut til å vere betre enn dei omkringliggjande. Nord for Vesterålen vart det registrert 21.000 tonn norsk-arktisk torsk og 9.000 tonn kysttorsk. Fangstar og registrering av torsk frå Vesterålen og sørover var ubetydeleg.en
dc.format.extent865428 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseries6-1998en
dc.subjectseien
dc.subjectsaitheen
dc.subjectakustikken
dc.subjectacousticsen
dc.subjectutbreiingen
dc.subjectdistributionen
dc.titleMengdemåling av sei, Finnmark-Møre, hausten 1997en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber17 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record