Show simple item record

dc.contributor.authorMehl, Sigbjørn
dc.contributor.authorNakken, Odd
dc.date.accessioned2007-11-14T13:34:22Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/112805
dc.description.abstractA combined acoustic and bottom trawl survey aiming at obtaining indices of abundance and estimates of length and weight at age has been carried out each winter since 1981 in the Barents Sea. The target species are cod and haddock but in recent years abundance indices have also been worked out for the redfish species and Greenland halibut. Since 1993 the survey area has been extended to the north and east in order to obtain a more complete coverage of the younger age groups (age 1-3 years) of cod and haddock than in previous years. The main results in 1994 were: - The abundances of cod and haddock (age 3-6 years) were the highest in the series. - The abundance of the 1991-1992 yearclasses of haddock seem to decrease at a faster rate than did the 1989 and 1990 yearclasses. - Cod from the Svalbard component is included in the estimated abundance of 3-5 year olds. - All agegroups, particulary the youngest, show reduced growth as compared with the years 1989- 1992 both for cod and haddock. - The abundance of both cornrnercial species of redfish (Sebastes marinus and S. mentella) were less in 1994 than the average values for 1990- 1993. - The abundance of Greenland halibut below 35 cm in length was very low.NORSK SAMMENDRAG:Et kombinert akustikk og bunntråltokt med sikte på å fremskaffe tallrikhetsindekser og anslag for individuell lengde og vekt av hver aldersgruppe er gjennomført hver vinter siden 1981 i Barentshavet. Hovedoppmerksomheten er rettet mot ungfiskbestandene av torsk og hyse, men i senere år er tallrikhetsindekser også utarbeidet for uerartene og blåkveite. Siden 1993 er undersøkelsesområdet utvidet mot nord og øst for å få en fullstendig dekning av utbredelsesområdet for de yngste årsklassene av torsk. Resultatene fra 1994 viser: - Det var mer ungfisk av torsk og hyse (3-6 år) i Barentshavet vinteren 1994 enn noe tidligere år i undersøkelsen. - Torsk fra Svalbard-området har bidratt til tallrikhetsindeksene for 3-5 åringer. - De yngste årsklassene av hyse (1991-1992) synes å avta raskere i tallrikhet enn de foregående (1 989- 1990). - Veksten av alle aldersgrupper av torsk og hyse er nå sterkt redusert sammenlignet med årene 1989- 1992. - For uerartene er resultatene noe motstridende , men for begge de to kommersielle uerartene, vanlig uer og snabeluer, er tallrikhetsindeksene i 1994 lavere enn gjennomsnittet for 1990- 1993 i begge undersøkelsene. - De yngste årsklassene av blåkveite (fisk < 35 cm) er svært fåtallige.en
dc.format.extent2726711 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseriesNr.6 - 1994en
dc.subjectbunnfisken
dc.subjectdemersal fishen
dc.subjectbestandsberegningen
dc.subjectstock assessmenten
dc.subjectutbredelseen
dc.subjectdistributionen
dc.titleBunnfiskundersøkelser i Barentshavet vinteren 1994en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber72 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record