• Teinefiske etter reker i Tanafjorden, Finnmark 

      Johansen, Robert Andre; Aschan, Michaela (Fisken og havet, Research report, 2004)
      Det ble i perioden 02.08 - 06.08.04 fisket etter reker med tre typer teiner av ulik utforming. En teine av fabrikatet Ladner folding prawn pot fanget best. Fangstene var generelt små noe som tilskrives tilstedeværelse av ...