• Brukerveiledning og miljøstandarder for overvåkningsprogram i oppdrett MOM (modellering - overvåkning - matfiskeanlegg) 

   Ervik, Arne; Hansen, Pia Kupka; Aure, Jan; Johannessen, Per; Jahnsen, Terje; Schaaning, Morten (Fisken og havet, Research report, 1995)
   MOM (Monitoring-Ongrowing fish farms-Modelling) is a management system which can relate the environmental impact from fish farms to the holding capacity of a site. The holding capacity is defined as the sediments ability ...
  • Concept and edition of monotoring programme 1997 

   Hansen, Pia Kupka; Ervik, Arne; Aure, Jan; Johannessen, Per; Jahnsen, Terje; Stigebrandt, Anders; Schaaning, Morten (Fisken og havet, Research report, 1997)
   MOM is a system that can be utilised to regulate the environmental impact of aquaculture plants on the basis of the holding capacity of their sites. The system consists of a standardised monitoring programme with a set ...
  • MOM : konsept og revidert utgave av overvåkingsprogrammet 1997 

   Hansen, Pia Kupka; Ervik, Arne; Aure, Jan; Johannessen, Per; Jahnsen, Terje; Stigebrandt, Anders; Schaaning, Morten (Fisken og havet, Research report, 1997)
   This report describes a management system (MOM) which can be used to regulate the environmental effects of marine fish farming, ensure good rearing conditions for the fish and avoid pollution. The latter part of the ...
  • Resipientpåvirkning fra fiskeoppdrett i saltvann 

   Aure, Jan; Ervik, Arne; Johannessen, Per; Ordemann, Trude (Fisken og havet, Research report, 1988)