• Kartlegging og analyser av faunaen i Hardangerfjorden før mulig legging av elektrisk kabel i korridor 

   Jørgensen, Lis Lindal; Jensen, Silje-Kristin; Holte, Børge; Bakkeplass, Kjell (Fisken og havet;1-2011, Research report, 2011-01-31)
   In relation to a possible cable pathway on the sea floor through the inner half of the Hardanger fjord, the Institute for Marine Research has carried out ROV inspections of the benthic faunal communities along 17 selected ...
  • KunnskapsInnhenting Barentshavet–Lofoten–Vesterålen (KILO) 

   Sundby, Svein; Fossum, Petter; Sandvik, Anne Dagrun; Vikebø, Frode; Aglen, Asgeir; Buhl-Mortensen, Lene; Folkvord, Arild; Bakkeplass, Kjell; Buhl-Mortensen, Pål; Johannessen, Magnus; Jørgensen, Martin S.; Kristiansen, Trond; Landra, Camilla S.; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nash, Richard D.M. (Fisken og Havet;3-2013, Research report, 2013-03)
   I revidert nasjonalbudsjett 2011 fikk Havforskningsinstituttet i oppdrag å styrke kunnskapsgrunnlaget om marine økosystemer og ressurser i området Lofoten-Vesterålen. Prosjektet ble gjennomført i perioden fra november 2011 ...