• Angelseleksjon ved pigghåfiske 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1965 - Nr. 1, Journal article, 1965)
  • Blåhaien, Prionace glauca (Linnaeus), 1758 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1966 - Nr.1, Research report, 1966)
  • Brugde, Cetorhinus maximus (Gunnerus), 1765 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1966 - Nr. 4, Research report, 1966)
  • En interessant gjenfangst av merket håbrann 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1962 - Nr. 2, Journal article, 1962)
  • Fløytlinefiske med frysebåter 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1965 - Nr. 3, Journal article, 1965)
  • Kjønnsfordelingen hos pigghåen 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1964 - Nr. 4, Journal article, 1964)
   In a sample of spiny dogfish the mothers with fully grown (or nearly fully grown) embryos were sorted out. The embryos were measured and sexed. The proportion of males to females, is practically speaking 50: 50. The number ...
  • Lengde og vekst av håbrannen i Vest-Atlanteren 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1963 - Nr. 1, Journal article, 1963)
  • Linebuktstabeller (Fiskedybden av fløytliner) 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1963 - Nr. 3, Research report, 1963)
  • Norske pigghåmerkinger 1958-61 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1962 - Nr. 3, Journal article, 1962)
   The Norwegian taggings of spiny dogfish are considered for the period 1958-61. The main results are that: a) there exists a regular migration between the British Isles (summer) and the Norwegian coastal waters (winter) and ...
  • Norske pigghåmerkninger 1962 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1963 - Nr. 2, Journal article, 1963)
   The Norwegian taggings of the spur dog (Squalus achantias) for 1962 are considered. The main points are: 1. There still exists an extensive migration between the British Isles (summer) and Norway (winter) and vice versa; ...
  • Norske pigghåundersøkelser i 1963 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1964 - Nr. 4, Journal article, 1964)
   The present article is an account of the Norwegian investigations of the spur-dog in 1963. The results of the tagging experiments are considered with respect to the distribution of the recaptures in time and localities. A ...
  • Om mulighetene for pigghåfiske i Vestatlanteren om sommeren 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1966 - Nr.3, Research report, 1966)
  • Pigghåundersøkelsene 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1961 - Nr. 1, Research report, 1961)
   In the first half of this paper is given an abbreviated account of the biology of the spur dog. In the latter half of the paper the Norwegian dogfish taggings are dealt with: a. A short description of the tags used. b. ...
  • Rapporter over tokter og undersøkelser trykt i Fiskets Gang i 1960 

   Devold, Finn; Hognestad, Per T.; Aasen, Olav; Revheim, Arne; Ellingsen, Trygve; Gundersen, Kaare R.; Østvedt, Ole Johan; Eggvin, Jens; Wiborg, Kristian Fredrik; Midttun, Lars; Olsen, Steinar (Fisken og havet;1960 - Nr. 4, Research report, 1960)
   Forside: Fisken og havet ; rapporter og meldinger fra fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt. Inneholder: 1.) Rapport over F/F "Johan Hjort"'s tokt til Norvest-Afrika. 2.) Småsildundersøkelser i Nord-Norge med F/F ...
  • Toktrapporter trykt i "Fiskets Gang" i 1961 

   Dragesund, Olav; Aasen, Olav; Revheim, Arne; Devold, Finn; Olsen, Steinar; Palmork, Karsten H.; Vestnes, Gudmund; Østvedt, Ole Johan; Lie, Ulf; Midttun, Lars; Bratberg, Erling (Fisken og havet;1961 - Nr. 6, Research report, 1961)
   Forside: Fisken og havet ; rapporter og meldinger fra fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt. Inneholder: 1.) Småsild- og feitsildtokt med f/f "G. O. Sars" i tiden 28. september til 29. oktober 1960. 2.) Håbrand-, ...
  • Vandringer av merket pigghå i Nordvestatlanteren 

   Aasen, Olav (Fisken og havet;1966 - Nr.3, Research report, 1966)
  • De vanligste boreale og sub-tropiske haiarter i Nord-Atlanteren 

   Aasen, Olav; Myklevoll, Sigmund (Fisken og havet;1965 - Nr. 2, Journal article, 1965)