Serien har vært utgitt siden 1958

Recent Submissions

 • Tobis ved Vestlandet og i Nordsjøen 1950 - 1990 

  Tangen, Magnus; Hamre, Johannes; Johnsen, Espen; Nakken, Odd; Nedreaas, Kjell; Tangen, Øyvind; Ågotnes, Per (Fisken og havet;5-2016, Research report, 2016-10-25)
  The report is based on interviews with fishermen and written sources that deal with sandeels and sandeel fishing periods along the coast of estern Norway. Observations, stories and figures are put together in an attempt ...
 • Dynamic Mapping of North Sea Spawning – Report of the KINO Project 

  Sundby, Svein; Kristiansen, Trond; Nash, Richard; Johannessen, Tore (Fisken og havet;2-2017, Research report, 2017-02-17)
  Spawning areas and spawning periods of 34 North Sea fish species have been studied by combining data, models and literature. Major part of data is from eggs and larvae surveys. In addition, data from research vessels and ...
 • Vitenskapelig bakgrunnsmateriale for forvaltningsplan for raudåte 

  Broms, Cecilie; Strand, Espen; Utne, Kjell R.; Hjøllo, Solfrid; Sundby, Svein; Melle, Webjørn (Fisken og havet;8-2016, Research report, 2016-10)
  A management plan for Calanus finmarchicus has been completed by the Institute of Marine Research and the Directorate of Fisheries, in line with orders from the Ministry of Trade, Industry and Fisheries. The work is presented ...
 • Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2016 

  Gjertsen, Karen (Fisken og havet;1-2017, Research report, 2017-02-15)
  The report gives an overview of cruises in 2016, by the Institute of Marine Research and University of Bergen, on board research vessels: G.O. Sars, Johan Hjort, Håkon Mosby, K. Bonnevie and G.M. Dannevig and some hired ...
 • An Ecopath with Ecosim model of the Norwegian Sea and Barents Sea validated against time series of abundance 

  Skaret, Georg; Pitcher, Tony J. (Fisken og havet;7-2016, Research report, 2016-06-17)
  We here present a fitted and partly validated Ecopath with Ecosim model for the Norwegian Sea and Barents Sea. Ecopath mass-balance model parameters were obtained from the literature on Norwegian and Barents Sea organisms ...
 • A unifying theory explaining different power budget formulations used in modern scientific echosounders for fish abundance estimation 

  Lunde, Per; Korneliussen, Rolf J. (Research report, 2014-12-31)
  Acoustic methods used in fish abundance estimation constitute a key part of the analytic assessment that makes the basis for fisheries research and international regulations of marine resources. The methods rely on power ...
 • Set-up of the Nordic and Barents Seas (NoBa) Atlantis model 

  Hansen, Cecilie; Skern-Mauritzen, Mette; van der Meeren, Gro; Jähkel, Anne; Drinkwater, Ken (Fisken og Havet;2-2016, Research report, 2016-04-05)
  End-to-end models are important tools when moving towards an ecosystem based approach to fisheries management. Atlantis is one such end-to-end model. Atlantis has been developed for several areas, including Australia, ...
 • Oppdatert kunnskapsstatus om kystnær torsk i Sør Norge 

  Aglen, Asgeir; Nedreaas, Kjell; Moland, Even; Knutsen, Halvor; Kleiven, Alf Ring; Johannessen, Tore; Wehde, Henning; Jørgensen, Terje; Espeland, Sigurd Heiberg; Olsen, Esben Moland; Knutsen, Jan Atle (Fisken og Havet;4-2016, Research report, 2016-05)
  English: In a report from 2008 an assessment of coastal cod in southern Norway, from the Swedish border to Stad, was presented, together with suggestions to management initiatives. This report shortly summarize the ...
 • Oversikt over tokt og oseanografiske stasjoner tatt i 2015 

  Gjertsen, Karen (Fisken og Havet;3-2016, Research report, 2016-04)
  English: The report gives an overview of cruises in 2015, by the Institute of Marine Research and University of Bergen, on board research vessels "G. O. Sars", "Johan Hjort", ”Håkon Mosby” "G. M. Dannevig" and some hired ...
 • Fangsteffektivitet i dykkebasert fiske etter stort kamskjell (Pecten maximus) i Sør-Trøndelag 

  Strand, Øivind; Strohmeier, Tore; Hjelset, Ann Merete; Grefsrud, Ellen Sofie (Fisken og Havet;1-2016, Research report, 2016-05-18)
  I Norge fangstes stort kamskjell (Pecten maximus) ved dykking fra merkeregistrerte spesialfartøyer. Kjerneområdet er i Sør-Trøndelag (Hitra og Frøya) og totalfangsten har siden 2000 variert fra 500 til 900 tonn rundvekt ...
 • A unifying theory explaining different power budget formulations used in modern scientific echosounders for fish abundance estimation 

  Lunde, Per; Korneliussen, Rolf J. (Fisken og Havet;7-2014, Research report, 2014-12-31)
  Acoustic methods used in fish abundance estimation constitute a key part of the analytic assessment that makes the basis for fisheries research and international regulations of marine resources. The methods rely on ...
 • Report on cruises and fixed oceanographic data stations, 2014 

  Gjertsen, Karen (Fisken og Havet;2-2015, Research report, 2015-04-10)
  Rapporten gir en oversikt over tokt i 2014 i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen med ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G. M. Dannevig”, ”Helmer Hanssen” samt noen innleide fartøyer. En ...
 • Omsetning av tilført partikulært organisk materiale i fjordbasseng med dype terskler 

  Aure, Jan (Fisken og Havet;1-2015, Research report, 2015-03-26)
  Utviklingen i fiskeoppdrettsnæringen har ført til at økende antall anlegg blir lokalisert over dypere vann i store fjordområder. Dette medfører at de organiske partikulære utslippene fra fiskeoppdrett (fekalier og forspill) ...
 • Miljøundersøkelser i norske fjorder: Ytre Oslofjord 1937-2011 

  Aure, Jan; Danielssen, Didrik S.; Naustvoll, Lars-Johan (Fisken og Havet;5-2014, Research report, 2014-05-12)
  In the surface layer in Outer Oslofjord autumn temperatures were 2 - 4 °C above normal between 1996 and 2011 and summer temperatures (august) in 1995, 1997, 2002, 2004 and 2006 (19-21°C) were unormal high (19-21°C). In ...
 • Overvåkning av havforsuring: prioriteringer og vurderinger 

  Børsheim, Knut Yngve; Chierici, Melissa; Olsen, Are Kristian Sviggum (Fisken og Havet;6-2014, Research report, 2014-10-14)
  Utslippene av karbondioksid til atmosfæren fører til reduksjon av pH i sjøvann, og denne prosessen har fått betegnelsen havforsuring. Havforskningsinstituttet har overvåket havforsuring siden 2010 i samarbeid med ...
 • Geographical species distribution in the Barents Sea under climate change - results from the BarEcoRe project 

  Certain, Grégoire; Planque, Benjamin (Fisken og Havet;4-2014, Research report, 2014-03-10)
  This report presents a study of possible changes in species’ spatial distribution in the Barents Sea as a result of possible future changes in the ocean climate. Species Distribution Models (SDMs) are constructed to ...
 • Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2013 

  Gjertsen, Karen (Fisken og Havet;1-2014, Research report, 2014-02-04)
  The report gives an overview of cruises carried out in 2013, by the Institute of Marine Research and University of Bergen, on board research vessels "G. O. Sars", "Johan Hjort", "G. M. Dannevig", "Helmer Hanssen", and ...
 • The invasive Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavian coastal waters: A risk assessment on the impact in different habitats and climate conditions 

  Dolmer, Per; Holm, Mark W.; Strand, Åsa; Lindegarth, Susanne; Bodvin, Torjan; Norling, Pia; Mortensen, Stein (Fisken og Havet;2-2014, Research report, 2014-03)
  A massive invasion of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, has occurred in Scandinavia during the last decade. The introduction and dispersal was described through collaboration between scientists from Sweden, Denmark and ...
 • Undersøkelser av stortarehøsting i Nord-Trøndelag og Nordland i 2013 

  Steen, Henning; Moy, Frithjof; Bodvin, Torjan (Fisken og Havet;3-2014, Research report, 2014-02)
  The Institute of Marine Research surveyed the kelp vegetation, before and after kelp (Laminaria hyperborea) harvesting in the counties of Nord-Trøndelag and Nordland in 2013. Survey stations included both kelp harvested ...
 • Evaluation of a Nordic Seas 4 km numerical ocean model hindcast archive (SVIM), 1960-2011 

  Lien, Vidar S.; Gusdal, Yvonne; Albretsen, Jon; Melsom, Arne; Vikebø, Frode B. (Fisken og Havet;7-2013, Research report, 2013)

View more