• Forsøk med kvadratmaskepanel for artsseleksjon i vassild-trål 

   Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Ingolfsson, Olafur; Sørheim, Egil (Research report, 2016)
   Trålfiske etter vassild er et relativt rent fiskeri med nokså lite bifangst, men det er likevel ønskelig å redusere bifangsten av bl.a. hyse og kolmule ytterligere. Denne rapporten beskriver forsøk der en ekstra forlengelse ...
  • Forsøk med kvadratmaskepanel for artsseleksjon i vassild-trål. Faktaark. 

   Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Ingolfsson, Olafur; Sørheim, Egil (Research report, 2016)
   I det Norske fisket etter vassild (Argentina silus) er fartøykvotene relativt små og en lønnsom avvikling av fisket forutsetter at kvantumet tas på kortest mulig tid. Tauingene i fiskeriet er lange og dette skaper risiko ...
  • Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet 

   Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Når en sammenligner den levendeleverte hysa med tradisjonelt levert hyse på slakte/leveringsdagen, så er det store forskjeller med hensyn på kvalitet. Den levendeleverte hysa som blir pre-rigor prosessert har veldig lite ...