• Atferdsstudier på ulv i Slettås- og Osdalsreviret: Foreløpige resultater fra feltperioden januar–februar 2017 

   Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Holen, Frode; Dahl, Espen R.; Nordli, Kristoffer; Teräväinen, Malin; Fuchs, Boris; Svarstad, Ingvild B.; Fredriksson, Øyvind; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Oppdragsrapport;1/2017, Research report, 2017)
   Ulver i Slettåsreviret har i flere år blitt beskrevet som nærgående av lokalbefolkningen og media. Fem individer av flokken ble derfor merket med GPS-halsbånd i januar 2017, samtidig som ni ulver fra naboflokken i Osdalsreviret ...
  • Competition between apex predators? Brown bears decrease wolf kill rate on two continents 

   Tallian, Aimee; Ordiz, Andres; Metz, Matthew C.; Milleret, Cyril; Wikenros, Camilla; Smith, Douglas W.; Stahler, Daniel R.; Kindberg, Jonas; MacNulty, Daniel R.; Wabakken, Petter; Swenson, Jon; Sand, Håkan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Trophic interactions are a fundamental topic in ecology, but we know little about how competition between apex predators affects predation, the mechanism driving top-down forcing in ecosystems.We used long-term datasets ...
  • Competition between apex predators? Brown bears decrease wolf kill rate on two continents 

   Tallian, Aimee; Ordiz, Andres; Metz, Matthew C.; Milleret, Cyril; Wikenros, Camilla; Smith, Douglas W.; Stahler, Daniel R.; Kindberg, Jonas; MacNulty, Daniel R.; Wabakken, Petter; Swenson, Jon; Sand, Håkan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Trophic interactions are a fundamental topic in ecology, but we know little about how competition between apex predators affects predation, the mechanism driving top-down forcing in ecosystems.We used long-term datasets ...
  • Competition between apex predators? Brown bears decrease wolf kill rate on two continents 

   Tallian, Aimee; Ordiz, Andres; Metz, Matthew C.; Milleret, Cyril; Wikenros, Camilla; Smith, Douglas W.; Stahler, Daniel R.; Kindberg, Jonas; MacNulty, Daniel R.; Wabakken, Petter; Swenson, Jon; Sand, Håkan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Trophic interactions are a fundamental topic in ecology, but we know little about how competition between apex predators affects predation, the mechanism driving top-down forcing in ecosystems.We used long-term datasets ...
  • Data to model risks for recolonizing wolves in Scandinavia through the integration of territory presence and human-driven mortalities 

   Recio, Mariano R; Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Zetterberg, Andreas; Wabakken, Petter; Sand, Håkan (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Förslag till samordning av inventering av varg i Norge och Sverige 

   Wikenros, Camilla; Berg, Lena; Brendryen, Stein Arne; Flagstad, Øystein; Jonsson, Benny; Larsson, Per; Strømseth, Thomas H.; Svensson, Linn; Liberg, Olof (NINA rapport;993, Research report, 2014)
   Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket i Sverige har beslutat att genomföra en gemensam översyn av inventeringsverksamheten kring stora rovdjur med målsättningen att så långt möjligt harmonisera och samordna ...
  • Genomic consequences of intensive inbreeding in an isolated wolf population 

   Kardos, Marty; Åkesson, Mikael; Fountain, Toby; Flagstad, Øystein; Liberg, Olof; Olason, Pall; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Ellegren, Hans (Journal article, 2017)
   Inbreeding (mating between relatives) is a major concern for conservation as it decreases the fitness of offspring and can increase the extinction risk of populations. While pedigrees have traditionally been used to measure ...
  • Habitat segregation between brown bears and grey wolves in a human-dominated landscape 

   Milleret, Cyril Pierre; Ordiz Fernandez, Andres Avelino; Chapron, Guillaume; Andreassen, Harry Peter; Kindberg, Jonas; Månsson, Johan; Tallian, Aimee; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Swenson, Jon; Sand, Håkan (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Habitat segregation between brown bears and grey wolves in a human-dominated landscape 

   Milleret, Cyril Pierre; Ordiz Fernandez, Andres Avelino; Chapron, Guillaume; Andreassen, Harry Peter; Kindberg, Jonas; Månsson, Johan; Tallian, Aimee; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Swenson, Jon; Sand, Håkan (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Individuell atferd hos ulv overfor menneskelig infrastruktur i Skandinavia: Utredning om ulv og bosetting del 1 

   Carricondo-Sanchez, David; Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Sanz Perez, Ana; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Skriftserien;8/2018, Research report, 2019)
   Ulv er kjent for å være en habitatgeneralist med ynglende bestander i mange ulike typer habitat fra arktiske strøk, boreale skoger, åpne landbruksområder og til tettbefolkede områder i varme strøk. En viktig faktor for ...
  • Integrated spatially-explicit models predict pervasive risks to recolonizing wolves in Scandinavia from human-driven mortality 

   Recio, Mariano R; Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Zetterberg, Andreas; Wabakken, Petter; Sand, Håkan (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for forvaltning av rovvilt i Norge 

   Linnell, John D. C.; Tveraa, Torkild (red.); Hansen, Inger; Andrén, Henrik; Persson, Jens; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Odden, John; Stien, Audun; Ytrehus, Bjørnar; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik; Kindberg, Jonas; Mattisson, Jenny; Solberg, Erling J.; Nilsen, Erlend B.; Nygård, Torgeir; Jacobsen, Karl Otto (NINA Rapport;1195, Research report, 2015-12-17)
   Miljødirektoratet har bestilt denne rapporten for å identifisere kunnskapshull vedrørende rovvilt (gaupe, brunbjørn, ulv, jerv og kongeørn) i Skandinavia, med særlig fokus på situasjonen i Norge. Over 20 forskere fra ...
  • No place like home? A test of the natal habitat-biased dispersal hypothesis in Scandinavian wolves 

   Sanz Perez, Ana; Ordiz Fernandez, Andres Avelino; Sand, Håkan; Swenson, Jon; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Åkesson, Mikael; Milleret, Cyril Pierre (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Natal dispersal is an important mechanism for the viability of populations. The influence of local conditions or experience gained in the natal habitat could improve fitness if dispersing individuals settle in an area with ...
  • No place like home? A test of the natal habitat-biased dispersal hypothesis in Scandinavian wolves 

   Sanz Perez, Ana; Ordiz Fernandez, Andres Avelino; Sand, Håkan; Swenson, Jon; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Åkesson, Mikael; Milleret, Cyril Pierre (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Oppvekstrevirets effekt på habitatvalg hos voksne ulver: Utredning om ulv og bosetting del 4 

   Sanz Perez, Ana; Milleret, Cyril; Ordiz, Andrés; Uzal, Antonio; Carricondo-Sanchez, David; Eriksen, Ane; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Åkesson, Mikael; Zimmermann, Barbara (Skriftserien;11/2018, Research report, 2019)
   Vi undersøkte hvorvidt graden av menneskelig påvirkning i skandinaviske ulvers oppvekstrevir kunne forklare noe av variasjonen i deres habitatvalg og områdebruk i forhold til menneskelig aktivitet og infrastruktur. Først ...
  • Prey Selection of Scandinavian Wolves: Single Large or Several Small? 

   Sand, Håkan; Eklund, Ann; Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Wabakken, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Research on large predator-prey interactions are often limited to the predators' primary prey, with the potential for prey switching in systems with multiple ungulate species rarely investigated. We evaluated wolf (Canis ...
  • Sesongkonflikter mellom mennesker og ulv i områder med snø og trekkelg: Ulv i Slettåsreviret, 2009-2018: Utredning om ulv og bosetting del 5 

   Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Nordli, Kristoffer; Carricondo-Sanchez, David; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Skriftserien;12/2018, Research report, 2019)
   Mennesker bosatt innenfor ulverevir kan observere ulv, ulvespor eller sportegn i sitt nærmiljø, og det er ikke uvanlig at det blir debatt omkring ulvenes nærhet til bosetting og hvorvidt atferden som observeres er normal ...
  • Slettåsulvenes atferd i forhold til menneskelig bosetting gjennom et helt år: Utredning om ulv og bosetting del 6 

   Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Carricondo-Sanchez, David; Versluijs, Erik; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Skriftserien;13/2018, Research report, 2019)
   Etter at Slettåsulvene i 2009 etablerte revir i et område som har vært tomt for ynglende ulv i trolig over hundre år, har det vært en vedvarende konflikt om ulvers atferd i forhold til bosetting. Slettåsulvene ble av lokalt ...
  • Spredningsulvers bevegelser i forhold til menneskelig infrastruktur: Utredning om ulv og bosetting del 3 

   Eriksen, Ane; Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Carricondo-Sanchez, David; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Skriftserien;10/2018, Research report, 2019)
   I denne rapporten presenterer vi den første telemetristudien av skandinaviske ungulvers habitatbruk under utvandring. Ulvers vandringsruter følger ofte landskapskorridorer som dalfører og veier, og i spredningsfasen vil ...
  • Ulven som rovdyr på klauvvilt i Skandinavia 

   Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Strømseth, Tomas H.; Holen, Frode Gjerløv; Maartmann, Erling; Ahlqvist, Per; Arnemo, Jon Martin; Milleret, Cyril; Liberg, Olof; Pedersen, Hans Christian (Chapter; Peer reviewed, 2015)