• Evaluering av Rv. 13 Hardangerbrua 

   Wifstad, Kristina; Haugland, Lars Martin; Aalen, Petter; Gulbrandsen, Magnus; Ulstein, Heidi; Nilsen, Øyvind Lervik; Melbø, Olaf; Welde, Morten (Research report, 2018)
   Rv. 13 Hardangerbrua som krysser Hardangerfjorden i indre Hardanger, åpnet for trafikk august 2013. Brua erstattet fergesambandet Bruravik-Brimnes. Prosjektet ble hovedsakelig finansiert med bompenger, i tillegg til kommunale ...
  • Henningsvær : kostnader som følger av kulturmiljøfredning 

   Dombu, Siri Voll; Ulstein, Heidi; Wifstad, Kristina; Midttømme, Kristoffer; Magnussen, Kristin (Menon-publikasjon;119/2018, Research report, 2018)
  • Statsgjeldskriser : en sammenligning av Irland og Hellas 

   Wifstad, Kristina (Master thesis, 2012-06)
   Denne utredningen er en beskrivende analyse av gjeldssituasjonen i Irland og Hellas som med utgangspunkt i tidligere studier, og relevante nøkkeltall forsøker å forklare årsakene og utviklingen av statsgjeldskrisen i de ...