• A Parametric Study of Creep on EPS Geofoam Embankments 

   Ahmed Awol, Tebarek (Master thesis, 2012)
   SummaryThis study is aimed at the parametric study of EPS as a light weight fill embankment in road construction. Both short and long term deformation characteristics as well as mechanical parameters of EPS are discussed ...
  • ARMOD - program for beregning av armert jord: støttekonstruksjoner 

   Bruun, Hermann; Vaslestad, Jan (Intern rapport;1485, Research report, 1991-01)
   Denne rapporten er en bruksveiledning for regnearkprogrammet ARMOD (ARmert jord MODellering). Ved hjelp av programmet kan man kontrollere ytre og indre stabilitet for en støttekonstruksjon i armert jord. Alle nødvendige ...
  • ARMOD - program for beregning av armert jord : støttekonstruksjoner brukerbeskrivelse for PC-versjon 

   Holme, Jan; Vaslestad, Jan (Intern rapport / Veglaboratoriet;1594, Others, 1993)
  • Buried flexible structures : modeling and field behavior 

   Fæste, Andrea (Master thesis, 2016-07-27)
   The future utilization of long-span buried structures requires improved theoretical understanding of the constructions. The physical dimensions are increasing and the mechanical features grow more complex. FEM modeling ...
  • Buried flexible structures: Modeling and field behavior 

   Fæste, Andrea (Master thesis, 2016)
   For å imøtekomme utfordringer knyttet til fremtidige korrugerte stålkonstruksjoner kreves økt teoretisk forståelse. Dimensjonene blir stadig større og med det blir det byggetekniske mer innviklet. FEM modellering gir et ...
  • CANDE - et program for dimensjonering og analyse av rør og kulverter i jord 

   Vaslestad, Jan; Eiksund, Gudmund (Research report, 1989)
  • Cellespunt i brufundamentering 

   Bruun, Hermann; Vaslestad, Jan; Fredriksen, Frank (Intern rapport;1629, Research report, 1993-11)
   Rapporten tar for seg bruken av cellespunt i brufundamentering. I enkelte tilfeller kan cellespunt være et billigere alternativ enn bruk av peler som fundamentering. Det er derfor ønskelig å få klarlagt om cellespunt er ...
  • CPT in bridge foundation and embankment design 

   Braaten, Anne; Oset, Frode; Vaslestad, Jan (Intern rapport;1788, Research report, 1995-08)
   The cone penetration test (CPT) has proved to be a valuable tool in obtaining design parameters for foundations especially in silty and sandy soils, and even in clay. This paper is submitted to the international symposium ...
  • Dilatometer manual 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport / Veglaboratoriet;1557, Research report, 1992)
  • En studie av brufundamentering på EPS-fylling på bløt grunn 

   Brekke, Lars-Marius Målerud (Master thesis, 2016)
   I vegbygging møtes det ofte på geotekniske utfordringer. Dette kan være grunn med lav bæreevne, setningsømfintlige masser og jordtrykkproblematikk. For å unngå skade på konstruksjoner må avbøtende tiltak bli utført. Dette ...
  • En studie av brufundamentering på EPS-fylling på bløt grunn 

   Brekke, Lars Marius Målerud (Master thesis, 2016)
   Formål Denne oppgaven har tatt for seg en tilstandsvurdering av EPS-fyllinger. Vanligvis benyttes EPS i vegfyllinger og tilløpsfyllinger, men i denne sammenheng er det sett på utførelsen og tilstanden til bruer som er ...
  • Fleksible kulverter i jord som alternativ til stive konstruksjoner 

   Kjøniksen, Emil; Kjønnås, Petter Boge; Magnussen, Simen Bjerkemyr; Wiig, Lars Håkon (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar for seg fleksible stål- og plastkulverter sammenlignet med stive kulverter av betong. Det stilles her spørsmål til hvordan håndberegninger etter Janson og Molin blir i forhold til FEM-analyse. For ...
  • Fleksible stålrør som skredoverbygg og vegtunneler, 14 års erfaring. 

   Vaslestad, Jan; Østlid, Håvard; Johansen, Tor H.; Holm, Willy (Intern rapport;1938, Research report, 1997-02)
   Fleksible stålrør har vist seg å være godt egnet som skredoverbygg og tunneler. Det er vist en oversikt over hvor stålrør er brukt, med nøkkeltall og kostnader.
  • Flommen på Østlandet i juni 1995 

   Oset, Frode; Refsdal, Geir; Knutson, Åsmund; Vaslestad, Jan; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport;nr. 1828, Research report, 1995-12)
   I månedskiftet mai/juni ble Østlandsområdet rammet av flom. Den gjorde seg mest gjeldende i Glomma og Gudbrandsdalslågen med sideelver, og det var særlig Oppland og Hedmark fylker som ble rammet.
  • Fullskalamålinger på store fleksible stålrør brukt som løsmassetunneler 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1360, Research report, 1987-12)
   Artikkelen omhandler instrumentering av Nordens største stålrør som ble bygd på Dovre i 1985. Instrumenteringen omfattet jordtrykksmålinger, spenningsmålinger og deformasjonsmålinger.
  • Geotekstil-seminar og befaring av armert jord konstruksjonr på Taiwan juni 1996 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1941, Research report, 1997-02)
   I juni 1996 ble det avholdt et seminar om armert jord på Taiwan. Seminaret ble holdt i regi av det norske firmaet Tele Textiles AS (tidligere Devold Tele AS) og Eksportrådet. I forbindelse med seminaret ble det arrangert ...
  • Indre stabilitet i støttekonstruksjoner av armert jord 

   Bruun, Hermann; Vaslestad, Jan (Intern rapport;1475, Research report, 1991-01)
   Denne rapporten tar for seg bruk av stål-bånd som armering i armert jord støttekonstruksjoner. Den er tenkt å være en støtte for revideringen av aktuelle punkter i kap. 16 i Håndbok - 016.
  • Influence of Subsoil Conditionson the Design and Performance of Flexible Pavements 

   Yesuf, Girum Yimer (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:269, Doctoral thesis, 2014)
   The effect of subsoil conditions is one of the prominent factors that control both the design and performance of flexible pavement structures. Despite having a wide range of empirical methods from measurements and experience, ...
  • Jordnagling 

   Vaslestad, Jan (Publikasjon: Statens vegvesen;99, Research report, 2002-10)
   Jordnagling er en metode som forsterker eksisterende grunn ved bruk av jordnagler (kamstål eller lignende) som installeres i grunnen. Det som skiller jordnagling fra armert jord er at metoden innebærer en grunnforsterkning ...
  • Jordnagling: foredrag på kursdagene NTNU 1996 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1892, Research report, 1996-08)
   Jordnagling er en metode som forsterker eksisterende grunn ved bruk av jordnagler (kamstål el.l.) som installeres i grunnen. Det som skiller jordnagling fra armert jord er at metoden innebærer en grunnforsterkning av ...