• A global database of nitrogen and phosphorous excretion rates of aquatic animals 

   Vanni, Michael; McIntyre, Peter; Allen, Dennis; Arnott, Diane,L.; Benestad, Jonathan, P.; Berg, David, J.; Brabrand, Åge; Brosse, Sebastien; Bukaveckas, Paul, A.; Caliman, Adriano; Capps, Krista, A.; Carneiro, Luciana, S.; Chadwick, Nanette, E.; Christian, Alan, D.; Clarke, Andrew; Condroy, Joseph, D.; Cross, Wyatt, F.; Culver, David, A.; Dalton, Christopher, M.; Devine, Jennifer, A.; Domine, Leah, M.; Evans-White, Michelle, A.; Faafeng, Bjørn A.; Flecker, Aleksander, S.; Keith, B. Gido; Godinot, Claire; Guariento, Rafael D.; Haertel-Borer, Susanne; Hall, Robert, O.; Henry, Rauol; Herwig, Brian, R.; Hicks, Brendan, J.; Higgins, Karen, A.; Hood, James M.; Hopton, Matthew E.; Ikeda, Tsutomu; JAMES, WILLIAM F.; Jansen, Henrice M; JOHNSON, CODY R.; KOCH, BENJAMIN J.; LAMBERTI, GARY A.; LESSARD-PILON, STEPHANIE; MAERZ, JOHN C.; MATHER, MARTHA E.; MCMANAMAY, Ryan A.; MILANOVICH, JOSEPH R.; MORGAN, DAI K. J.; MOSLEMI, JENNIFER M.; NADDAFI, RAHMAT; Nilssen, Jens Petter; Pagano, Marcello; PILATI, ALBERTO; POST, DAVID M.; ROOPIN, MODI; RUGENSKI, AMANDA T.; SCHAUS, MAYNARD H.; SHOSTELL, JOSEPH; SMALL, GASTON E.; Solomon, Christopher T.; STERRETT, SEAN C.; Strand, Øivind; TARVAINEN, MARJO; TAYLOR, JASON M.; TORRES-GERALD, LISETTE E.; TURNER, CAROLINE B.; Urabe, Jotaro; Uye, Shin-ichi; VENTELÄ, ANNE-MARI; VILLEGER, SÉBASTIEN; WHILES, MATT R.; WILHELM, FRANK M.; WILSON, Henry F.; XENOPOULOS, MARGUERITE A.; ZIMMER, KYLE D. (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Animals can be important in modulating ecosystem-level nutrient cycling, although their importance varies greatly among species and ecosystems. Nutrient cycling rates of individual animals represent valuable data for testing ...
  • AkvaVis - dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter : miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks 

   Ervik, Arne; Agnalt, Ann-Lisbeth; Asplin, Lars; Aure, Jan; Bekkvik, Tor Christian; Døskeland, Inge; Hageberg, Anne Ansnes; Hansen, Tom; Karlsen, Ørjan; Oppedal, Frode; Strand, Øivind (Fisken og havet, Research report, 2008)
   AkvaVis is a dynamic GIS tool for siting fish farms, and this report describes a prototype version for mussel farms. AkvaVis combines mappable characteristics such as depth, currents and distance from other objects, and ...
  • Application of the Triple Layered Business Model Canvas -A case study of the maritime and marine industry- 

   Klymenko, Olena; Nerger, Allan James (Master thesis, 2018)
   The pressure for companies to be sustainable oriented has increased over the past decade. The Triple Layered Business Model Canvas suggested by Joyce and Paquin (2016) provides businesses with a tool to integrate sustainability ...
  • Blåskjellføde opp fra dypet 

   Aure, Jan; Strand, Øivind; Strohmeier, Tore (Havforskningsnytt, Working paper, 2005)
  • Bæreevne i norsk akvakultur – CANO : Carrying Capacity in Norwegian Aquaculture – CANO 

   Ervik, Arne; Hansen, Pia Kupka; Strand, Øivind; Agnalt, Ann-Lisbeth (Havforskningsnytt, Working paper, 2009)
   In aquaculture the carrying capacity may be defined as the maximum amount of an aquaculture organism that can be produced in an area without the environmental effects exceeding accepted levels. The CANO project will ...
  • Combining biochemical methods to trace organic effluent from fish farms. 

   Woodcock, Skye; Troedsson, Christofer; Strohmeier, Tore; Balseiro Vigo, Pablo; Skaar, Katrine Sandnes; Strand, Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Comparing career preferences of regionally oriented and internationally oriented students – A mixed methods study 

   Longva, Kjersti Kjos; Strand, Øivind (Chapter, 2018)
   The aim of the study is to gain an insight into the preferences of the future workforce in the region. Through focus group interviews and a survey, we examine the most important factor for students when reflecting upon ...
  • Discrete water quality sampling at open-water aquaculture sites: limitations and strategies 

   Jansen, Henrice M; Reid, Gregor K; Bannister, Raymond; Husa, Vivian; Robinson, Shawn M.C.; Cooper, John Andrew; Quinton, Cheryl; Strand, Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  • Ecological carrying capacity in shellfish culture Operational models of carrying capacity applied to a Norwegian fjord 

   Bacher, Cedric; Filgueira, Ramón; Grant, Jon; Strand, Øivind (ICES CM documents;2008/H:09, Working paper, 2008)
   Estimation of production carrying capacity for shellfish culture has become a major focus in research, with operational models applied at culture sites worldwide. Fundamental to these efforts are an understanding of the ...
  • Economic and technological complexity: A model study of indicators of knowledge-based innovation systems 

   Ivanova, Inga; Strand, Øivind; Kushnir, Duncan; Leydesdorff, Loet (Journal article, 2017)
   The Economic Complexity Index (ECI; Hidalgo and Hausmann, 2009) measures the complexity of national economies in terms of product groups. Analogously to ECI, the Patent Complexity Index (PatCI) can be developed on the basis ...
  • Enhancement of mussel culture by artificial upwelling of nutrient-rich deep water in fjords 

   Aure, Jan; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind; Asplin, Lars (ICES CM documents, Working paper, 2004)
  • Fangsteffektivitet i dykkebasert fiske etter stort kamskjell (Pecten maximus) i Sør-Trøndelag 

   Strand, Øivind; Strohmeier, Tore; Hjelset, Ann Merete; Grefsrud, Ellen Sofie (Fisken og Havet;1-2016, Research report, 2016-05-18)
   I Norge fangstes stort kamskjell (Pecten maximus) ved dykking fra merkeregistrerte spesialfartøyer. Kjerneområdet er i Sør-Trøndelag (Hitra og Frøya) og totalfangsten har siden 2000 variert fra 500 til 900 tonn rundvekt ...
  • Fjordkultivering – rørende enkelt 

   Aure, Jan; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind (Havforskningsnytt;Nr. 10 - 2011, Working paper, 2011)
   Siden 2004 har Havforskningsinstituttet gjennomført forsøk med kontrollert oppstrømning av næringsrikt dypvann i Lysefjorden i Rogaland. Resultatene viser at vi kan tredoble matfatet for blåskjell og restaurere fjorden. ...
  • Framtidige muligheter for havbruk i Lysefjorden 

   Aure, Jan; Strand, Øivind; Skaar, Arne (Fisken og havet, Research report, 2001)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å utrede Lysefjordens naturlige bæreevne for skjelldyrking, fiske - og smoltoppdrett. Videre har vi vurdert mulighetene for økt bæreevne og produksjon av giftfrie skjell ved ferskvannsdrevet ...
  • Framtidsrettet matproduksjon i kyst og fjord – En vurdering av muligheter for økt sjømatproduksjon i Norge 

   Torrissen, Ole; Norberg, Birgitta; Kiron, Viswanath; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind; Naustvoll, Lars Johan; Svåsand, Terje (Rapport fra havforskningen;23-2018, Research report, 2018)
   Utredningen ”Framtidsrettet matproduksjon i kyst og fjord” er en del av en kyst-akvakultur-satsing ved Havforskningsinstituttet og har som mål å svare på ”Hvordan skal vi legge til rette for økt, bærekraftig verdiskaping ...
  • Handlingsplan for europeisk flatøsters, Ostrea edulis L. 

   Bodvin, Torjan; Mortensen, Stein H.; Jelmert, Anders; Strand, Øivind; Grefsrud, Ellen Sofie (Research report, 2011-06-24)
   Denne handlingsplanen presenterer mål og tiltak for forvaltning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. i Norge. Handlingsplanen har som målsetning å sikre langsiktig overlevelse og eventuell beskatning av denne rødlistete ...
  • Havbeite – forskning for utvikling av en miljøvennlig næring 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Strand, Øivind; Jørstad, Knut Eirik; Mortensen, Stein H. (Havforskningsnytt, Working paper, 2005)
  • Karbonfangst og matproduksjon i fjorder 

   Strohmeier, Tore; Strand, Hans Kristian; Strand, Øivind (Rapport fra Havforskningen;Nr. 7-2014, Working paper, 2014)
  • Kartlegging av grunnlag for etablering av avgiftningsstasjon for skjell på Haugalandet 

   Strand, Øivind; Reisvaag, Anita; Dahl, Einar; Duinker, Arne; Aure, Jan (Fisken og havet, Research report, 2002)
   Målsettingen med denne utredningen var å kartlegge grunnlaget for etablering av avgiftningsstasjon for skjell på Haugalandet: gjennom å skaffe oversikt om historiske data for forekomster av giftalger i området, og å skaffe ...
  • Kunnskapsoppbygging på LUR-ressurser 2009 : Taskekrabbe, sjøpølse, kongesnegl, kamskjell, hjerteskjell 

   Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Strand, Øivind; Sundet, Jan H.; Dahl, Einar (Rapport fra Havforskningen;Nr. 14-2010, Working paper, 2010-12)