• AkvaVis - dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter : miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks 

   Ervik, Arne; Agnalt, Ann-Lisbeth; Asplin, Lars; Aure, Jan; Bekkvik, Tor Christian; Døskeland, Inge; Hageberg, Anne Ansnes; Hansen, Tom; Karlsen, Ørjan; Oppedal, Frode; Strand, Øivind (Fisken og havet, Research report, 2008)
   AkvaVis is a dynamic GIS tool for siting fish farms, and this report describes a prototype version for mussel farms. AkvaVis combines mappable characteristics such as depth, currents and distance from other objects, and ...
  • Blåskjellføde opp fra dypet 

   Aure, Jan; Strand, Øivind; Strohmeier, Tore (Havforskningsnytt, Working paper, 2005)
  • Bæreevne i norsk akvakultur – CANO : Carrying Capacity in Norwegian Aquaculture – CANO 

   Ervik, Arne; Hansen, Pia Kupka; Strand, Øivind; Agnalt, Ann-Lisbeth (Havforskningsnytt, Working paper, 2009)
   In aquaculture the carrying capacity may be defined as the maximum amount of an aquaculture organism that can be produced in an area without the environmental effects exceeding accepted levels. The CANO project will ...
  • Combining biochemical methods to trace organic effluent from fish farms. 

   Woodcock, Skye; Troedsson, Christofer; Strohmeier, Tore; Balseiro Vigo, Pablo; Skaar, Katrine Sandnes; Strand, Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Discrete water quality sampling at open-water aquaculture sites: limitations and strategies 

   Jansen, Henrice M; Reid, Gregor K; Bannister, Raymond; Husa, Vivian; Robinson, Shawn M.C.; Cooper, John Andrew; Quinton, Cheryl; Strand, Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  • Ecological carrying capacity in shellfish culture Operational models of carrying capacity applied to a Norwegian fjord 

   Bacher, Cedric; Filgueira, Ramón; Grant, Jon; Strand, Øivind (ICES CM documents;2008/H:09, Working paper, 2008)
   Estimation of production carrying capacity for shellfish culture has become a major focus in research, with operational models applied at culture sites worldwide. Fundamental to these efforts are an understanding of the ...
  • Enhancement of mussel culture by artificial upwelling of nutrient-rich deep water in fjords 

   Aure, Jan; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind; Asplin, Lars (ICES CM documents, Working paper, 2004)
  • Fangsteffektivitet i dykkebasert fiske etter stort kamskjell (Pecten maximus) i Sør-Trøndelag 

   Strand, Øivind; Strohmeier, Tore; Hjelset, Ann Merete; Grefsrud, Ellen Sofie (Fisken og Havet;1-2016, Research report, 2016-05-18)
   I Norge fangstes stort kamskjell (Pecten maximus) ved dykking fra merkeregistrerte spesialfartøyer. Kjerneområdet er i Sør-Trøndelag (Hitra og Frøya) og totalfangsten har siden 2000 variert fra 500 til 900 tonn rundvekt ...
  • Fjordkultivering – rørende enkelt 

   Aure, Jan; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind (Havforskningsnytt;Nr. 10 - 2011, Working paper, 2011)
   Siden 2004 har Havforskningsinstituttet gjennomført forsøk med kontrollert oppstrømning av næringsrikt dypvann i Lysefjorden i Rogaland. Resultatene viser at vi kan tredoble matfatet for blåskjell og restaurere fjorden. ...
  • Framtidige muligheter for havbruk i Lysefjorden 

   Aure, Jan; Strand, Øivind; Skaar, Arne (Fisken og havet, Research report, 2001)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å utrede Lysefjordens naturlige bæreevne for skjelldyrking, fiske - og smoltoppdrett. Videre har vi vurdert mulighetene for økt bæreevne og produksjon av giftfrie skjell ved ferskvannsdrevet ...
  • Handlingsplan for europeisk flatøsters, Ostrea edulis L. 

   Bodvin, Torjan; Mortensen, Stein H.; Jelmert, Anders; Strand, Øivind; Grefsrud, Ellen Sofie (Research report, 2011-06-24)
   Denne handlingsplanen presenterer mål og tiltak for forvaltning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. i Norge. Handlingsplanen har som målsetning å sikre langsiktig overlevelse og eventuell beskatning av denne rødlistete ...
  • Havbeite – forskning for utvikling av en miljøvennlig næring 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Strand, Øivind; Jørstad, Knut Eirik; Mortensen, Stein H. (Havforskningsnytt, Working paper, 2005)
  • Karbonfangst og matproduksjon i fjorder 

   Strohmeier, Tore; Strand, Hans Kristian; Strand, Øivind (Rapport fra Havforskningen;Nr. 7-2014, Working paper, 2014)
  • Kartlegging av grunnlag for etablering av avgiftningsstasjon for skjell på Haugalandet 

   Strand, Øivind; Reisvaag, Anita; Dahl, Einar; Duinker, Arne; Aure, Jan (Fisken og havet, Research report, 2002)
   Målsettingen med denne utredningen var å kartlegge grunnlaget for etablering av avgiftningsstasjon for skjell på Haugalandet: gjennom å skaffe oversikt om historiske data for forekomster av giftalger i området, og å skaffe ...
  • Kunnskapsoppbygging på LUR-ressurser 2009 : Taskekrabbe, sjøpølse, kongesnegl, kamskjell, hjerteskjell 

   Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Strand, Øivind; Sundet, Jan H.; Dahl, Einar (Rapport fra Havforskningen;Nr. 14-2010, Working paper, 2010-12)
  • Kystbeite med kamskjell 

   Strand, Øivind (Havforskningsnytt, Working paper, 1994)
  • Marine indikatorer 

   van der Meeren, Gro; Øigård, Tor Arne; Øien, Nils; Nilssen, Kjell Tormod; Oug, Eivind; Sunnanå, Knut; Jakobsen, Tore; Mehl, Sigbjørn; Kvamme, Cecilie; Torstensen, Else; Stenevik, Erling Kåre; Planque, Benjamin; Helle, Gunnar; Gjøsæter, Jakob; Skiftesvik, Anne Berit; Aglen, Asgeir; Johannessen, Tore; Dommasnes, Are; Naustvoll, Lars-Johan; Moy, Frithjof E.; Falkenhaug, Tone; Melle, Webjørn; Knutsen, Tor; Eriksen, Elena; Jørgensen, Lis Lindal; Fosså, Jan Helge; Bannister, Raymond; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Strand, Øivind; Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Knutsen, Jan Atle; Enersen, Svein Erik; Edvardsen, Hanne; Kroglund, Tone; Pedersen, Atle; Eikrem, Wenche; Bekkby, Trine; Tveite, Stein (DN-utredning;4-2010, Chapter, 2010-09)
   The Nature Index (NI) is established to get an overview of the state and development of biodiversity within the major ecosystems of Norway. It includes marine, limnic and terrestrial ecosystems. The aim of the index is to ...
  • Marine indikatorer 

   van der Meeren, Gro; Øigård, Tor Arne; Øien, Nils; Nilssen, Kjell Tormod; Oug, Eivind; Sunnanå, Knut; Jakobsen, Tore; Mehl, Sigbjørn; Kvamme, Cecilie; Torstensen, Else; Stenevik, Erling Kåre; Planque, Benjamin; Helle, Gunnar; Gjøsæter, Jakob; Skiftesvik, Anne Berit; Aglen, Asgeir; Johannessen, Tore; Dommasnes, Are; Naustvoll, Lars-Johan; Moy, Frithjof E.; Falkenhaug, Tone; Melle, Webjørn; Knutsen, Tor; Eriksen, Elena; Jørgensen, Lis Lindal; Fosså, Jan Helge; Bannister, Raymond; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Strand, Øivind; Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Knutsen, Jan Atle; Enersen, Svein Erik; Edvardsen, Hanne; Kroglund, Tone; Pedersen, Atle; Eikrem, Wenche; Bekkby, Trine; Tveite, Stein (DN-utredning;4-2010, Chapter, 2010-09)
   The Nature Index (NI) is established to get an overview of the state and development of biodiversity within the major ecosystems of Norway. It includes marine, limnic and terrestrial ecosystems. The aim of the index is to ...
  • Marin karbonfangst og matproduksjon 

   Andersen, Sissel; Strand, Øivind; Strand, Hans Kristian (Rapport fra Havforskningen;Nr. 25 - 2012, Working paper, 2012)
   Vi står i global sammenheng overfor to gigantiske oppgaver: vi må fordoble verdens matproduksjon de neste 40 årene for å fø verdens økende befolkning, og samtidig gjennomføre en betydelig reduksjon i våre utslipp av CO2 ...
  • Meldinger om blåskjell som er forsvunnet – oppsummering for 2016 

   Andersen, Sissel; Grefsrud, Ellen S.; Mortensen, Stein; Naustvoll, Lars J.; Strand, Øivind; Strohmeier, Tore; Sælemyr, Lisbeth (Rapport fra Havforskningen;4-2017, Working paper, 2017)
   I løpet av de siste årene har Havforskningsinstituttet mottatt et økende antall meldinger fra publikum om at blåskjell er blitt borte fra steder hvor de vanligvis sanker skjell. I denne rapporten har vi sammenstilt innmeldte ...