• Evaluering av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 

   Gunnes, Gyrid; Stifoss-Hanssen, Hans; Sirris, Stephen; Østby, Lene; Nygaard, Marianne Rodriguez; Angell, Olav Helge; Haugen, Hans Morten; Sverdrup, Sidsel Muri (VID Rapport;2019/1, Research report, 2019)
   Det er all grunn til å understreke at KRS har gjort en stor innsats for å ivareta sitt diakonale oppdrag når det gjelder forholdet mellom seksuelle overgrep og kristen tro. KRS har opparbeidet spisskompetanse og bidratt ...
  • Existential group practice run by mental healthcare chaplains in Norway: a nationwide cross-sectional study 

   Frøkedal, Hilde; Stifoss-Hanssen, Hans; Ruud, Torleif; DeMarinis, Valerie; Gonzalez, Marianne Thorsen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Existential groups run by healthcare chaplains within mental healthcare have a long tradition in Norway. By using a national cross-sectional survey design, this study explored and described both quantitatively and qualitatively ...
  • Ny organisering av prestetjenesten ("Prostereformen") - evaluering 

   Stifoss-Hanssen, Hans; Angell, Olav Helge; Askeland, Harald; Schmidt, Ulla; Urstad, Sivert; Kinserdal, Frode (Rapport;2/2013, Research report, 2013)
   I hvilken utstrekning er prostereformens målsettinger nådd, og hvilke faktorer har hatt betydning for realisering eller uteblitt realisering av disse målsettingene? Prestene har ganske gode arbeidsvilkår, men det oppleves ...
  • Ritual and Recovery: Traditions in Disaster Ritualizing 

   Danbolt, Lars Johan; Stifoss-Hanssen, Hans (Journal article; Peer reviewed, 2017)